Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

De Gids
Jaargang 176 (2013) 6 ([nvt]), 39 p. = Freud leeft! Leeft Freud?
Het thema is beperkt tot p. 3-19

Redactioneel

Mooij, Annet
Titel: Bij dit nummer
Vindplaats: p. 2

I. Poëzie

Postma, Sebastiene
Titel: Trap VIII
Eerste versregel: 'Sylvia Plath was ongeliefd.'
Vindplaats: p. 36

Wijnberg, Nachoem M.
Titel: Dat is ook werk dat je kunt verliezen
Eerste versregel: 'Je wilt brieven schrijven voor de armen die dat nog niet zo lang zijn,'
Vindplaats: p. 38

II. Proza

Martens, Hedda
Titel: Freud
Vindplaats: p. 19
Thema: Freud leeft! Leeft Freud?

Perec, Georges
Titel: De huur
Vindplaats: p. 19
Vertaler: Borger, Edu
Thema: Freud leeft! Leeft Freud?

Perec, Georges
Titel: Droombeeld
Vindplaats: p. 19
Vertaler: Borger, Edu
Thema: Freud leeft! Leeft Freud?

Perec, Georges
Titel: Mijn oude dag
Vindplaats: p. 19
Vertaler: Borger, Edu
Thema: Freud leeft! Leeft Freud?

Six, Roderik
Titel: Pret
Vindplaats: p. 26-27 - ill.

Willems, Jibbe
Titel: De 20e eeuw (en de 21e tot nu toe) in 728 woorden
Vindplaats: p. 37
Annotatie: Monoloog uit de theatervoorstelling 'Tussentijd' van tgECHO.

IV. Essay

Draaisma, Douwe
Titel: Freudiaanse naaktdromen
Vindplaats: p. 12-14 - ill.
Thema: Freud leeft! Leeft Freud?
Trefwoorden: Freud, Sigmund

Drenth, Jelto
Titel: Freud, wegbereider van de seksuologie
Vindplaats: p. 16-18 - ill.
Thema: Freud leeft! Leeft Freud?
Trefwoorden: Freud, Sigmund

Linssen, Dana
Titel: Wie ligt er nou bij wie op de divan?
Vindplaats: p. 10-11 - ill.
Annotatie: Twee recente films, 'A dangerous method' (2011) en 'Jimmy P.' (2013) geven een hernieuwde blik op de aloude psychoanalyse.
Trefwoorden: Freud, Sigmund

Mathijsen, Marita
Titel: De beul berecht: De overwaardering van Conrad Busken Huet
Vindplaats: p. 24-25 - portr.
Trefwoorden: Busken Huet, Conrad

Otterspeer, Willem
Titel: Freud en Hermans (en zijn biograaf)
Vindplaats: p. 8-9 - portr.
Annotatie: Otterspeer wijst in Freuds essays twee sleutels tot Hermans aan.
Thema: Freud leeft! Leeft Freud?
Trefwoorden: Freud, Sigmund; Hermans, Willem Frederik

Perec, Georges
Titel: De tandarts
Vindplaats: p. 9
Vertaler: Borger, Edu
Thema: Freud leeft! Leeft Freud?

Raben, Remco
Titel: Revolte in de letteren: Berichten uit Caïro
Vindplaats: p. 20-23 - ill.
Annotatie: 'Welke sporen hebben de revolutie en de recente opwellingen nagelaten, en hoe verhouden schrijvers en de nieuwe politiek zich tot elkaar?'.

Zwaan, Jacob; Appignanesi, Lisa; Forrester, John; Leader, Darian; Orbach, Susie
Titel: Freuds erfenis
Vindplaats: p. 3-7 - ill., portr.
Thema: Freud leeft! Leeft Freud?
Trefwoorden: Freud, Sigmund

V. Recensie

Pels, Dick
Titel: Europa: een schaamteloos elitair project
Vindplaats: p. 34-36 - ill.
Annotatie: Over: Ulrich Beck, 'Das deutsche Europa' (2012), Robert Menasse, 'Der europäische Landbote' (2012) en Thijs Kleinpaste, 'Nederland als vervlogen droom' (Bert Bakker, 2013).
Trefwoorden: Menasse, Robert; Kleinpaste, Thijs

Velthuis, Misha
Titel: Rabbijnen en golems: Hoe temmen wij het beest van het moderne kapitaal?
Vindplaats: p. 31-33 - ill.
Annotatie: Over: Ronald Tinnevelt en Thomas Mertens, 'Mondiale rechtvaardigheid' (Boom, 2013), Adrian Parr, 'The wrath of capital' (2012), Rob Dietz en Dan O'Neill, 'Enough is enough' (2013) en Paul McMahon, 'Feeding frenzy' (2013).
Trefwoorden: Parr, Adrian; Dietz, Rob; O'Neill, Dan; McMahon, Paul; Tinnevelt, Ronald; Mertens, Thomas

Vries, Geert de
Titel: Zijn we allemaal gek geworden?
Vindplaats: p. 29-31 - ill.
Annotatie: Over: Edward Shorter, 'How everyone became depressed. The rise and fall of the nervous breakdown' (2013), Allen Frances, 'Terug naar normaal' (Nieuwezijds, 2013) en Darian Leader, 'Strictly bipolar' (2013).
Trefwoorden: Leader, Darian; Shorter, Edward; Frances, Allen