Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Het Liegend Konijn : Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie
Jaargang 16 (2018) 1 (april), 256 p.

Redactioneel

Deleu, Jozef
Titel: Poëzie moet gevaarlijk zijn
Vindplaats: p. 9-10

I. Poëzie

Alkema, Obe
Titel: Behoeften aan verstandhouding
Eerste versregel: 'Ben ik een dweper?'
Vindplaats: p. 16

Alkema, Obe
Titel: Filtering = Taste
Eerste versregel: 'Dat ik niet in staat ben'
Vindplaats: p. 12-13

Alkema, Obe
Titel: Homerische vergelijkingen
Eerste versregel: 'Ik versus het discours'
Vindplaats: p. 19-20

Alkema, Obe
Titel: Smartlap
Eerste versregel: 'We vinden het jammer dat jij je uitschrijft bij YoungCapital'
Vindplaats: p. 17-18

Alkema, Obe
Titel: Verhalen van Europa
Eerste versregel: 'Mannen.'
Vindplaats: p. 14-15

Arns, Jana
Titel: Magistrale bereiding
Eerste versregel: 'Op een slechte dag plaats ik de hond'
Vindplaats: p. 22

Arns, Jana
Titel: Transplantatie
Eerste versregel: 'Het huis leeft in reserve.'
Vindplaats: p. 24

Arns, Jana
Titel: Vitale disfuncties
Eerste versregel: 'Sinds de dokter het voorschrift print'
Vindplaats: p. 25

Arns, Jana
Titel: Vliegreis
Eerste versregel: 'Hoe we elk jaar verder weg moeten'
Vindplaats: p. 23

Baren, Tina Van
Titel: Als water (nu): 6.
Eerste versregel: 'De reikwijdte van woorden het voortplanten'
Vindplaats: p. 29

Baren, Tina Van
Titel: Als water (nu): 7.
Eerste versregel: 'In de ochtendnevel hangen bouwkranen'
Vindplaats: p. 30

Baren, Tina Van
Titel: Als water (nu): 5.
Eerste versregel: 'Het is duizelingwekkend om te denken'
Vindplaats: p. 29

Baren, Tina Van
Titel: Als water (nu): 2.
Eerste versregel: 'Het gebeurt bij toeval op straat dat je plots'
Vindplaats: p. 28

Baren, Tina Van
Titel: Als water (nu): 4.
Eerste versregel: 'Op het toneel lopen mannen in werklicht een vloer uit'
Vindplaats: p. 29

Baren, Tina Van
Titel: Als water (nu): 1.
Eerste versregel: 'Eindelijk zijn we er het over eens: tijd is overal'
Vindplaats: p. 28

Baren, Tina Van
Titel: Als water (nu): 3.
Eerste versregel: 'Een paddenstoel heeft een steel en een hoed'
Vindplaats: p. 28

Boeuf, Gilles
Titel: binnen en buiten
Eerste versregel: 'dit is in mij, dit'
Vindplaats: p. 34

Boeuf, Gilles
Titel: de wegen
Eerste versregel: 'in de auto met mijn vader'
Vindplaats: p. 32

Boeuf, Gilles
Titel: een niet betreedbare plaats
Eerste versregel: 'op het gras ligt hij'
Vindplaats: p. 33

Boeuf, Gilles
Titel: stroom en bedding
Eerste versregel: 'we staan onder een zilveren koepel'
Vindplaats: p. 36

Boeuf, Gilles
Titel: veelheid en eenheid
Eerste versregel: 'we rijden op een landweg'
Vindplaats: p. 35

Bogaers, David
Eerste versregel: 'Ik wil een eiland worden,'
Vindplaats: p. 38

Bogaers, David
Titel: Onderduiken
Eerste versregel: 'Soms stel ik me de Noordpool voor als plek'
Vindplaats: p. 39

Bogaers, David
Titel: incident
Eerste versregel: 'We gebeuren'
Vindplaats: p. 40

Bourgonje, Fleur
Titel: 1.: De kudde
Eerste versregel: 'De schapen van het eiland zijn wit'
Vindplaats: p. 42-45
Cyclus: Op Texel

