Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

De Tweede Ronde : Tijdschrift voor literatuur
Jaargang 23 (2002) 4 (winter), 184 p. = Fries nummer

Redactioneel


Titel: Voorwoord
Vindplaats: p. 3
Annotatie: Dit nummer geheel in het teken van Friese literatuur.
Thema: Fries nummer

I. Poëzie

Bosman, Hendrik Jan
Titel: 754
Eerste versregel: 'Ze hebben Bonifatius vermoord!'
Vindplaats: p. 41
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Bosman, Hendrik Jan
Titel: King of Kings
Eerste versregel: 'Wij danken veel genade aan de Friezen'
Vindplaats: p. 40
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Bovenkamp, Gé van den
Titel: EK schaatsen, Heerenveen
Eerste versregel: 'Het is elk jaar weer een gênant gezicht'
Vindplaats: p. 42
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Bovenkamp, Gé van den
Titel: Nea wer
Eerste versregel: 'Slechts drie nachten vorst en ik ga hem al knijpen:'
Vindplaats: p. 43
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Brongers, Bill
Titel: Een Fries drama
Eerste versregel: 'In de stille Sneker woning'
Vindplaats: p. 44-51
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Degenaar, Job
Titel: Gezicht op Lemmer (winter)
Eerste versregel: 'Van verre is in de schemerstraten'
Vindplaats: p. 33
Thema: Fries nummer

Degenaar, Job
Titel: Gezicht op Lemmer (zomer)
Eerste versregel: 'Van 't Lemster hart, de Oude Sluis'
Vindplaats: p. 33
Thema: Fries nummer

Degenaar, Job
Titel: Lemmer richting lente
Eerste versregel: 'Als oude wijven kwetteren dakgootmussen'
Vindplaats: p. 32
Thema: Fries nummer

Degenaar, Job
Titel: Lemster harmonie op kerstmorgen
Eerste versregel: 'Ze lopen in dunne uniformen'
Vindplaats: p. 32
Thema: Fries nummer

Degenaar, Job
Titel: Lemster strand in grijs
Eerste versregel: 'Misschien zijn meisjes uit Japan hier nodig'
Vindplaats: p. 31
Thema: Fries nummer

Degenaar, Job
Titel: Schaatsen op het Slotermeer (voor beginners)
Eerste versregel: 'Op blikkerende messen dalen we af'
Vindplaats: p. 31
Thema: Fries nummer

Drs. P; [Pseud. van Polzer, Heinz Hermann]
Eerste versregel: 'Men heft dit volkslied groepsgewijze aan -'
Vindplaats: p. 58
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Ferwerda, Jaap
Titel: Dagindeling
Eerste versregel: 'Om zever uur opgestaan'
Vindplaats: p. 37
Thema: Fries nummer

Ferwerda, Jaap
Titel: De bewoners van deze stad
Eerste versregel: 'Willen wij eens bedaren'
Vindplaats: p. 35
Thema: Fries nummer

Ferwerda, Jaap
Titel: Een dagje wereld
Eerste versregel: 'Ik groet de Allerhoogste, want'
Vindplaats: p. 36
Thema: Fries nummer

Ferwerda, Jaap
Titel: Havenstad
Eerste versregel: 'Vaktaal aan hemel en have:'
Vindplaats: p. 34
Thema: Fries nummer

Ferwerda, Jaap
Titel: Tuinfeest
Eerste versregel: 'Wij spraken zacht over dood, doodgaan en doden'
Vindplaats: p. 38
Thema: Fries nummer

