Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Hollands Maandblad
Jaargang 51 (2009/2010) 743 [= 10] (oktober), 49 p.

Redactioneel

Bommeljé, Bastiaan
Titel: Deze maand
Vindplaats: p. 3
Annotatie: De declaratiedrift van bestuurders.

I. Poëzie

Berry, Chuck
Titel: Schooltijd
Eerste versregel: 'Hoppa je nest uit en hup naar school'
Vindplaats: p. 47
Vertaler: Bindervoet, Erik; Henkes, Robbert-Jan
Vertaling van: Schooldays: Up in the mornin' and out to school
Annotatie: De oorspronkelijke tekst op p. 46.

Brands, Wim
Eerste versregel: 'Een storm dreigt, de lucht is al hysterisch,'
Vindplaats: p. 4

Brands, Wim
Eerste versregel: 'Hij leerde'
Vindplaats: p. 4
Annotatie: Opdracht: Voor Peter Muller.

Crebolder, Emma
Eerste versregel: 'Met wat ik gisteren vergat'
Vindplaats: p. 36

Crebolder, Emma
Eerste versregel: 'Niet het begrip ontglipt, maar de benaming.'
Vindplaats: p. 36

Gerlach, Eva; [Pseud. van Dijkstra, Margaret]
Titel: Hotel 6 - Uitzicht
Eerste versregel: ''Een kamer kost er niks maar je slaapt onder kranten.''
Vindplaats: p. 24

Hanegraaf, Marijke
Titel: Maart
Eerste versregel: 'Zwart valt de zon in'
Vindplaats: p. 31

Hanegraaf, Marijke
Titel: Mei
Eerste versregel: 'In de plataan'
Vindplaats: p. 31

Hanegraaf, Marijke
Titel: Najaarscrisis
Eerste versregel: 'Kou glipt de kronen in'
Vindplaats: p. 32

Vroman, Leo (1915)
Titel: 1.
Eerste versregel: 'Het regende er uit lage'
Vindplaats: p. 18

Vroman, Leo (1915)
Titel: 2.
Eerste versregel: 'Wij stonden op het voorportaal'
Vindplaats: p. 19

Vroman, Leo (1915)
Titel: 3.
Eerste versregel: 'Thuis. En we hijgden nog van de'
Vindplaats: p. 19

Waters, R.
Titel: De zoveelste steen in de muur
Eerste versregel: 'Pappe vloog over het water'
Vindplaats: p. 49
Vertaler: Bindervoet, Erik; Henkes, Robbert-Jan
Vertaling van: Another brick in the wall: Daddy's flown across the ocean
Annotatie: De oorspronkelijke tekst (van Pink Floyd) op p. 48.

II. Proza

Linden, Gerry van der
Titel: Melk en ijzer
Vindplaats: p. 33-35

Pefko, David Manos
Titel: One happy island
Vindplaats: p. 21-23

Schilder, Cathelijn
Titel: Dat is voor M., zei ze
Vindplaats: p. 25-30

Stüger, Frans
Titel: Afscheid
Vindplaats: p. 39-42

IV. Essay


Titel: Beter dan de werkelijkheid
Vindplaats: p. 37-38
Annotatie: Reactie op het promotieonderzoek van Bart Temme, waarin wordt geconcludeerd dat literaire tijdschriften niet langer een kweekvijver van jong talent zijn en nauwelijks nog aanzetten tot debat. (Rubriek: From the book depository).

Mooij, J.J.A.
Titel: 'Cultuur' en 'beschaving'
Vindplaats: p. 5-17
Annotatie: 'Discussies over cultuur zijn verwarrend'.

Wijsenbeek, Florus
Titel: Drieënhalve ontmoeting met Edzo Toxopeus
Vindplaats: p. 43-45
Annotatie: Ontmoetingen tussen beide VVD-ers, die niet altijd even amicaal verliepen.
Trefwoorden: Toxopeus, Edzo

VI. Illustratie / Kunst

Tolman, Ronald
Vindplaats: p. voorplat, 7, 9, 13, 15, 20, 27, 29, 35, 41 - ill.
Illustrator: Tolman, Ronald