Bourgonje, Fleur
Titel: 2.: De jutters
Eerste versregel: 'Ze hebben geleefd van het hout.'
Vindplaats: p. 46-48
Cyclus: Op Texel

Bourgonje, Fleur
Titel: 3.: En ik
Eerste versregel: 'En ik op Texel. Door de rukwind het lege strand opgedreven'
Vindplaats: p. 49-50
Cyclus: Op Texel

Broeck, Charlotte Van den
Titel: De vrouw van de visser droomt
Eerste versregel: 'De visser is afwezig'
Vindplaats: p. 52-60

Büdgen, Anne
Titel: bij het graf
Eerste versregel: 'op de zwart-witfoto kon ik'
Vindplaats: p. 63

Büdgen, Anne
Titel: liedje
Eerste versregel: 'zie de mannen met de zorgeloze monden'
Vindplaats: p. 65

Büdgen, Anne
Titel: nadag
Eerste versregel: 'de man van de bloemen'
Vindplaats: p. 62

Büdgen, Anne
Titel: recht op
Eerste versregel: 'iedereen heeft recht op'
Vindplaats: p. 64

Cappelle, Dorothee
Titel: Fiets
Eerste versregel: 'alles wat ik had past in een doosje'
Vindplaats: p. 68

Cappelle, Dorothee
Titel: Kinderdroom
Eerste versregel: 'van kanker ga je niet dood, wel van dromen'
Vindplaats: p. 71

Cappelle, Dorothee
Titel: Oesterput, Oostende
Eerste versregel: 'eenmaal per jaar word ik leeggehaald'
Vindplaats: p. 70
Annotatie: als opschrift: bij het lezen van Paul Snoek.

Cappelle, Dorothee
Titel: Paasservet
Eerste versregel: 'maandagmorgen en de keukenla moet opgeruimd'
Vindplaats: p. 72

Cappelle, Dorothee
Titel: Van kat en kind en kersenboom
Eerste versregel: 'vrijdag verschijnen viooltjes'
Vindplaats: p. 69

Carette, Hendrik
Titel: Een heerlijke omoel
Eerste versregel: 'De hele dag moet ik ploeteren door de Siberische sneeuw'
Vindplaats: p. 74

Carette, Hendrik
Titel: Frau Dr. Ingeborg Bachmann
Eerste versregel: 'Het was niet wat het niet was: haar naakte armen'
Vindplaats: p. 75

Carette, Hendrik
Titel: Paul Celan, de donkere dichter
Eerste versregel: 'Aan de beide oevers van de bochtige Proet'
Vindplaats: p. 76

Demets, Paul
Titel: Eik
Eerste versregel: 'Hij heeft mij uit zijn hout gesneden. Ik heb hem'
Vindplaats: p. 80
Cyclus: Taxonomie

Demets, Paul
Titel: Grondeling
Eerste versregel: 'Gevangen en teruggegooid. Je tuit je lippen, we praten'
Vindplaats: p. 82
Cyclus: Taxonomie

Demets, Paul
Titel: Motten
Eerste versregel: 'Hoog in de dennen. Dan de tocht naar beneden. Zo vormden'
Vindplaats: p. 81
Cyclus: Taxonomie

Demets, Paul
Titel: Wolf
Eerste versregel: 'Slaap die niet komt. Een stoel die niet beweegt, schuift'
Vindplaats: p. 79
Cyclus: Taxonomie

Demets, Paul
Titel: Zwaluwen
Eerste versregel: 'De tractor heeft de grond de sporen gegeven.'
Vindplaats: p. 78
Cyclus: Taxonomie

Ducal, Charles
Titel: Dwang
Eerste versregel: 'Je weerzin hangt over de avond'
Vindplaats: p. 84
Cyclus: Daarachter is niets

Ducal, Charles
Titel: Het middaguur
Eerste versregel: 'Op het middaguur heb ik hem zien wenken,'
Vindplaats: p. 88
Cyclus: Daarachter is niets

Ducal, Charles
Titel: Leeggelopen
Eerste versregel: 'Een dichter wil bevrijd van de woorden,'
Vindplaats: p. 87
Cyclus: Daarachter is niets

