Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

De Gids
Jaargang 171 (2008) 4 (april), 261-362 p. = Slauerhoff

Redactioneel

Mulder, Arjen
Titel: Gelezen worden ze ontelbare malen
Vindplaats: p. 261-264
Annotatie: 'Voor dit themanummer vraagt de redactie van De Gids een breed scala aan schrijvers om vanuit hun huidige lees- en levenservaring te reageren op Slauerhoffs werk [...]'.
Thema: Slauerhoff
Trefwoorden: Slauerhoff, Jan Jacob

I. Poëzie

Berge, H.C. ten
Titel: De verlichte wereld
Eerste versregel: 'Spreekt een oude heelmeester in dorpen'
Vindplaats: p. 275-276
Annotatie: Opdracht: Aan de zwervende schim van J. Slauerhoff, arts.
Thema: Slauerhoff

Berge, H.C. ten
Titel: Oostwaarts de liefde, westwaarts de strijd
Eerste versregel: 'Leeggebloed en ingesluimerd'
Vindplaats: p. 277-279
Annotatie: Opschrift: Een notitie over Slauerhoff en Segalen.
Thema: Slauerhoff

Groenewegen, Hans
Titel: Ratanui
Eerste versregel: 'De golven die er tegen breken'
Vindplaats: p. 292-293
Thema: Slauerhoff

Kom, Antoine de
Titel: Sla [mailto:slau@sr.net]
Vindplaats: p. 320-326
Annotatie: E-mailcorrespondentie.
Thema: Slauerhoff

Kosters, Onno
Titel: Birds in the night
Eerste versregel: 'Hij ging al in tot duisternis,'
Vindplaats: p. 294-296
Thema: Slauerhoff

Reints, Martin
Titel: De hoed door Slauerhoff aan de dichter gegeven
Eerste versregel: 'Lang geleden,'
Vindplaats: p. 281
Thema: Slauerhoff

Reints, Martin
Titel: Slauerhoff, het alleen ronddolen hartelijk moede
Eerste versregel: 'Een sigarettenkoker met de Fuji'
Vindplaats: p. 280
Thema: Slauerhoff

Vegt, Han van der
Eerste versregel: 'Stijfkoppig in de wetenschap dat die nergens kon bestaan'
Vindplaats: p. 265
Thema: Slauerhoff

Wen Yiduo
Titel: De dood van Li Bai
Eerste versregel: 'Het paar kaarsen heeft gebrand tot slechts de beide pitten resten,'
Vindplaats: p. 301-307
Vertaler: Idema, W.L.
Annotatie: Met een inleiding van de vertaler op p. 297-300.
Thema: Slauerhoff

II. Proza

Haft, Lloyd
Titel: Een brief aan Slauerhoff bij het begin van het Jaar van de Rat
Vindplaats: p. 308-311
Thema: Slauerhoff

Hoogervorst, Ingrid
Titel: Gevaarlijk leven
Vindplaats: p. 346-349
Thema: Slauerhoff

Mulder, Arjen
Titel: Wat is er eigenlijk ook veranderd?
Vindplaats: p. 327-337
Thema: Slauerhoff

Soepboer, Albertina
Titel: Achter het eiland
Vindplaats: p. 338-345
Thema: Slauerhoff

IV. Essay

Aalders, Hein
Titel: 'Ik heette niet Slauerhoff maar Po Tsju': De maskers van een Hollandse poète maudit
Vindplaats: p. 266-274
Annotatie: 'Slauerhoff zette, wanneer hij er zin in had, het masker van een andere dichter op en realiseerde daarmee bewust verschillende zelfpresentaties'.
Thema: Slauerhoff
Trefwoorden: Slauerhoff, Jan Jacob

Hüsgen, Lucas
Titel: De gevaren van Diana: Bij 'Het verboden rijk' van Slauerhoff
Vindplaats: p. 350-361
Thema: Slauerhoff
Trefwoorden: Slauerhoff, Jan Jacob

Knippenberg, Theo
Titel: Slauerhoff, sensualiteit & surrogaatseks
Vindplaats: p. 312-319
Annotatie: Fictieve verfilming van Slauerhoffs 'Larrios' (Roos, 1986).
Thema: Slauerhoff
Trefwoorden: Slauerhoff, Jan Jacob

Otterspeer, Willem
Titel: Een elektrische stroom die geen andere stroom induceert: Over Hermans en Slauerhoff
Vindplaats: p. 282-291
Thema: Slauerhoff
Trefwoorden: Slauerhoff, Jan Jacob; Hermans, Willem Frederik

VI. Illustratie / Kunst

Wright, Tim
Vindplaats: p. voorplat - ill.
Illustrator: Wright, Tim
Thema: Slauerhoff