Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Freespace Nieuwzuid : Driemaandelijkse discursieve machine voor cultuurkritiek en amusement
Jaargang 3 (2002/2003) 12 (februari 2004), 79 p. = De achtste elegie van Rainer Maria Rilke

Redactioneel


Titel: Rilkes achtste: Bij wijze van inleiding
Vindplaats: p. 3
Annotatie: Verantwoording van dit nummer en de keurze voor de bijna 100 jaar oude tekst uit de canon van het internationale modernisme.
Thema: De achtste elegie van Rainer Maria Rilke
Trefwoorden: Rilke, Rainer Maria

I. Poëzie

Gerbrandy, Piet
Titel: 8a-c
Eerste versregel: '…*b mijn zilverpaal geplan¨.'
Vindplaats: p. 32

Rilke, Rainer Maria
Titel: De achtste elegie
Eerste versregel: 'Met alle ogen zien de schepselen'
Vindplaats: p. 4-7
Vertaler: Bronzwaer, Wim
Vertaling van: Die achte Elegie: Mit allen Augen sieht die Kreatur
Annotatie: Opgedragen aan Rudolf Kassner. Met op p. 4-5 de tekst in het Duits, op p. 6-7 de vertaling van W. Bronzwaer.
Thema: De achtste elegie van Rainer Maria Rilke

IV. Essay

Goedegebuure, Jaap
Titel: De dieren, de dingen: Rilke en Kopland in wederzijds licht
Vindplaats: p. 24-30
Annotatie: Over de raakvlakken tussen de poetica van Rilke en Kopland.
Thema: De achtste elegie van Rainer Maria Rilke
Trefwoorden: Kopland, Rutger; Hoofdakker, R.H. van den; Rilke, Rainer Maria

Groenewegen, Hans
Titel: Espacelibre, opdat er iets komt
Vindplaats: p. 8-14
Annotatie: Persoonlijke reactie op de tekst van Rilke en de vraag van Freespace Nieuwzuid om er iets over te schrijven.
Thema: De achtste elegie van Rainer Maria Rilke
Trefwoorden: Rilke, Rainer Maria

Haerynck, Jean-Paul Den
Titel: Niet de canon, de verandering van de canon
Vindplaats: p. 56-77
Annotatie: Met als opschrift een citaat van Erik Spinoy. Over het recente inzicht dat de literaire canon aan veranderlijkheid onderhevig is.
Thema: De achtste elegie van Rainer Maria Rilke
Trefwoorden: Rilke, Rainer Maria

Heynders, Odile
Titel: Ordnen und zerfallen: De discussie over een 'postmoderne' lectuur toegespitst op R.M. Rilkes achtste elegie
Vindplaats: p. 40-54
Annotatie: Met als opschrift een citaat van Charles Darwin. De discussie over een 'postmoderne' lectuur toegespitst op R.M. Rilkes achtste elegie met als conclusie: 'De achtste elegie is een voorbeeld van een modernistisch gedicht dat zich aan een allesomvattende lectuur zal blijven onttrekken'.
Thema: De achtste elegie van Rainer Maria Rilke
Trefwoorden: Rilke, Rainer Maria

Kregting, Marc
Titel: Rondom hun vrije uitweg
Vindplaats: p. 16-22
Annotatie: Met als opschrift een citaat van Herman Brood. Nauwkeurige lezing van de achtste elegie van Rainer Maria Rilke.
Thema: De achtste elegie van Rainer Maria Rilke
Trefwoorden: Rilke, Rainer Maria

VI. Illustratie / Kunst

Lauwereins, Sara
Titel: De maagwandelaar
Vindplaats: p. voorplat, 15, 22, 31, 55, achterplat - ill.
Illustrator: Lauwereins, Sara

Paling, Jeroen
Titel: Op doorreis
Vindplaats: p. 33-39 - ill.
Illustrator: Paling, Jeroen