Ducal, Charles
Titel: Slotsom
Eerste versregel: 'Nooit van de bron gedronken'
Vindplaats: p. 89
Cyclus: Daarachter is niets

Ducal, Charles
Titel: Tot de lezer
Eerste versregel: 'Als alle ogen verdwijnen verlies ik de draad'
Vindplaats: p. 85
Cyclus: Daarachter is niets

Ducal, Charles
Titel: Wit
Eerste versregel: 'Er moet een woestijn zijn voor deze ogen'
Vindplaats: p. 86
Cyclus: Daarachter is niets

Francken, Vicky
Titel: Het was vrij zwemmen: III.
Eerste versregel: 'zeg hardop: water, water,'
Vindplaats: p. 93

Francken, Vicky
Titel: Het was vrij zwemmen: II.
Eerste versregel: 'ik ben van de hoge duikplank gesprongen'
Vindplaats: p. 92

Francken, Vicky
Titel: Het was vrij zwemmen: I;
Eerste versregel: 'ze lieten ons spartelen'
Vindplaats: p. 92

Francken, Vicky
Titel: Initiatieven
Eerste versregel: 'licht geven met twee handen'
Vindplaats: p. 96

Francken, Vicky
Titel: Mijn pyjamabroekberoep
Eerste versregel: 'vraagt veel van me: ik heb het druk,'
Vindplaats: p. 95

Francken, Vicky
Titel: We zitten in de dampkring en moeten iets zeggen
Eerste versregel: 'bij voorkeur over ons weekend.'
Vindplaats: p. 94

Gerlach, Eva
Titel: Ga!
Eerste versregel: 'Ik smeet de kortste zin van boven tegen'
Vindplaats: p. 103
Cyclus: In de nacht

Gerlach, Eva
Titel: Thies
Eerste versregel: 'Vannacht denk ik aan Thies, die het bos inliep'
Vindplaats: p. 100
Cyclus: In de nacht

Gerlach, Eva
Titel: adem
Eerste versregel: 'Er is het snuiven, amper, en het korte'
Vindplaats: p. 102
Cyclus: In de nacht

Gerlach, Eva
Titel: dag
Eerste versregel: 'Licht is een vel dat om het donker zit.'
Vindplaats: p. 104
Cyclus: In de nacht

Gerlach, Eva
Titel: droom over U (1)
Eerste versregel: ''s Nachts duwt U water door de vloer omhoog,'
Vindplaats: p. 98
Cyclus: In de nacht

Gerlach, Eva
Titel: droom over U (2)
Eerste versregel: 'Hij is de zwaarste man, hij zegt dat hij'
Vindplaats: p. 105
Cyclus: In de nacht

Gerlach, Eva
Titel: een nacht
Eerste versregel: 'Iemand liep langs het huis, sloeg met een stok op de voordeur,'
Vindplaats: p. 99
Cyclus: In de nacht

Gerlach, Eva
Titel: soms
Eerste versregel: 'Als je in me ligt jij'
Vindplaats: p. 101
Cyclus: In de nacht

Goethals, Maarten
Titel: 1. Aktaion (I)
Eerste versregel: 'In ballingschap geboren. En van de beesten.'
Vindplaats: p. 108
Cyclus: Aktaion en Artemis
Annotatie: Als opschrift een citaat van Verhaeghen, Paul.

Goethals, Maarten
Titel: 10. De laatste tocht
Eerste versregel: 'Ach, Aktaion het hert.'
Vindplaats: p. 117
Cyclus: Aktaion en Artemis

Goethals, Maarten
Titel: 2. Aktaion (II)
Eerste versregel: 'Alles nat van beestenbloed. Mijn handen.'
Vindplaats: p. 109
Cyclus: Aktaion en Artemis

Goethals, Maarten
Titel: 3. De geboorte van Artemis
Eerste versregel: 'Na negen dagen en nachten in het stof. In het stijfsel.'
Vindplaats: p. 110
Cyclus: Aktaion en Artemis

Goethals, Maarten
Titel: 4. Artemis na het jagen
Eerste versregel: 'Nieuw en nauw in haar naaktheid'
Vindplaats: p. 111
Cyclus: Aktaion en Artemis

