Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

De Gids
Jaargang 176 (2013) 1 ([nvt]), 39 p. = Lezen of niet-lezen
Het thema is beperkt tot p. 1-28

Redactioneel

Mooij, Annet; Wils, Esther
Titel: Bij dit nummer
Vindplaats: p. 2
Annotatie: Themanummer naar aanleiding van het begin van het Jaar van het Voorlezen. In deze Gids 'staat nu eens het niet-lezen als cultureel verschijnsel centraal: 'niet-lezen' niet zozeer als uiting van het ontbreken van cultuur, maar juist als een onverwachte manifestatie ervan'.
Thema: Lezen of niet-lezen

I. Poëzie

Vegt, Han van der
Titel: Afdaling in het zelf
Eerste versregel: 'I. Onopgemerkt, onvoorbereid, met lege schoenen,'
Vindplaats: p. 32
Annotatie: Opdracht: Voor J.Z. Herrenberg.

Wijnberg, Nachoem M.
Titel: Van groot belang
Eerste versregel: 'Dat er besloten wordt wat een publiek goed is, is ook een publiek goed,'
Vindplaats: p. 38
Annotatie: Prozagedicht.

II. Proza

Maugham, William Somerset
Titel: De koster
Vindplaats: p. 26-28 - ill.
Vertaler: Kurpershoek, René
Thema: Lezen of niet-lezen

Olnon, Merlijn
Titel: Niet-lezen als ambacht
Vindplaats: p. 25 - ill.
Illustrator: Crespi, Giuseppe Maria
Thema: Lezen of niet-lezen

Topor, Roland
Titel: Geestelijk voedsel
Vindplaats: p. 9 - ill.
Vertaler: Borger, Edu
Thema: Lezen of niet-lezen

IV. Essay

Asscher, Maarten
Titel: Lezen of niet-lezen, dat is de vraag
Vindplaats: p. 3-4 - ill.
Illustrator: Bochner, Mel
Annotatie: In deze Gids 'staat nu eens het niet-lezen als cultureel verschijnsel centraal: 'niet-lezen' niet zozeer als uiting van het ontbreken van cultuur, maar juist als een onverwachte manifestatie ervan'.
Thema: Lezen of niet-lezen

Barnard, Benno
Titel: Domineesland, een apologie
Vindplaats: p. 20-22 - ill.
Illustrator: Gogh, Vincent van
Annotatie: 'De Reformatie heeft aangezet tot emancipatie en de burgers leren lezen - meer dan alleen de Bijbel'.
Thema: Lezen of niet-lezen

Boterman, Frits
Titel: Hitler en 'Mein Kampf'
Vindplaats: p. 23 - ill.
Thema: Lezen of niet-lezen
Trefwoorden: Hitler, Adolf

Darnton, Robert
Titel: Digitaliseren, democratiseren: De bibliotheek en de toekomst van het boek
Vindplaats: p. 14-17 - ill.
Illustrator: Rieben, John
Vertaler: Kurpershoek, René
Thema: Lezen of niet-lezen

Gerbrandy, Piet
Titel: Een medicijn voor geheugen en wijsheid: Schriftcultuur in de Oudheid
Vindplaats: p. 5-8 - ill.
Thema: Lezen of niet-lezen

Heerden, Jaap van
Titel: Hoe ver mag de orgelman van zijn orgel af staan
Vindplaats: p. 30-31 - ill.
Annotatie: Nieuwe rubriek 'met een kritische blik op de huidige psychologie, waarin motieven en bedoelingen ter verklaring van menselijk gedrag geheel uit de gratie zijn geraakt' (Rubriek: Emeriti).

Kusters, Wiel (Jan Hubert Willem)
Titel: Kees Fens: het einde van zijn lezen
Vindplaats: p. 13
Thema: Lezen of niet-lezen
Trefwoorden: Fens, Kees

Leenhouts, Mark
Titel: De gepolijste ziel
Vindplaats: p. 10-11 - ill.
Annotatie: 'China is van oudsher een inliterair land waar literatuur ook een instrument was voor ambtenaren en machthebbers. Mao maakte daar gebruik van, en heeft de passie ervoor met de monocultuur die hij oplegde niet kunnen uitroeien'.
Thema: Lezen of niet-lezen

Mourits, Bertram
Titel: Het probleem met poëzie
Vindplaats: p. 19
Thema: Lezen of niet-lezen

Spruit, Leen
Titel: De Index van verboden boeken
Vindplaats: p. 12 - ill.
Thema: Lezen of niet-lezen

Withuis, Jolande
Titel: Gynocide
Vindplaats: p. 39
Annotatie: Gynocide = systematische uitroeiing van vrouwen (Rubriek: Kroniek & kritiek).

V. Recensie

Dessing, Maarten
Titel: Het geluk van de debutant
Vindplaats: p. 33 - ill.
Annotatie: Over: Keith Gessen, 'How a book is born. The making of the art of fielding' (2011) (Rubriek: Boeken).
Trefwoorden: Gessen, Keith

Kooijmans, Luuc
Titel: Moord op een onderduiker en andere familieverhalen
Vindplaats: p. 34-35 - ill.
Annotatie: Verhalen van kinderen die op zoek gaan naar het (oorlogs)verleden van hun vader (Rubriek: Boeken).
Trefwoorden: Goedkoop, Hans; Heerma van Voss, Arend Jan; Brandhorst, Henny; Rost van Tonningen, Ebbe

Offermans, Cyrille
Titel: Het verdwenen handschrift
Vindplaats: p. 36-38 - ill.
Annotatie: Over: Philip Hensher, 'The missing link. The lost art of handwriting' (2012) (Rubriek: Boeken).
Trefwoorden: Hensher, Philip

VII. Interview

Hoeks, Henk
Titel: Grote vragen
Vindplaats: p. 29 - portr.
Illustrator: Posthuma de Boer, Tessa
Annotatie: Hoeks' keuze uit de Grote Vragen van de Gids-redactie (Rubriek: Grote vragen).
Trefwoorden: Hoeks, Henk