Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Tirade
Jaargang 50 (2006) 414 [= 3] (augustus), 106 p.

I. Poëzie

Baeke, Jan
Titel: 10.
Eerste versregel: 'Bij het aannemen van geld'
Vindplaats: p. 92-93
Cyclus: Blessures

Baeke, Jan
Titel: 7.
Eerste versregel: 'Werd een braakliggend terrein'
Vindplaats: p. 88-89
Cyclus: Blessures

Baeke, Jan
Titel: 8.
Eerste versregel: 'In een nachtmerrie dansen'
Vindplaats: p. 90-91
Cyclus: Blessures

Baeke, Jan
Titel: 9.
Eerste versregel: 'Ze moet me zien, de trut, maar doet van niet.'
Vindplaats: p. 91
Cyclus: Blessures

Gerlach, Eva; [Pseud. van Dijkstra, Margaret]
Titel: Nu
Eerste versregel: 'het gedicht gebeurt nu'
Vindplaats: p. 22-23

Haft, Lloyd
Titel: I.
Eerste versregel: 'Dichten is geen dood'
Vindplaats: p. 94
Cyclus: Twee brieven aan Gerrit Kouwenaar

Haft, Lloyd
Titel: II.
Eerste versregel: 'Niet wij maken het'
Vindplaats: p. 95-96
Cyclus: Twee brieven aan Gerrit Kouwenaar

Hofman, Wim
Titel: Zomer. Episode uit een jeugd
Eerste versregel: 'a. Het was een stoffige zomer.'
Vindplaats: p. 24-25

Jongstra, Atte
Titel: 1.
Eerste versregel: 'Wij zijn waar we jankend drek en modder om'
Vindplaats: p. 69
Cyclus: Voor het eigen oog
Annotatie: Met als opschrift een citaat van Vondel.

Jongstra, Atte
Titel: 2.
Eerste versregel: 'Licht bestaat uit zichtstralen voelers uitgaande van'
Vindplaats: p. 70
Cyclus: Voor het eigen oog
Annotatie: Met als opschrift een citaat van Vondel.

Jongstra, Atte
Titel: 3.
Eerste versregel: 'Van deze wereld is de indruk dat u avonds na een'
Vindplaats: p. 71
Cyclus: Voor het eigen oog
Annotatie: Met als opschrift een citaat van Gezelle.

Jongstra, Atte
Titel: 4.
Eerste versregel: 'Volgens 'De Nederlandsche jager''
Vindplaats: p. 72
Cyclus: Voor het eigen oog
Annotatie: Met als opschrift een bijbelcitaat (Jesaja 29,7).

Jongstra, Atte
Titel: 5.
Eerste versregel: 'Blikken zijn er overal op de markt'
Vindplaats: p. 73
Cyclus: Voor het eigen oog
Annotatie: Opschrift: Alexander geplagieerd.

Jongstra, Atte
Titel: 6.
Eerste versregel: 'Zeer beslist niet voor een spiegel staan ter bestudering'
Vindplaats: p. 74
Cyclus: Voor het eigen oog
Annotatie: Met als opschrift een citaat van P.C. Hooft.

Jongstra, Atte
Titel: 7.
Eerste versregel: 'Op die en die plaats dat en dat moment de omstandigheden'
Vindplaats: p. 75
Cyclus: Voor het eigen oog
Annotatie: Met als opschrift een citaat van Ludwig II van Beieren.

Jongstra, Atte
Titel: 8.
Eerste versregel: 'Bij 't krieken achterstevoren naar bed gegaan mij dromen'
Vindplaats: p. 76
Cyclus: Voor het eigen oog
Annotatie: Met als opschrift een citaat van Reinhard Mey.

II. Proza

Hooijer, D.
Titel: Het gelaat van Ludmilla
Vindplaats: p. 26-59

Hüsgen, Lucas
Titel: De pracht van prevelementen
Vindplaats: p. 77-87

Kroonenberg, Mohana van den
Titel: De bonboncouturier
Vindplaats: p. 60-68

IV. Essay

Mortier, Erwin
Titel: Het Handschrift van de Vlieg en de God van de Boekenkasten
Vindplaats: p. 97-103
Annotatie: (Rubriek: De ideale bibliotheek).

Peters, Arjan
Titel: Alles liever dan de vrede
Vindplaats: p. 3-21
Annotatie: Peters' uitgangspunten als criticus. Lezing uitgesproken op 9 maart 2006 in het Gronings Academiegebouw.