Goethals, Maarten
Titel: 5. Aktaion naar zijn lot
Eerste versregel: 'Ongenodigd en onwetend (en onderweg)'
Vindplaats: p. 112
Cyclus: Aktaion en Artemis

Goethals, Maarten
Titel: 6. Aktaion ziet Artemis
Eerste versregel: 'Als plots Aktaion (arme, arme jongen)'
Vindplaats: p. 113
Cyclus: Aktaion en Artemis

Goethals, Maarten
Titel: 7. De ziener Aktaion
Eerste versregel: 'De dood daagt (en loert en loenst'
Vindplaats: p. 114
Cyclus: Aktaion en Artemis

Goethals, Maarten
Titel: 8. De metamorfose (I)
Eerste versregel: 'Half en half: mens en kalf - hij hapert'
Vindplaats: p. 115
Cyclus: Aktaion en Artemis

Goethals, Maarten
Titel: 9. De metamorfose (II)
Eerste versregel: 'De godin en het gewei - en het getij in de lucht.'
Vindplaats: p. 116
Cyclus: Aktaion en Artemis

Gruwez, Luuk
Titel: Afscheid van een recensent
Eerste versregel: 'Eindelijk, eindelijk kunnen we rustig slapen.'
Vindplaats: p. 124

Gruwez, Luuk
Titel: Deerlijk retour
Eerste versregel: 'Ik betrok er een bed waarin ik, negen en slapeloos,'
Vindplaats: p. 123

Gruwez, Luuk
Titel: Heiland
Eerste versregel: 'Ik wandelde en wandelde tot ik mijn jeugd verloor.'
Vindplaats: p. 125

Gruwez, Luuk
Titel: Het is de vraag
Eerste versregel: 'Het is de vraag of ik de overkant nog tijdig haal.'
Vindplaats: p. 122

Gruwez, Luuk
Titel: Ode aan het meisje van het weer
Eerste versregel: 'Van alle profetessen, kletstantes, handlezeressen is zij'
Vindplaats: p. 126

Gruwez, Luuk
Titel: Plunje
Eerste versregel: 'Alle kleren die ik heb gedragen, mijn'
Vindplaats: p. 121

Gruwez, Luuk
Titel: Suïcideconcours
Eerste versregel: 'Er waren er die het werkelijk niet konden:'
Vindplaats: p. 120

Haven, Sara
Eerste versregel: 'Ik kom te laat zei het kind'
Vindplaats: p. 128

Haven, Sara
Eerste versregel: 'het feest waarvan ik droomde'
Vindplaats: p. 130

Haven, Sara
Eerste versregel: 'ik heb je hemel veroverd'
Vindplaats: p. 131

Haven, Sara
Eerste versregel: 'toen bij hem'
Vindplaats: p. 132

Haven, Sara
Eerste versregel: 'wij groeiden op'
Vindplaats: p. 129

Hirsch, Lucas
Titel: 1.
Eerste versregel: 'De morgen dat we vader begroeven schonk de hemel duivelskermis'
Vindplaats: p. 134
Cyclus: Duivelskermis

Hirsch, Lucas
Titel: 10.
Eerste versregel: 'Eenmaal uitgegeten thuisgekomen was bezinning aan zet'
Vindplaats: p. 143
Cyclus: Duivelskermis

Hirsch, Lucas
Titel: 2.
Eerste versregel: 'De zon piepte tussen takken door, wat hoofden over, streelde rillerige'
Vindplaats: p. 135
Cyclus: Duivelskermis

Hirsch, Lucas
Titel: 3.
Eerste versregel: 'In de ontvangsthal ontdeden we ons van onze beste mantels en stapten'
Vindplaats: p. 136
Cyclus: Duivelskermis

Hirsch, Lucas
Titel: 4.
Eerste versregel: 'Alsof het doodnormaal was dat iemand sterft op het tijdstip'
Vindplaats: p. 137
Cyclus: Duivelskermis

Hirsch, Lucas
Titel: 5.
Eerste versregel: 'In de verte steeg een Boeing op en ik dacht daar gaat hij weer op weg naar'
Vindplaats: p. 138
Cyclus: Duivelskermis

