Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Dietsche Warande & Belfort
Jaargang 147 (2002) 4 (augustus), 433-560 p. = De grote Oedipusschreeuw. Ja, die van 2000 jaar theater

Redactioneel

Bousset, Hugo
Titel: Beste lezers,
Vindplaats: p. 435-436

I. Poëzie

Claes, Paul
Titel: Atlantis
Eerste versregel: 'Delos ubi nunc sit mihi dicite, Thera, Zacynthe'
Vindplaats: p. 488-496
Annotatie: Latijnse disticha en Nederlandse kwatrijnen die het leven beschrijven als een rondvaart in de Middellandse Zee.
Thema: De grote Oedipusschreeuw

D'haen, Christine
Titel: Tristitiae
Eerste versregel: 'Volbracht de opdracht, daalt gedachte neer.'
Vindplaats: p. 442-443
Thema: De grote Oedipusschreeuw

II. Proza

Baltser, Mark
Titel: Wat een renner zich allemaal nog herinnert
Vindplaats: p. 513-520
Annotatie: Met als opschrift een citaat uit: 'De vrolijke wetenschap' van Friedrich Nietzsche.

Clarysse, Clark; Coster, Saskia de; Lambrecht, Luk
Titel: Clark Clarysse
Vindplaats: p. 497-512 - ill.
Illustrator: Clarysse, Clark
Annotatie: Saskia de Coster laat zich inspireren door het beeldend werk van Clark Clarysse. Luk Lambrecht voegt daaraan een korte beschouwing over Clarysse toe.

Kesenne, Tom
Titel: De muren
Vindplaats: p. 521-525

Lesage, Dieter
Titel: Ampelmännchen
Vindplaats: p. 553-555
Annotatie: (Rubriek: Berichten).

III. Toneel

Hertmans, Stefan
Titel: De dood van Empedokles
Vindplaats: p. 469-474
Annotatie: Fragment uit: 'De dood van Empedokles', geschreven in opdracht van het Kaaitheater (Brussel).
Thema: De grote Oedipusschreeuw

Verhelst, Peter
Titel: Philoktetes: (Fortify my arm)
Vindplaats: p. 460-462
Annotatie: Fragment uit een stuk dat in samenwerking met Eric Joris werd opgevoerd in 'Brugge 2002'.
Thema: De grote Oedipusschreeuw

IV. Essay

Decreus, Freddy
Titel: Tiresias, of het wonder van de biseksualiteit
Vindplaats: p. 482-487
Annotatie: Over de rol van Tiresias als een herboren versie van Oedipus in het werk van Harry Mulisch en dat van Hugo Claus. Tiresias als het wezen bij uitstek dat kan bemiddelen tussen man en vrouw, tussen mens en god.
Thema: De grote Oedipusschreeuw

Dries, Luk van den
Titel: De ruïne van de ratio: Heiner Müller herschrijft de mythen
Vindplaats: p. 455-459
Annotatie: Over de intense belangstelling van de postmarxist Müller voor de anthieke mythologie.
Thema: De grote Oedipusschreeuw
Trefwoorden: Müller, Heiner

Jans, Erwin
Titel: Bokkenzang op de Balkan
Vindplaats: p. 475-481
Annotatie: Over de visie van Ismail Kadare over de Griekse cultuur en de Griekdse tragedie. Met als opschrift een citaat uit 'Mind the Gap' (Meulenhoff, 2000) van Stefan Hertmans.
Thema: De grote Oedipusschreeuw
Trefwoorden: Kadare, Ismail

Lauwereyns, Jan; T'Sjoen, Yves; Haren, Elma van
Titel: Dialogen met Jan Lauwereyns en Elma van Haren
Vindplaats: p. 526-543
Annotatie: In de rubriek 'Stem en tegenstem' legt een lezer een kritische beschouwing van een gedicht voor aan de dichter die op zijn/haar beurt een kans krijgt om te repliceren. Yves T'Sjoen schrijft resp. Jan Lauwereyns en Elma van Haren aan wier antwoord eveneens werd gepubliceerd (Rubriek: Stem en tegenstem).

Philipsen, Bart
Titel: Daedalus' geest: Hölderlin, de tragedie en wij
Vindplaats: p. 463-468
Annotatie: Met als opschrift een citaat van F. Hölderlin uit 1801. Over Hölderlins interesse voor de tragedie en het tragische.
Thema: De grote Oedipusschreeuw
Trefwoorden: Hölderlin, Friedrich

Ritsema, Jan
Titel: Oedipus van het noodlot bevrijd
Vindplaats: p. 450-454
Thema: De grote Oedipusschreeuw
Trefwoorden: Oedipus

Sels, Geert
Titel: Veracht of verwacht?
Vindplaats: p. 437-441
Annotatie: Over tragedies als deel van ons collectief geheugen.
Thema: De grote Oedipusschreeuw

Tindemans, Klaas
Titel: Genieten van afbeeldingen van lijken: Enkele notities over Aristoteles en de theatertheorie
Vindplaats: p. 444-449
Thema: De grote Oedipusschreeuw
Trefwoorden: Aristoteles

V. Recensie

Bosteels, Jan
Titel: Tijdschriften
Vindplaats: p. 556-560
Annotatie: Over: 'Boelvaar Poef', 'ZL', 'Zwart water', 'Tekst/Tekst' (Rubriek: Over Tijdschriften).

Groenewegen, Hans
Titel: Er rinkelt een schel in je hoofd
Vindplaats: p. 544-552
Annotatie: Over: 'Gedichten 1998-1948' (De Bezige Bij, 2001) van Sybren Polet.
Trefwoorden: Polet, Sybren; Minnema, Sybe