Hettinga, Tsjêbbe (1949)
Titel: Van overzee en verder
Eerste versregel: 'Een brief, een vlucht, een komen onder de golfplaten'
Vindplaats: p. 158-163
Vertaler: Hettinga, Tsjêbbe (1949); Barnard, Benno
Vertaling van: Fan oer see en fierder: In brief, in flecht, in kommen ûnder de golfplaten
Annotatie: Uit: 'Fan oer see en fierder' (Montaigne, 2000). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Jiskoot, Kees
Titel: Eigen volk eerst
Eerste versregel: 'Eer word ik koning aller Noren'
Vindplaats: p. 52
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Jiskoot, Kees
Titel: Friese humor
Eerste versregel: 'Begraafplaats in het Bildt, met op het hek,'
Vindplaats: p. 52
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Jiskoot, Kees
Titel: Op naar Utopia
Eerste versregel: 'Ik zoek een stad, graffitiloos,'
Vindplaats: p. 52
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Pamelen, Frank van
Eerste versregel: 'Camping Mooi Earnewâld'
Vindplaats: p. 53
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Pamelen, Frank van
Titel: Op de tocht
Eerste versregel: 'De Tocht der Tochten hoort tot het verleden'
Vindplaats: p. 54
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Pamelen, Frank van
Titel: Texel
Eerste versregel: 'Dat heb je goed begrepen, schat'
Vindplaats: p. 53
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Peters, Ton
Titel: IJstijd
Eerste versregel: 'Verdwenen zijn de dagen van Verkerk,'
Vindplaats: p. 55
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Pol, Jan van der
Titel: Duivels
Eerste versregel: 'Je moet provincies niet als land typeren,'
Vindplaats: p. 56
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Pol, Jan van der
Titel: Geloof en ongeloof
Eerste versregel: 'Na Willibrordus was het vrij frappant,'
Vindplaats: p. 57
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Scholten, Patty
Titel: Bûter, brea en griene tsiis
Eerste versregel: 'Lykele, Keimpe, Hotse, Popke, Rinse,'
Vindplaats: p. 59
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Soepboer, Albertina
Titel: Reitdiep
Eerste versregel: 'Ze stroomden naar de zee. Vreemdelingen'
Vindplaats: p. 164-167
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: Reitdiep: Se streamden nei de see ta. Frjemdlingen
Annotatie: Uit: 'It nachtlân / Het nachtland' (De Oare Utjouwerij, 1998). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Spanninga, Sjoerd
Titel: De afwijzing
Eerste versregel: 'De zon geeft de ochtend, haar koerier,'
Vindplaats: p. 169
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: Ofskriuwer: De sinne jout oan har koerier,
Annotatie: Uit: 'Núnders' (Laverman, 1950). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Spanninga, Sjoerd
Titel: De mijnwerker
Eerste versregel: 'Aan de sterrenlift gehangen'
Vindplaats: p. 168
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: De mynwurker: Oan de lift fan stjerrestrielen
Annotatie: Uit: 'Núnders' (Laverman, 1950). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Spanninga, Sjoerd
Titel: Oude romantiek
Eerste versregel: 'Van heel dichtbij'
Vindplaats: p. 170
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: Alde romantyk: Bylâns de wei
Annotatie: Uit: 'Finzen en frij' (Brandenburgh & Co., 1957). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Spanninga, Sjoerd
Titel: Steppelied
Eerste versregel: 'De lucht was even pluizig als een wolboom'
Vindplaats: p. 171
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: Steppelied: De loft wie sa pluzich as in wolbeam
Annotatie: Uit: 'Kymgong' (Miedema Pers, 1964). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Tillaart, Peter van den
Titel: Een weloverwogen aanpak
Eerste versregel: 'Neem de Elfstedentocht maar als bewijs:'
Vindplaats: p. 60
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Wal, Arie van der
Titel: Geboorte
Eerste versregel: 'Warm en week het visbegin'
Vindplaats: p. 172
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: Berte: Waarm en weak it fiskbegjin
Annotatie: Uit: 'In nêst jonge magneten' (Koperative Utjowerij, 1991).
Thema: Fries nummer

Wal, Cornelis van der
Titel: De boodschap
Eerste versregel: 'Nieuwe pillen beheksten mijn dunne lippen met een misselijke'
Vindplaats: p. 174
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: It boadskip: Nije pillen tsjoenden in mislik glimke op myn tinne lippen
Annotatie: Uit: 'Sinnestriel op it Offermês' (Koperative Utjowerij, 1997). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Wal, Cornelis van der
Titel: Geen hoogteverschil
Eerste versregel: 'Jongen dreef op een vlot het slome'
Vindplaats: p. 173
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: Gjin hichteferskil: Jonge dreau op in flot it sleauwe
Annotatie: Uit: 'In nêst jonge magneten' (Koperative Utjowerij, 1991).
Thema: Fries nummer

Wal, Cornelis van der
Titel: Het rode water
Eerste versregel: 'Ik sla de secondenwijzer'
Vindplaats: p. 175
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: It reade wetter: Ik slaan de sekondewizer
Annotatie: Uit: 'Sinnestriel op it Offermês' (Koperative Utjowerij, 1997). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Wind, Harmen
Titel: Nood
Eerste versregel: 'Wij merkten wel hoe groot het water'
Vindplaats: p. 178
Vertaler: Wind, Harmen
Vertaling van: Need: Wy murken wol hoe grut it wetter
Annotatie: Uit: 'By heech en by leech' (Utjouwerij Fryslân, 2002). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Wind, Harmen
Titel: Omklemd geluk
Eerste versregel: 'Zeg maar Maria, zei ze en haar lippen'
Vindplaats: p. 177
Vertaler: Wind, Harmen
Vertaling van: Omklamme lok: Sis mar Marije, sei se en har mûle
Annotatie: Uit: 'By heech en by leech' (Utjouwerij Fryslân, 2002). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Wind, Harmen
Titel: Ontmoeting
Eerste versregel: 'Was het je mond die het hem deed? Je lach?'
Vindplaats: p. 179
Vertaler: Wind, Harmen
Vertaling van: Moetsjen: Wie it dyn mûle dy't it die? Dyn laits?
Annotatie: Uit: 'By heech en by leech' (Utjouwerij Fryslân, 2002). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Wind, Harmen
Titel: Verborgen
Eerste versregel: 'Hier, in ons eigen leger, liggen wij, genietend'
Vindplaats: p. 176
Vertaler: Wind, Harmen
Vertaling van: Ferside: Hjir, yn ús eigen leger, lizze wy, genietsjend
Annotatie: Uit: 'By heech en by leech' (Utjouwerij Fryslân, 2002). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Wissen, Driek van
Titel: Diep Fries
Eerste versregel: 'Voor vreemdelingen hoeft de grens niet dicht:'
Vindplaats: p. 61
Annotatie: Light verse.
Thema: Fries nummer

