Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

De Gids
Jaargang 170 (2007) 2 (februari), 85-172 p.

Redactioneel

Mooij, Annet; Mulder, Arjen
Titel: Bij dit nummer
Vindplaats: p. 85-86

I. Poëzie

Kom, Antoine de
Eerste versregel: 'de meeste dagen waren membranen'
Vindplaats: p. 152-153 - ill. op p. 152

Vegt, Han van der
Titel: De meeuwen
Eerste versregel: 'hun primitieve pogingen ontsnapten aan ons oog'
Vindplaats: p. 150-151

Verhagen, Hans
Titel: 1. Rond de hoge rode
Eerste versregel: 'Zogauw iets in je opwelt is het even echt als echt,'
Vindplaats: p. 141
Cyclus: Vesting Holland

Verhagen, Hans
Titel: 2. Vesting Holland
Eerste versregel: 'Zo hoog als ik stond, zo leeg ik mij maalde'
Vindplaats: p. 142
Cyclus: Vesting Holland

Verhagen, Hans
Titel: 3. O happy maan!
Eerste versregel: 'Lag ik uit de duisternis te koekeloeren in het licht'
Vindplaats: p. 143
Cyclus: Vesting Holland

Verhagen, Hans
Titel: 4. Hoe je verdween
Eerste versregel: 'Zo ver als jij sprak zo diep je me raakte'
Vindplaats: p. 144
Cyclus: Vesting Holland

Verhagen, Hans
Titel: 5. Alleenstaande graafmachine
Eerste versregel: 'Verboden motoren hebben je al voorgelogen'
Vindplaats: p. 145
Cyclus: Vesting Holland

Verhagen, Hans
Titel: 6. Het reine meisje
Eerste versregel: 'Laat de maagre mannen met de kale handen barsten,'
Vindplaats: p. 146
Cyclus: Vesting Holland

Verhagen, Hans
Titel: 7. Reuzesprong voor mussendom
Eerste versregel: 'Hoe simpel je verzeild raakt in andermans project'
Vindplaats: p. 147
Cyclus: Vesting Holland

Verhagen, Hans
Titel: 8. Helden van mijn tijd
Eerste versregel: 'De meeste helden van mijn tijd zijn wegens (eigen) sterfgeval'
Vindplaats: p. 148
Cyclus: Vesting Holland

Verhagen, Hans
Titel: 9. Van blissful niets
Eerste versregel: 'Alles wat ik nu nog wil is het oceanische van blissful niets'
Vindplaats: p. 149
Cyclus: Vesting Holland

II. Proza

Valens, Anton
Titel: Bruilwering
Vindplaats: p. 154-156

IV. Essay

Goldschmidt, Tijs
Titel: De verbreiding van het neo-nietsisme
Vindplaats: p. 113-126
Annotatie: '... mijn voornaamste conclusie: slim ontwerp of Intelligent Design is voorlopig nog hogere flauwekul, terwijl het onderzoek naar het ontstaan van complexiteit op zich heel zinvol is. [...] Er is geen enkele natuurwetenschappelijke evidentie voor het bestaan van een absolute, door God geopenbaarde, moraal die alleen aan de mens is voorbehouden'.

Groen, Iris; Velzen, Sjoert van
Titel: Gezocht: Kosmisch Ontwerper
Vindplaats: p. 103-112
Annotatie: De theorie van 'Intelligent Design' in de kosmologie.

Hüsgen, Lucas
Titel: Waardeloze woorden
Vindplaats: p. 157-165
Trefwoorden: Berge, H.C. ten; Pound, Ezra

Swaan, Abram de
Titel: Wijsheid achteraf: Rede bij het emeritaat als universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
Vindplaats: p. 87-102
Annotatie: Swaan blikt terug op zijn loopbaan en behandelt de vraag hoe hij zijn vak beoefend heeft en wat hij in zijn jaren als hoogleraar heeft gedaan.

Teigetje; Woelrat
Titel: De voorspelling
Vindplaats: p. 127-140 - ill.
Annotatie: De ontmoeting van Woelrat met Reve. Voorpublicatie uit: 'Het liefdesleven van Teigetje & Woelrat' (Balans, 2008).
Trefwoorden: Reve, Gerard

V. Recensie

Saris, Frans Willem
Titel: Het dichtende dier
Vindplaats: p. 166-171
Annotatie: Over: Joseph Carroll, 'Literary Darwinism; evolution, human nature and literature' (2004); David Sloan Wilson en Jonathan Gottschall (red.), 'The literary animal; evolution and the nature of narrative' (2005); David en Nanelle Barash, 'Madame Bovary's ovaries' (2006) (Rubriek: Boeken).
Trefwoorden: Wilson, David Sloan; Barash, David; Gottschall, Jonathan; Barash, Nanelle; Carroll, Joseph