Hirsch, Lucas
Titel: 6.
Eerste versregel: 'Na wat oude maten aangehoord te hebben speelde Miles wat noten tegengif'
Vindplaats: p. 139
Cyclus: Duivelskermis

Hirsch, Lucas
Titel: 7.
Eerste versregel: 'The Ghost of Tom Joad van Bruce Springsteen kabbelde uit de speakers en'
Vindplaats: p. 140
Cyclus: Duivelskermis

Hirsch, Lucas
Titel: 8.
Eerste versregel: 'Na het laatste nummer aangehoord te hebben was het aan ma'
Vindplaats: p. 141
Cyclus: Duivelskermis

Hirsch, Lucas
Titel: 9.
Eerste versregel: 'We stonden allen in een net gegraven kuil te kijken. Een recht geschepte'
Vindplaats: p. 142
Cyclus: Duivelskermis

Klein Zandvoort, Bernke
Eerste versregel: 'natuurlijk net met mijn hand in een zak chips aan het graaien'
Vindplaats: p. 146

Lecompte, Delphine
Titel: Filantropie en misantropie in een filmwoestijn
Eerste versregel: 'Mijn vader speelt een drugkoerier in een filmwoestijn'
Vindplaats: p. 155-156

Lecompte, Delphine
Titel: God is een caravan in de sneeuw
Eerste versregel: 'Toen ik tien maanden in mijn Congolese bed lag'
Vindplaats: p. 148

Lecompte, Delphine
Titel: Het is waar van de bliksem; dat hij nooit tweemaal toeslaat
Eerste versregel: 'Alles aan de oude kruisboogschutter vertedert mij, zelfs zijn haarvaten'
Vindplaats: p. 149-150

Lecompte, Delphine
Titel: Hoeren en haringen: een hedendaags sprookje
Eerste versregel: 'Mijn zusje doopt haar hand in een pot bloem'
Vindplaats: p. 153-154

Lecompte, Delphine
Titel: Klooster en kiwi
Eerste versregel: 'Vrouwelijke dieren zijn niet toegelaten in het klooster'
Vindplaats: p. 151

Lecompte, Delphine
Titel: Wanneer mijn moeder naar Montenegro gaat verlies ik de pedalen
Eerste versregel: 'Op de keukentafel van mijn moeder liggen twee boeken voor me klaar:'
Vindplaats: p. 152

Mandelinck, Gwy
Eerste versregel: 'De binnenkant van de nachten zijn mij bekend.'
Vindplaats: p. 164
Cyclus: Dreiging

Mandelinck, Gwy
Eerste versregel: 'Diep vanbinnen zijn gedachten uitgeschreven.'
Vindplaats: p. 163
Cyclus: Dreiging

Mandelinck, Gwy
Eerste versregel: 'Geen nacht ter wereld kan het droombeeld tillen.'
Vindplaats: p. 161
Cyclus: Dreiging

Mandelinck, Gwy
Eerste versregel: 'Het koudvuur zuivert onze gedachten uit.'
Vindplaats: p. 160
Cyclus: Dreiging

Mandelinck, Gwy
Eerste versregel: 'Hoe te verklaren wat ons speldenscherp'
Vindplaats: p. 159
Cyclus: Dreiging

Mandelinck, Gwy
Eerste versregel: 'Lukt het ons het geluk af te dwingen?'
Vindplaats: p. 166
Cyclus: Dreiging

Mandelinck, Gwy
Eerste versregel: 'Wat staat er in het maanstof geschreven,'
Vindplaats: p. 158
Cyclus: Dreiging

Mandelinck, Gwy
Eerste versregel: 'Wazig is het portret dat lijf is geworden.'
Vindplaats: p. 165
Cyclus: Dreiging

Mandelinck, Gwy
Eerste versregel: 'Wij weten hoe het hier is geweest omdat ik je helder aanspreek.'
Vindplaats: p. 162
Cyclus: Dreiging

Martens, Luc C.
Titel: Betaald
Eerste versregel: 'zij vrijt met koude lakens. De rug'
Vindplaats: p. 180

Martens, Luc C.
Titel: Bruid van bergen
Eerste versregel: 'zij is moe, kan hem niet volgen, rood'
Vindplaats: p. 178