Wybenga, Jan
Titel: (De vossenjacht, drie, IV. 1)
Eerste versregel: 'Kronos, aartsvader,'
Vindplaats: p. 183-184
Vertaler: Vliet, Goaitsen van der
Vertaling van: (De foksejacht trije, IV. 1.): Kronos, âldfader,
Annotatie: Uit: 'De foksejacht' (De Oare Utjouwerij, 1989). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Wybenga, Jan
Titel: (De vossenjacht, twee, II. 9)
Eerste versregel: 'Verlaten, zwaar gepantserd met rolluik en hek'
Vindplaats: p. 182
Vertaler: Vliet, Goaitsen van der
Vertaling van: (De foksejacht twa, II. 9.): Ferlitten, swier beskânse mei rollûk en stek
Annotatie: Uit: 'De foksejacht' (De Oare Utjouwerij, 1989). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Wybenga, Jan
Titel: Lied
Eerste versregel: 'De geesten zijn uit zee verjaagd'
Vindplaats: p. 180
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: Liet: De geasten ninn'út see ferjage
Annotatie: Uit: 'Amoeben' (Laverman, 1954). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

Wybenga, Jan
Titel: Lijkdicht
Eerste versregel: 'Gele ringmuur'
Vindplaats: p. 181
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: Lykdicht: Giele ringmuorre
Annotatie: Uit: 'Kj3' (Alternatyf, 1973). Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Fries nummer

II. Proza

Doele, Sikke
Titel: De Gouden Theeman
Vindplaats: p. 104-113
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Annotatie: Uit: 'De Gouden Teeman' (Friese Pers Boekerij, 1999).
Thema: Fries nummer

Goïnga, Hylkje
Titel: Vrede in de kooi
Vindplaats: p. 114-120
Vertaling van: Frede yn 'e kouwe
Annotatie: Uit: 'Hynstefigen' (Friese Pers Boekerij, 1990).
Thema: Fries nummer

Linden, Rob van der
Titel: Boest (fragment)
Vindplaats: p. 5-14
Annotatie: Voorpublicatie uit: 'Het logboek van Brandaan'.
Thema: Fries nummer

Ploeg, Durk van der
Titel: Duisterwinkel
Vindplaats: p. 121-133
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Annotatie: Uit: 'Under de seespegel (Friese Pers Boekerij, 2001).
Thema: Fries nummer

Reilingh, Wim
Titel: Striemin, smakeleas en knoffelich
Vindplaats: p. 15-24
Thema: Fries nummer

Riemersma, Trinus
Titel: Het heilig avondmaal
Vindplaats: p. 134-138
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Annotatie: Uit: 'Myn folk, myn biminden' (Miedema Pers, 1970).
Thema: Fries nummer

Riemersma, Trinus
Titel: Het licht van de zon
Vindplaats: p. 139-147
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: Ut locht fon de sinne
Annotatie: Uit: 'Fôi en fredeloas' (Koperative Utjowerij, 1977).
Thema: Fries nummer

Spaan, Michael
Titel: De ochtend na de nacht van Wiegel
Vindplaats: p. 28-29
Thema: Fries nummer

Spaan, Michael
Titel: Intramuraal verzorgd
Vindplaats: p. 25-27
Thema: Fries nummer

Vries, Theun de
Titel: De pronkkamer
Vindplaats: p. 148-156
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Vertaling van: De pronkkeamer
Annotatie: Uit: 'Westerljochtt : twa Fryske Wilt Tjaarda-ferhalen' (De Looden Hel, 1999).
Thema: Fries nummer

IV. Essay

Reitsma, Anneke
Titel: De (twee)talige pelgrimages van Albertina Soepboer: 'Er is weer klank van veel verder weg'
Vindplaats: p. 63-78
Annotatie: Over de poëzie van de Friese dichter Albertina Soepboer (geb. 1969).
Thema: Fries nummer

Veenbaas, Jabik
Titel: De duivel en de slang: Vorm en vent in de korte verhalen van Trinus Riemersma
Vindplaats: p. 92-102
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Thema: Fries nummer
Trefwoorden: Riemersma, Trinus

Veenbaas, Jabik
Titel: Dionysos aan banden: Ontwikkelingen in het dichterschap van Tsjêbbe Hettinga
Vindplaats: p. 79-91
Vertaler: Veenbaas, Jabik
Annotatie: Over de '... vernuftige, exuberante expressionist Tsjêbbe Hettinga'.
Thema: Fries nummer
Trefwoorden: Hettinga, Tsjêbbe (1949)