Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Dietsche Warande & Belfort
Jaargang 149 (2004) 3 (juni), 277-416 p. = De protheïsche god
Dit nummer werd samengesteld door Bas Groes. Het eigenlijke themagedeelte beslaat p. 279-360

Redactioneel

Bousset, Hugo
Titel: Beste lezers
Vindplaats: p. 277
Thema: De protheïsche god

I. Poëzie

Lindner, Erik
Eerste versregel: 'De tuin ligt tussen de weg en het raam'
Vindplaats: p. 347

Lindner, Erik
Eerste versregel: 'Ik zag je op een wagen door het dorp gaan. Kleur'
Vindplaats: p. 348

Theunissen, Jeroen
Titel: Apen:
Eerste versregel: 'Onder de gibbon die razendsnel'
Vindplaats: p. 363

Theunissen, Jeroen
Titel: De romanticus spreekt:
Eerste versregel: 'Zij is een wonder in praktijk mijn liefste een flinter'
Vindplaats: p. 364

Theunissen, Jeroen
Titel: Deze kamer:
Eerste versregel: 'Onder lome lampen'
Vindplaats: p. 361

Theunissen, Jeroen
Titel: Korte logica:
Eerste versregel: 'Men moet leren'
Vindplaats: p. 362

II. Proza

Bassant, Patrick
Titel: Le Spectre de la Rose
Vindplaats: p. 349-352
Thema: De protheïsche god

Coster, Saskia de
Titel: AAAAAAAAAA
Vindplaats: p. 334-339
Thema: De protheïsche god

Gommers, Leon
Titel: De blikken neus
Vindplaats: p. 308-320
Thema: De protheïsche god

Nargilah, V.H.
Titel: Eerste keer het getallendal
Vindplaats: p. 365-370

Vitse, Sven
Titel: De reiziger door het land van Arto
Vindplaats: p. 387-397

Weelden, Dirk van
Titel: Een hand
Vindplaats: p. 329-333
Thema: De protheïsche god

IV. Essay

Baetens, Jan
Titel: The medium is the hero: (Bestaan er superhelden in strips)
Vindplaats: p. 321-328
Annotatie: Over ultieme exemplificaties van wat het thema van de 'protheïsche god' binnen het genre lijkt te kunnen opleveren.

Bastelaere, Dirk van
Titel: Protheselexicon
Vindplaats: p. 353-360 - ill.
Thema: De protheïsche god

Bastelaere, Dirk van
Titel: Schizofrene tafels: Over 'machines désirantes', het vlees van de wereld en de mens als project
Vindplaats: p. 279-289
Annotatie: 'De mens is nooit gelukkig geweest met dat 'biologische' lichaam, dat hij altijd als gebrekkig heeft ervaren' (…) 'Het menselijke handelen is intrinsiek protheïsch omdat we nu eenmaal genetisch geprogrammeerd zijn om te produceren'. Met als opschrift een citaat van Vilém Flusser.
Thema: De protheïsche god

Verhelst, Peter; Vanhoutte, Kurt
Titel: Het virulente lichaam van Philoctetes: Met visueel materiaal van Eric Joris en tekstfragmenten van Peter Verhelst
Vindplaats: p. 290-307 - ill.
Illustrator: Visser, Tijs; Joris, Eric; Dewickere, Stefan
Annotatie: 'Vandaag blijkt het theater een bij uitstek beschermde ruimte waar nieuwe media kunnen worden verkend en uitgetest'.
Thema: De protheïsche god
Trefwoorden: Jameson, Fredric; Benjamin, Walter; Foucault, Michel

Versteele, Jeroen
Titel: Te lang, te zwaar, en toch: Dansers en hun protheses
Vindplaats: p. 340-346
Annotatie: 'Je zou kunnen zeggen dat in dit soort hedendaagse dans de meest eenvoudige, beproefde protheses worden afgelegd: de beheersing van het eigen lichaam en de minutieuze choreografie. (…) Tegelijk binden ze andere protheses aan, die van andere media dan dans en muziek. Zoals gesproken taal, maar ook bewegende beelden en informatica'.
Thema: De protheïsche god
Trefwoorden: Kaldor, Edit

V. Recensie

Bosteels, Jan
Titel: Tijdschriften
Vindplaats: p. 413-416
Annotatie: Over: 'Magazijn', 'The Low Countries' en 'Ons Erfdeel' (Rubriek: Tijdschriften).

Gielis, Sofie
Titel: Land in zicht: Radicaal realisme in 'Montréal' van Pol Hoste
Vindplaats: p. 408-412
Annotatie: Over: 'De lucht naar Mirabel' (Prometheus, 1999) en 'Montréal' (Prometheus, 2003) van Pol Hoste (Rubriek: Boeken).
Trefwoorden: Hoste, Pol

Groenewegen, Hans
Titel: Zij zijn de mythe die wij zijn
Vindplaats: p. 398-407
Annotatie: Over: 'De trein loopt prachtig binnen' (Meulenhoff, 2003) en 'Een huis in de grond' van Frans Budé (Rubriek: Boeken).
Trefwoorden: Budé, Frans

VI. Illustratie / Kunst

Daems, Anne; Lambrecht, Luk
Vindplaats: p. 371-386 - ill.
Illustrator: Daems, Anne
Annotatie: Illustraties van Anne Daems, uitgeleid door Luk Lambrecht.