Martens, Luc C.
Titel: Tot ze koud is
Eerste versregel: 'ze slaat de deur toe en rent, ontsnapt'
Vindplaats: p. 179

Minervini, Giuseppe
Titel: Pantheïst en zeemeermin: Trillen zonder vibratie; dicam
Eerste versregel: 'Was er nog iets,'
Vindplaats: p. 185

Minervini, Giuseppe
Titel: Pantheïst en zeemeermin: Hebben zij leven zonder verhaal?
Eerste versregel: 'Waar zijn de matrozen die gillen om een vogel? Zijn ze niet'
Vindplaats: p. 184

Minervini, Giuseppe
Titel: Pantheïst en zeemeermin: Kyrie van honderd aspirientjes
Eerste versregel: 'Ik verkeer in een droomtoestand waar vitrines'
Vindplaats: p. 183

Minervini, Giuseppe
Titel: Pantheïst en zeemeermin: Gras op vader (requiem met vertraging)
Eerste versregel: 'Dat vader me straft kan ik lezen'
Vindplaats: p. 182

Papenhove, Fred
Titel: Enkele uren
Eerste versregel: 'een voortsnellende trein brengt je hoofd op hol even'
Vindplaats: p. 191

Papenhove, Fred
Titel: Geestdrift
Eerste versregel: 'we zitten in de nachtbus een wereld van selfies WhatsApp Facebook'
Vindplaats: p. 190

Papenhove, Fred
Titel: Voeten
Eerste versregel: 'als je het leven zijn gang laat gaan oogst je bijval als een vlieger die'
Vindplaats: p. 188-189

Raemdonck, Bert Van
Titel: bilzweet
Eerste versregel: 'De zin zegt zelf'
Vindplaats: p. 194

Raemdonck, Bert Van
Titel: gasbreuk
Eerste versregel: 'Twee auto's bij elkaar:'
Vindplaats: p. 195

Raemdonck, Bert Van
Titel: huishout
Eerste versregel: 'Wij wachten op de zomer, al mogen we nooit mee'
Vindplaats: p. 196

Ruben, Lars
Titel: Het Vijfde Evangelie
Eerste versregel: 'Op zo'n 90 kilometer lang bosader slangend over door de tijd heen'
Vindplaats: p. 198
Annotatie: als opschrift een citaat van Paul Van Ostaijen.

Ruben, Lars
Titel: Terugkomst
Eerste versregel: 'Hoewel ik hier zelf voor had gezorgd (ik droeg een capuchon)'
Vindplaats: p. 199

Schots, Peter Mangel
Titel: Jozefiaans: II.
Eerste versregel: 'Op het meifeest liep je'
Vindplaats: p. 172

Schots, Peter Mangel
Titel: Jozefiaans: I.
Eerste versregel: 'Hij verdween in het langst van de dagen'
Vindplaats: p. 170-171
Annotatie: als opschrift: in memoriam J.M. 1942-2009.

Schots, Peter Mangel
Titel: Jozefiaans: III.
Eerste versregel: 'Vuur, ontvang een eregast'
Vindplaats: p. 173

Schots, Peter Mangel
Titel: Memento
Eerste versregel: 'Ik moet iets schrijven'
Vindplaats: p. 168-169

Schots, Peter Mangel
Titel: Voor de nabestaanden
Eerste versregel: 'Ruim op, schep orde en verdwijn'
Vindplaats: p. 174-175

Stitou, Mustafa
Eerste versregel: 'De zon blakert de begraafplaats.'
Vindplaats: p. 202

Stitou, Mustafa
Eerste versregel: 'Eerst de rite'
Vindplaats: p. 204

Stitou, Mustafa
Eerste versregel: 'Hier loopt het dood'
Vindplaats: p. 208

Stitou, Mustafa
Eerste versregel: 'Je kunt niet zijn zoals hij. Hij belt je vanuit zijn auto, onderweg'
Vindplaats: p. 207

Stitou, Mustafa
Eerste versregel: 'Je zit vast in een huis.'
Vindplaats: p. 203

Stitou, Mustafa
Eerste versregel: 'Met open ogen'
Vindplaats: p. 206

Stitou, Mustafa
Eerste versregel: 'Ze droomt dat haar broer'
Vindplaats: p. 205

Stom, Bernadette
Titel: geen schaduw van omkeer
Eerste versregel: 'hoe kon ik weten dat ik zonder codes'
Vindplaats: p. 213

