Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

De Gids
Jaargang 170 (2007) 12 (december), 1157-1276 p. = De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Redactioneel

Otterspeer, Willem; Marres, Noortje
Titel: Bij dit nummer
Vindplaats: p. 1157-1158
Annotatie: In dit nummer diagnostisch getinte stukken op cultureel en politiek gebied.
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

IV. Essay


Titel: Vloeibaar Helium
Vindplaats: p. 1254-1255
Annotatie: Oorspronkelijk verschenen in: 'De Gids' 1908/III. (Rubriek: Gidsfossiel).
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'


Titel: Parlementaire kroniek
Vindplaats: p. 1200-1201
Annotatie: Oorspronkelijk verschenen in: 'De Gids' 1905/1. (Rubriek: Gidsfossiel).
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Colenbrander, H.T.
Titel: Buitenlands overzicht
Vindplaats: p. 1216-1217
Annotatie: Oorspronkelijk verschenen in: 'De Gids' 1917. (Rubriek: Gidsfossiel).
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Gerbrandy, Piet
Titel: Maak je tegenstem te gelde: De poëzie van de Lage Landen anno 2007
Vindplaats: p. 1173-1185
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Hall, J.N. van
Titel: Dramatisch overzicht
Vindplaats: p. 1274-1275
Annotatie: Oorspronkelijk verschenen in: 'De Gids' april 1893. (Rubriek: Gidsfossiel).
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Haveman, Mariëtte
Titel: Kunst van formaat
Vindplaats: p. 1256-1263
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Jagt, Marijn van der
Titel: De Bush in jou: De toneelfiguur als 'multiple personality'
Vindplaats: p. 1266-1273
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Jong, Sjoerd de
Titel: Binnenlandse Zaken: Het vagevuur van normen en waarden
Vindplaats: p. 1188-1199
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Lith, P.A. van der
Titel: Koloniale literatuur
Vindplaats: p. 1229-1230
Annotatie: Oorspronkelijk verschenen in: 'De Gids' september 1883. (Rubriek: Gidsfossiel).
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Mulder, Arjen
Titel: Van evolutie naar evo devo
Vindplaats: p. 1245-1253
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Pierson, A.
Titel: Over ethika
Vindplaats: p. 1244
Annotatie: Oorspronkelijk verschenen in: 'De Gids' november 1895. (Rubriek: Gidsfossiel).
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Prins, Baukje
Titel: De markt van zingeving en spiritualiteit: Pleidooi voor een seculier protestantisme
Vindplaats: p. 1231-1243
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Raben, Remco
Titel: De lange sporen van overzee: Nieuwe koloniale geschiedenis in Nederland en eromheen
Vindplaats: p. 1218-1228
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Scharten, Carel
Titel: Overzicht der Nederlandse letteren
Vindplaats: p. 1171-1172
Annotatie: Oorspronkelijk verschenen in: 'De Gids' 1917/11. (Rubriek: Gidsfossiel).
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Tutein Nolthenius, R.P.J.
Titel: De drijvende kracht
Vindplaats: p. 1264-1265
Annotatie: Oorspronkelijk verschenen in: 'De Gids' 1916/III. (Rubriek: Gidsfossiel).
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

Vullings, Jeroen
Titel: Wie P.C. Hooft zegt, zegt penose: Over vervlakking, verwarring en verwachting in de nieuwe Nederlandse letteren
Vindplaats: p. 1159-1170
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'

V. Recensie


Titel: Letterkundige kroniek
Vindplaats: p. 1186-1187
Annotatie: Over: Herman Gorter, 'Verzen' (Versluys, 1890). Oorspronkelijk verschenen in: 'De Gids' december 1890. (Rubriek: Gidsfossiel).
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'
Trefwoorden: Gorter, Herman

VII. Interview

Polak, Menno; Broeder, Leonoor; Stoel, Max van der
Titel: Buitenlandse Zaken: Gesprek met Mr. Max van der Stoel
Vindplaats: p. 1202-1215
Thema: De wijde blik : 170 jaar 'De Gids'
Trefwoorden: Stoel, Max van der