Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Revolver : Driemaandelijks literair tijdschrift
Jaargang 35 (2008/2009) 141 (maart), 88 p. = Roland Jooris, 'Getekend of gedicht'
Het themanummer 'Getekend of gedicht' van Roland Jooris kan men als een vervolg beschouwen op het in 1992 verschenen 'geschilderd of geschreven' (uitg. Yang).

I. Poëzie

Jooris, Roland
Titel: Amédée Cortier
Eerste versregel: 'Kleur een rand'
Vindplaats: p. 53
Cyclus: Ut pictura poesis

Jooris, Roland
Titel: De Haan aan Zee
Eerste versregel: 'Alleen aan zee. Alleen tegenover de zee.'
Vindplaats: p. 50-51
Cyclus: Ut pictura poesis
Annotatie: Bij een gelijknamige reeks aquarellen van Raoul De Keyser.

Jooris, Roland
Titel: Karel Dierickx, een diptiek
Eerste versregel: 'Grillige organische lijnen, tactiele ophogende of atmosferische'
Vindplaats: p. 54-56
Cyclus: Ut pictura poesis
Trefwoorden: Dierickx, Karel

Jooris, Roland
Titel: Mijmering, voor later
Eerste versregel: 'Wie legt'
Vindplaats: p. 11

Jooris, Roland
Titel: Ode: (Voor Raphaël Buedts)
Eerste versregel: 'De sluimer'
Vindplaats: p. 52
Cyclus: Ut pictura poesis

Jooris, Roland
Titel: Zeven voor zeven
Eerste versregel: 'tussen beton en koren'
Vindplaats: p. 45-47
Cyclus: Ut pictura poesis
Annotatie: Gedicht bij het werk van respectievelijk Roger Raveel, Amédée Cortier, Marthe Wéry, Guy Mees, Raoul De Keyser, Dan Van Severen en René Heyvaert.

II. Proza

Jooris, Roland
Titel: Poëticaal
Vindplaats: p. 5-10

Jooris, Roland
Titel: Raoul De Keyser, een portret
Vindplaats: p. 48-49
Cyclus: Ut pictura poesis
Trefwoorden: Keyser, Raoul De

Jooris, Roland
Titel: Tot het ongrijpbare
Vindplaats: p. 43-44
Cyclus: Ut pictura poesis

Jooris, Roland
Titel: Uit mijn plastisch logboek: Terzijdes, knipsels, flarden
Vindplaats: p. 57-86

IV. Essay

Jooris, Roland
Titel: Epifanie: (Voor Roger Raveel)
Vindplaats: p. 31-40
Trefwoorden: Raveel, Roger

Jooris, Roland
Titel: Het raam van het kruis
Vindplaats: p. 13-21
Trefwoorden: Severen, Dan Van

Jooris, Roland
Titel: Solesmes
Vindplaats: p. 23-29
Trefwoorden: Reverdy, Pierre