Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Liter : Christelijk literair tijdschrift
Jaargang 13 (2010) 59 (oktober), 80 p. = [Willem Barnard 90 jaar]
Het thema beperkt zich tot p. 1-26

Redactioneel


Titel: Van de redactie
Vindplaats: p. 1-3 - portr.
Annotatie: Gedeeltelijk eerbetoon aan Willem Barnard ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag.
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]

I. Poëzie

Beek, Menno van der
Eerste versregel: 'Hij heeft zijn leven lang de helft geloofd'
Vindplaats: p. 10
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]

Beek, Menno van der
Eerste versregel: 'Wie wordt geroepen, wordt ermee geboren'
Vindplaats: p. 11
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]

Berg, Rien van den
Titel: Guillaume
Eerste versregel: 'Harde heelmeesters is het gedicht,'
Vindplaats: p. 9
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]

Graft, Guillaume van der; [Pseud. van Barnard, Willem]
Titel: Eenzamerij
Eerste versregel: 'Het spijt mij dat er zoveel leven is'
Vindplaats: p. 7 - ill.
Annotatie: Met een facsimilé op p.6.
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]

Graft, Guillaume van der; [Pseud. van Barnard, Willem]
Titel: Mijn werelddeel
Eerste versregel: 'Europa's hanekam. Homerus.'
Vindplaats: p. 8
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]

Heytze, Ingmar
Titel: Verjaardagsgedicht voor Willem Barnard, 15 augustus (Maria-Tenhemelopneming) 2010
Eerste versregel: 'Wat geef je aan een man die negentig wordt.'
Vindplaats: p. 13
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]

Leusink, Jane (Y.)
Titel: Het dorp is geen vrouw die iedere man zou willen kennen
Eerste versregel: 'Je slenterhaast er in een jaar of tien doorheen'
Vindplaats: p. 69

Leusink, Jane (Y.)
Titel: Wat ik zou willen met paarden maar nooit heb gedaan
Eerste versregel: 'Ik zag twee paarden in de wei hun liefdesadem'
Vindplaats: p. 70

IV. Essay

Barnard, Benno
Titel: Het boek van mijn vader (fragment)
Vindplaats: p. 4-5 - portr.
Annotatie: Fragment uit zijn 'Een vage buitenlander. Terug naar Engeland' (2009), p. 159-161.
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]
Trefwoorden: Barnard, Willem; Graft, Guillaume van der

Barnard, Benno
Titel: Mijn gedichtenschrift (8)
Vindplaats: p. 24
Annotatie: Over P.C. Hooft.
Trefwoorden: Hooft, P.C.

Haar, Gerda van de
Titel: Zeg mij de taal die dat verstaat
Vindplaats: p. 16
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]
Trefwoorden: Barnard, Willem; Graft, Guillaume van der

Heytze, Ingmar
Titel: Terugtellen
Vindplaats: p. 14-15
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]
Trefwoorden: Barnard, Willem; Graft, Guillaume van der

Jong, Oek de
Titel: God bidden om van God leeg te worden
Vindplaats: p. 58-68
Annotatie: Tekst van een lezing die werd gegeven op het Eckhart-symposium in Leiden in 2009.

Knibbe, Hester
Titel: Praten tegen langzaam water
Vindplaats: p. 17-18
Annotatie: Over Van der Grafts gedicht 'Praten zoals regenwater'.
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]
Trefwoorden: Barnard, Willem; Graft, Guillaume van der

Oegema, Jan
Titel: Het wonder van het pessimisme: Bij een dagboekfragment van Oek de Jong
Vindplaats: p. 47-57 - portr. (op p. 46)
Illustrator: Mulders, Marc
Trefwoorden: Jong, Oek de

Oosterhuis, Huub
Titel: Mocht ik
Vindplaats: p. 19
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]
Trefwoorden: Barnard, Willem; Graft, Guillaume van der

Otten, Willem Jan
Titel: Tijd
Vindplaats: p. 20
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]
Trefwoorden: Barnard, Willem; Graft, Guillaume van der

Sierksma, Peter
Titel: Close-up
Vindplaats: p. 21-22
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]
Trefwoorden: Barnard, Willem; Graft, Guillaume van der

Touwen, Klaas
Titel: Maker
Vindplaats: p. 23
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]
Trefwoorden: Barnard, Willem; Graft, Guillaume van der

V. Recensie

Beek, Menno van der
Titel: Aan nog een meeprater is geen enkele behoefte
Vindplaats: p. 71-73
Annotatie: Over: Willem Barnard, 'Een zon diep in de nacht. Verzamelde dagboeken 1945-2005' (Skandalon, 2009). (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Barnard, Willem; Graft, Guillaume van der

Beek, Menno van der
Titel: Verzin een list, lees dichters, schrijf het beter
Vindplaats: p. 74-75
Annotatie: Over: Nina Werkman, 'Anti-data' (Holland, 2010). (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Werkman, Nina

Bunt, Teunis
Titel: Aardig is niet goed genoeg
Vindplaats: p. 77-78
Annotatie: Over: Gerrit Komrij, 'De 21ste eeuw in 185 gedichten' (Bezige Bij, 2010). (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Komrij, Gerrit

Bunt, Teunis
Titel: De godgans gakte
Vindplaats: p. 76-77
Annotatie: Over: Saskia de Jong, 'De deugende cirkel' (Harmonie, 2010). (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Jong, Saskia de

Bunt, Teunis
Titel: Een dot lukraak geluk
Vindplaats: p. 75-76
Annotatie: Over: Elma van Haren, 'Flitsleemte' (Harmonie, 2009). (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Haren, Elma van

Kooman, Elizabeth
Titel: Hou van poëzie
Vindplaats: p. 78
Annotatie: Over: Sharon Creech, 'Hou van die hond' (Hoogland & Van Klaveren, 2007). (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Creech, Sharon

VI. Illustratie / Kunst

Montagne, Nicole
Titel: Portretten
Vindplaats: p. 27-33 - ill.
Illustrator: Montagne, Nicole

Wennekendonk, Kees
Vindplaats: p. 12 - portr.
Illustrator: Wennekendonk, Kees
Thema: [Willem Barnard 90 jaar]
Trefwoorden: Barnard, Willem; Graft, Guillaume van der

VII. Interview

Haar, Gerda van de; Jong, Oek de
Titel: Het komt op het dagelijks leven aan: In gesprek met Oek de Jong over mystiek, Tolstoj en zijn roman op komst
Vindplaats: p. 34-45
Trefwoorden: Jong, Oek de