Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Yang : 3-Maandelijks tijdschrift
Jaargang 37 (2001) 4 (december), 449-687 p. = Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn

Redactioneel


Titel: Vooraf
Vindplaats: p. 450-453
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn

I. Poëzie

Donderdag, Bjarne; [Pseud. van Denoo, Joris]
Titel: Westfront: Vlaamse koppen
Eerste versregel: 'uit de vaart der volken'
Vindplaats: p. 455
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn

II. Proza

Eekhoud, Georges
Titel: Nieuw Cartago: De Runners
Vindplaats: p. 496-503
Annotatie: Vertaling uit 1924.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Peeters-Wallaert, August

Krijgelmans, C.C.
Titel: Foe-ko op bezoek in aalst
Vindplaats: p. 610-612
Annotatie: Voorafgegaan door een essay van Tom Van de Voorde over het werk van C.C. Krijgelmans.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn

Krijgelmans, C.C.
Titel: Globaal ultraviolet
Vindplaats: p. 613-615
Annotatie: Voorafgegaan door een essay van Tom Van de Voorde over het werk van C.C. Krijgelmans.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn

Verhaeghen, Paul
Titel: Omega Minor
Vindplaats: p. 672-685
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn

IV. Essay


Titel: Alle begin is moeilijk - de seksuele 'revolutie' in Vlaanderen: Over 'Jeugd voor de muur' van Jos Van Ussel en Jaap Kruithof
Vindplaats: p. 553-560
Annotatie: Herlezing van dit boek uit 1962 toont aan dat de auteurs toen nog vastzaten aan bepaalde stereotiepe opvattingen. In het revolutionaire betoog klinkt af en toe conservatisme door.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Kruithof, Jaap; Ussel, Jos Van

Buelens, Geert
Titel: Sprint de Blauwvoet: Over Karel van Wijnendaele en het opmerkelijke huwelijk tussen het wielrennen en de Vlaamse Beweging
Vindplaats: p. 513-526
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Wijnendaele, Karel van

Geeraerts, Rik
Titel: Deprez-historie van het 'Vlaams'
Vindplaats: p. 655-660
Annotatie: Gevolgd door een reactie van Jurgen Jaspers op p. 662-671. Met als vermelding: 'In memoriam Kas Deprez'.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Deprez, Kas

Hofstede, Rokus
Titel: Ik moet het weifelend wezen dat ik ben, stutten door welsprekendheid: Over het proza van Herman Teirlinck
Vindplaats: p. 529-539
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Teirlinck, Herman

Hulle, Dirk Van
Titel: Grondtroep: Over 'Orchis Militaris' van Ivo Michiels
Vindplaats: p. 563-574
Annotatie: Over o.a. Samuel Becketts fascinatie voor het boek van Michiels in vertaling en de overeenkomsten tussen beide oeuvres.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Michiels, Ivo; Ceuppens, Henri

Jaspers, Jurgen
Titel: Rik Geeraerts en 'Deprez-historie' van het Vlaams
Vindplaats: p. 662-671
Annotatie: Reactie op het stuk van Geeraerts op p. 655-660.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Deprez, Gwen; Geeraerts, Rik

Joostens, Piet
Titel: Notre chère cause flamande: Over francofiele Vlamingen & flamingante francofonen
Vindplaats: p. 483-495
Annotatie: Met als opschrift een citaat van Johan Anthierens..
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Eekhoud, Georges; Conscience, Hendrik; Vermeylen, August; Teirlinck, Herman

Kregting, Marc
Titel: De kornetten en trompetten van Jericho: Over het werk van J.M.H. Berckmans
Vindplaats: p. 585-594
Annotatie: 'De zinloosheid van het bestaan koppelt Berckmans aan een leeg geworden taal. Berckmans is anti-academisch maar niet ongeschoold'.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Berckmans, J.M.H.

Leemans, Inger
Titel: Het pornografisch offensief: Over de korte bloeiperiode van de Nederlandstalige pornografische roman
Vindplaats: p. 577-584
Annotatie: Over de taboe- en censuurdoorbrekende activiteiten van de uitgeverij van Walter Soethoudt en zijn eigen bijdrage aan de pornografische literatuur.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Soethoudt, Walter

Overstijns, Jeroen
Titel: Alles voor Vlaanderen: Over 'Menselijke middelen' van Wim Neetens
Vindplaats: p. 597-603
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Neetens, Wim

Polis, Harold
Titel: Open brief aan August Vermeylen
Vindplaats: p. 457-467
Annotatie: Polis probeert zich in te leven in de drijfveren van Vermeylen en Van Nu & Straks en doorprikt daarbij hardnekkige vooroordelen en de lof die het werk van Vermeylen te beurt viel.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Vermeylen, August

Puype, Jan
Titel: In Flanders' Valleys: Over het economische succesverhaal van West-Vlaanderen
Vindplaats: p. 617-624
Annotatie: 'West-Vlamingen zijn beginnen ondernemen vanuit een drang naar gezonde zelfbevestiging. Zo ontstond het type van de West-Vlaamse 'doenerik', die niet te schuw was om hard te werken en tegenslagen op te vangen, de wereld rond te reizen en risico's te nemen'.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn

Schaepdrijver, Sophie de
Titel: Drie Vlaamse schrijvers en de Groote Oorlog: Over de oorlogsaantekeningen van Virginie Loveling, Stijn Streuvels en Cyriel Verschaeve
Vindplaats: p. 468-481
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Verschaeve, Cyriel; Streuvels, Stijn; Lateur, Frank; Loveling, Virginie

Vandenbroucke, Johan
Titel: 'Een stukje ideaal of zo iets': Over Lode Zielens en de Spaanse burgeroorlog
Vindplaats: p. 505-510
Annotatie: Over: 'De dag van morgen' (1938), 'zeker niet Zielens' beste roman'.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Zielens, Lode

Vanheste, Bert
Titel: Authentieke variaties op een thema van Camus: Over 'De witte muur' van Maurice D'Haese
Vindplaats: p. 541-551
Annotatie: Over de duidelijke overeenkomst van D'Haeses verhaal met 'De vreemdeling' van Albert Camus, hoewel het wereldbeeld wezenlijk verschilt. 'De witte muur' (1957) kan gezien worden als de afsluiting van het doem-existentialisme in de Vlaamse letterkunde.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: D'Haese, Maurice

Voorde, Tom Van de
Titel: 'Neen, ik wil geen demente avant-garde auteur worden': Over het werk van C.C. Krijgelmans
Vindplaats: p. 604-609
Annotatie: Gevolgd door twee verhalen van C.C. Krijgelmans: 'foe-ko op bezoek in aalst' en 'globaal ultraviolet'.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn
Trefwoorden: Krijgelmans, C.C.

VII. Interview

Meuleman, Bart; Reugebrink, Marc; Brempt, Dorian Van der; Coster, Saskia de; Polis, Harold; Naegels, Tom; Hoste, Pol; Musschoot, Anne Marie; Roder, J.H. de; Borré, Jos
Titel: Enquête over de stand van zaken in de Vlaamse literatuur
Vindplaats: p. 626-653
Annotatie: Yang stuurde een vragenlijst naar de vernoemde auteurs over thema's als de eigenheid van de Vlaamse literatuur, de Vlaamse literatuur en het beleid, de Vlaamse literatuur en de markt, de Vlaamse literatuur en het publiek, de literatuur en de kritiek, de Vlaamse literatuur en haar/de geschiedenis, literatuur en zingeving, literatuur versus nieuwe media.
Thema: Over de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn