Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Hollands Maandblad
Jaargang 42 (2001) 640 [= 3] (maart), 38 p.

Redactioneel

Bommeljé, Bastiaan
Titel: Deze maand
Vindplaats: p. 2

I. Poëzie

Londersele, Roel Richelieu Van
Eerste versregel: 'voor de tweede maal ben je gestorven, vader,'
Vindplaats: p. 29

Londersele, Roel Richelieu Van
Eerste versregel: 'waarom hebben zoveel rivieren een naam'
Vindplaats: p. 30

Schouwenaar, Margreet
Titel: Fragment
Eerste versregel: 'Een moeder deint in de zee. Een net'
Vindplaats: p. 17

Schouwenaar, Margreet
Titel: Voorhang
Eerste versregel: 'Hier staat voldongen het heden'
Vindplaats: p. 16

II. Proza

Gellings, Paul
Titel: Een brandend schip
Vindplaats: p. 20-22

Stüger, Frans
Titel: Haring in tomatensaus
Vindplaats: p. 12-15

Veeke, André van der
Titel: Een meedogenloze vrede
Vindplaats: p. 25-28
Annotatie: Zie Ballustrada 20 (2006) nr. 1/2 voor de ongeredigeerde versie.

IV. Essay

Bolkestein, Frits
Titel: 'De Natuur, die nooit liegt': Over de radicalisering van de Romantiek
Vindplaats: p. 3-11
Annotatie: De goedgelovigheid van de 'Sturm-und-Drang'-denkers.

Bommeljé, Bastiaan
Titel: Honderd losse draadjes
Vindplaats: p. 23-24
Annotatie: De ontvangst van het Boekenweekgeschenk 'Woede' (CPNB, 2001) van Salman Rushdie in de kwaliteitskranten en modale dagbladen. (Rubriek: Toets der kritiek).
Trefwoorden: Rushdie, Salman

Koenen, Liesbeth
Titel: Nee, niet weer!
Vindplaats: p. 31-32
Annotatie: Het Fonds voor de Letteren heeft honderdduizend gulden uitgetrokken om wat literatuur te vertalen in de Nederlandse gebarentaal.

Otterspeer, Willem
Titel: Schokjes der herkenning: Over het toeval en het lezen
Vindplaats: p. 33-38
Annotatie: Een aaneenschakeling van toevalligheden .... of niet ?.

Wijsenbeek, Florus
Titel: Vier redenen: Waarom ik mijn MAROR-aanvraag heb ingestuurd
Vindplaats: p. 18-19
Annotatie: Verantwoording voor het insturen van het MAROR (Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel)-formulier, waarmee joden in Nederland schadevergoeding kunnen claimen voor het aangedane onrecht in de Tweede Wereldoorlog. (Rubriek: Aan de ene kant).

VI. Illustratie / Kunst

Opstelten, Karen
Vindplaats: p. voorplat, 5, 9, 13, 15, 21, 35, 37 - ill.
Illustrator: Opstelten, Karen