Stom, Bernadette
Titel: mantelzorg
Eerste versregel: 'hulde voor de robot'
Vindplaats: p. 215

Stom, Bernadette
Titel: precisie
Eerste versregel: 'na afloop berg ik al mijn instrumenten weg'
Vindplaats: p. 210

Stom, Bernadette
Titel: val
Eerste versregel: 'er staat een huis te koop dat Nienhuis heet'
Vindplaats: p. 214

Stom, Bernadette
Titel: wat je van vaders leert: 2.
Eerste versregel: 'caravan - exterieur'
Vindplaats: p. 212

Stom, Bernadette
Titel: wat je van vaders leert: 1.
Eerste versregel: 'in grote voeten schuilt gevaar'
Vindplaats: p. 211

Thies, Willem
Titel: Blinkt
Eerste versregel: 'Bedelarmband, het zilver van vissen, boter glanzend'
Vindplaats: p. 218

Thies, Willem
Eerste versregel: 'De dieren dronken, wit en stil.'
Vindplaats: p. 222

Thies, Willem
Titel: De vogels
Eerste versregel: 'Een vrouw wordt gestenigd met vogels.'
Vindplaats: p. 219
Annotatie: voor Martijn den Ouden.

Thies, Willem
Titel: Fantoom
Eerste versregel: 'In deze stoel, tegenover mij aan de lage tafel in mijn eerste huis, zat'
Vindplaats: p. 220

Thies, Willem
Titel: Opperst
Eerste versregel: 'Het werk is intiem.'
Vindplaats: p. 221

Tonk, Florence
Titel: Dat alles wordt geteld . . .
Eerste versregel: 'Dat alles wordt geteld'
Vindplaats: p. 226-227

Tonk, Florence
Titel: Midzomer 2015: 3.
Eerste versregel: 'In een maalstroom van'
Vindplaats: p. 229-230

Tonk, Florence
Titel: Midzomer 2015: 2.
Eerste versregel: 'Als een winter is'
Vindplaats: p. 228-229

Tonk, Florence
Titel: Midzomer 2015: 1.
Eerste versregel: 'Vol en ontluisterend de tijd'
Vindplaats: p. 228

Tonk, Florence
Titel: Namen
Eerste versregel: 'Wensnamen zijn het'
Vindplaats: p. 231-233

Tonk, Florence
Titel: Ongepast
Eerste versregel: 'We wegen onze woorden'
Vindplaats: p. 224-225

Verhelst, Peter
Titel: De vijf seizoenen van de tuin
Eerste versregel: 'De bloesems verheffen zich allemaal samen van de takken als een'
Vindplaats: p. 236-240
Cyclus: Garden of Lacrimosa (voorstudie)

Verhelst, Peter
Titel: Kraanvogelhaiku's
Eerste versregel: 'Eén luchtbel stijgt op,'
Vindplaats: p. 243-245
Cyclus: Garden of Lacrimosa (voorstudie)

Verhelst, Peter
Titel: Tanka-snoer
Eerste versregel: 'Is een vijver tijd'
Vindplaats: p. 241-242
Cyclus: Garden of Lacrimosa (voorstudie)

Verzett, Peggy
Titel: Horen als zienswijze: 4.
Eerste versregel: 'Een hand vol bloed'
Vindplaats: p. 252

Verzett, Peggy
Titel: Horen als zienswijze: 3.
Eerste versregel: 'Einde - vogel'
Vindplaats: p. 251

Verzett, Peggy
Titel: Horen als zienswijze: 2.
Eerste versregel: 'Een uil komt aanlopen'
Vindplaats: p. 250

Verzett, Peggy
Titel: Horen als zienswijze: 1.
Eerste versregel: 'Op een reusachtige zitvalk in een hotel'
Vindplaats: p. 248-249

Vlierberghe, Arno Van
Titel: mark baumer is dood
Eerste versregel: 'Hier staan we dan, in ons zelfgekozen nu.'
Vindplaats: p. 254-256