Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Revolver : Driemaandelijks literair tijdschrift
Jaargang 28 (2001/2002) 113 (= 4) (maart 2002), 131 p. = Hugo Claus ongezien
Met als bijdrage de herdruk van het collageverhaal 'Dessin sans Destin' (Poème de discipline surréaliste) uit 1951 van Hugo Claus

Redactioneel

Wildemeersch, Georges
Titel: Woord vooraf
Vindplaats: p. 3
Annotatie: Inleiding op het themanummer 'Hugo Claus ongezien'.
Thema: Hugo Claus ongezien
Trefwoorden: Claus, Hugo

II. Proza

Claus, Hugo
Titel: Zeer lieve Peter, 1939
Vindplaats: p. 4-11 - facs.
Annotatie: Reproductie in kleur van het oudst bewaarde handschrift van Hugo Claus.
Thema: Hugo Claus ongezien
Trefwoorden: Claus, Hugo

IV. Essay

Coster, Saskia de
Titel: Ongezien gedrukt
Vindplaats: p. 12-32 - ill.
Annotatie: Saskia de Coster schetst een beeld van de familiale context waarin Claus is opgegroeid en zoomt daarbij vooral in op de complementariteit van een vader die drukker is en een zoon die schrijft. De Coster zal in haar 'gekleurde reconstructie' nader ingaan op de uitgaven van vader Claus' verschillende drukkerijen en de samenwerking tussen vader en zoon, die ingegeven werd door zeer uiteenlopende motieven en belangen. Tijdens de oorlogsjaren haalde vader Claus papier en werk waar het te vinden was: bij de Duitsers. Een beslissing die hem na de oorlog duur te staan kwam..
Thema: Hugo Claus ongezien
Trefwoorden: Claus, Hugo

Jacobs, Katrien
Titel: Een boek is als een schilderij: Brieven van Hugo Claus aan Roger Raveel (1948-1951)
Vindplaats: p. 33-69 - ill., facs.
Illustrator: Raveel, Roger
Annotatie: Katrien Jacobs heeft de correspondentie van Hugo Claus met zijn lotgenoot Roger Raveel gesitueerd en gecontextualiseerd, waarop de geannoteerde leeseditie volgt van de brieven die geschreven werden tussen 1948-1951. In die correspondentie komen de eerder genoemde plannen voor het tijdschrift Janus ter sprake -- Claus meent dat het 'verweg de interessantste revue in Vlaanderen wordt' -- en vertaalde Claus voor Raveel onder de titel De dierentemmer zeven van de achtentwintig gedichten uit Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée van Guillaume Apollinaire.
Thema: Hugo Claus ongezien
Trefwoorden: Claus, Hugo

Landuyt, Kris
Titel: Hugo Claus ongezien
Vindplaats: p. 70-107 - ill., facs.
Annotatie: Van Kris Landuyt is in Revolver-nummer de chronologisch opgevatte tekst bij de documentaire tentoonstelling opgenomen..
Thema: Hugo Claus ongezien
Trefwoorden: Claus, Hugo

Wildemeersch, Georges
Titel: Hugo Claus mystificator
Vindplaats: p. 108-130 - ill., facs.
Annotatie: Georges Wildemeersch lost een stukje van de puzzel op door een aantal van Claus' mystificaties te duiden.
Thema: Hugo Claus ongezien
Trefwoorden: Claus, Hugo

VI. Illustratie / Kunst

Claus, Hugo
Titel: Dessin sans destin: Poème de discipline surréaliste
Vindplaats: p. bijlage - ill., facs.
Illustrator: Claus, Hugo
Annotatie: De herdruk van het collageverhaal 'Dessin sans Destin' (Poème de discipline surréaliste) uit 1951, een werkje dat Claus onder invloed van het surrealisme in één uniek en nooit eerder gepubliceerd exemplaar maakte..
Thema: Hugo Claus ongezien