Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Oostland : Literair-cultureel tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers
Jaargang 51 (2001) 147 (september), 54 p.

Redactioneel


Titel: Redactioneel
Vindplaats: p. 3
Annotatie: Wordt ondertekend met 'De redactie'.

I. Poëzie

Brans, Louis
Titel: Meermin
Eerste versregel: 'Je moet het niet ver'
Vindplaats: p. 11

Depireux, Daniël
Titel: Mens
Eerste versregel: 'Gegrift in mijn hersenplaat,'
Vindplaats: p. 6

Deprez, Gwen
Eerste versregel: 'Door resten maanlicht'
Vindplaats: p. 8

Deprez, Gwen
Eerste versregel: 'Je gaf me een knipoog'
Vindplaats: p. 8

Engels, Deen; [Pseud. van Fermin, Bert]
Titel: Kabels
Eerste versregel: 'je hoort hem zelden echt'
Vindplaats: p. 9

Hagnos, Agnes; [Pseud. van Hoeck, Agnes van]
Titel: Niet ver
Eerste versregel: 'Het is niet zo ver weg, wel gedeeltelijk bezwaard'
Vindplaats: p. 5

Lenaerts, Ingrid
Eerste versregel: 'Schrale polderwind'
Vindplaats: p. 10

Martens, Marie-Christine
Titel: De zwaluw
Eerste versregel: 'Een kleine zwaluw, zwart van tooi'
Vindplaats: p. 15

Meuris, Martin
Titel: Una cita
Eerste versregel: 'Ik had een mooie droom'
Vindplaats: p. 14

Oeyen, Edith
Eerste versregel: 'Laten wij tussen de wolken lopen'
Vindplaats: p. 35-36
Annotatie: Dit gedicht sluit de toespraak tijdens de academische zitting op 18 mei 2001 af.

Oeyen, Edith
Titel: De jachthoorn
Eerste versregel: 'Wind snijdt me scherp op de huid'
Vindplaats: p. 7

Poortere, José De
Titel: 1.
Eerste versregel: 'van mijn geboorte tot de slacht'
Vindplaats: p. 13
Annotatie: Uit de bundel: 'De oorlog volgens Dewey'.

Rotsaert, Philippe H.
Titel: Collectief beslag
Eerste versregel: 'Gisteren was de hemel winderig rood,'
Vindplaats: p. 4

Schetz, Marie-Josée
Titel: Door de tijd heen
Eerste versregel: 'Zal mijn geheugen nalaten.'
Vindplaats: p. 12

Schetz, Marie-Josée
Titel: Weet jij
Eerste versregel: 'Waarom ik nooit meer huil?'
Vindplaats: p. 12

Vrindts, Veerle
Eerste versregel: 'Als een vonkje'
Vindplaats: p. 19

Vrindts, Veerle
Eerste versregel: 'Als je spreekt'
Vindplaats: p. 16

Vrindts, Veerle
Eerste versregel: 'Een mens'
Vindplaats: p. 17

Vrindts, Veerle
Titel: Mongool
Eerste versregel: 'Op straat staren'
Vindplaats: p. 18

II. Proza


Titel: Voor u genoteerd: Spreekwoorden met eer
Vindplaats: p. 28


Titel: Tijd maakt woorden: De b.h.
Vindplaats: p. 28-29

Claire, Le
Titel: Une Française
Vindplaats: p. 27

Colson, Jan
Titel: Nikos Karitis
Vindplaats: p. 20-23
Annotatie: Uit: 'Van Wenen tot Athene en terug'.

Lionni, Leo
Titel: Het verhaal van Frederik
Vindplaats: p. 24-25

Webster, Ron
Titel: Herinneringen
Vindplaats: p. 26

IV. Essay

Brans, Louis
Titel: Tafelrede 65-jaar K.V.L.S.
Vindplaats: p. 47-49 - ill. op p. 54

Lavinge, Jean-Paul
Titel: 65 jarig jubileum van de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers-vrijdag 18 mei 2001
Vindplaats: p. 42-46 - ill.

Lenaerts, Ingrid
Titel: Inleiding tot het Panopticon van de KVLS
Vindplaats: p. 37-41 - ill.

Oeyen, Edith
Titel: Toespraak tijdens de academische zitting op 18 mei 2001.
Vindplaats: p. 32-35
Annotatie: Met aansluitend een gedicht van Edith Oeyen.

V. Recensie

Timmermans, Eddy
Vindplaats: p. 50-53
Annotatie: Over: 'De Ivoren Toren' van Jessy Maesen.

VI. Illustratie / Kunst


Vindplaats: p. 30-31 - ill.
Annotatie: Enkele foto's van de viering 65 jaar bestaan van de K.v.l.s.