Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Liter : Christelijk literair tijdschrift
Jaargang 16 (2013) 72 (december), 80 p.

Redactioneel


Titel: Van de redactie
Vindplaats: p. 1

I. Poëzie

Knibbe, Hester
Eerste versregel: 'Ik neem de hersens de tong en de wangen,'
Vindplaats: p. 48

Knibbe, Hester
Eerste versregel: 'Laten we stil zijn ter ere van'
Vindplaats: p. 49

Knibbe, Hester
Titel: Ja
Eerste versregel: 'Liefde, ja er zit altijd een lichaam aan vast'
Vindplaats: p. 50

Levertov, Denise
Titel: Variaties op een thema van Rilke
Eerste versregel: 'Met splinters en scherven, puin van bestaan,'
Vindplaats: p. 19-20
Vertaler: Otten, Willem Jan
Vertaling van: Variation on a theme by Rilke
Annotatie: In deze rubriek wordt werk uit de wereldliteratuur opgenomen waarin een 'u' wordt aangesproken. (Rubriek: Gerichte gedichten).

II. Proza

Möring, Marcel
Titel: Eden (fragment)
Vindplaats: p. 2-8
Annotatie: Voorpublicatie (De Bezige Bij, 2014).

O'Connor, Flannery
Titel: De kalkoen
Vindplaats: p. 21-31
Vertaler: Staartjes, Astrid
Vertaling van: The turkey

IV. Essay

Berkelmans, Frans
Titel: Uw zwijgen is gaan klinken: Willem Jan Ottens 'Eindaugustuswind', een cyclus vol toespelingen
Vindplaats: p. 62-71
Trefwoorden: Otten, Willem Jan

Goedbloed, Liesbeth
Titel: Dagboek van een lezer: Over 'Louteringsberg' (2011) van Marcel Möring
Vindplaats: p. 9-12
Trefwoorden: Möring, Marcel

O'Connor, Flannery
Titel: Het wezen en het doel van fictie
Vindplaats: p. 32-43
Vertaler: Staartjes, Astrid
Vertaling van: The nature and aim of fiction
Annotatie: Lezing, 1957.

Veer, Janneke van der
Titel: Fictie als incarnatie: De theologie en poëtica van Flannery O'Connor
Vindplaats: p. 44-47
Trefwoorden: O'Connor, Flannery

V. Recensie

Beek, Menno van der
Titel: De vrouw die boeken las
Vindplaats: p. 72-74
Annotatie: Over: Marilynne Robinson, 'Wehen I was a child I read books' (2012) (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Robinson, Marilynne

Bunt, Teunis
Titel: De Schelde wordt de Jordaan
Vindplaats: p. 78-79
Annotatie: Over: Broeder Dieleman, 'Alles is ijdelheid' (Snowstar Records, 2013) (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Dieleman, Broeder

Kooman, Elizabeth
Titel: Een leven lang herijken
Vindplaats: p. 76-77
Annotatie: Over: Stevo Akkerman, 'Donderdagmiddagdochter' (Nieuw Amsterdam, 2013) (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Akkerman, Stevo

Kooman, Elizabeth
Titel: Pleidooi in citaten
Vindplaats: p. 74
Annotatie: Over: Johan Goud (red.), 'Het leven volgens Willem Jan Otten' (Klement, 2013) (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Goud, Johan

Meeuse, Els
Titel: Een brug van fluweel
Vindplaats: p. 75-76
Annotatie: Over: Vonne van der Meer, 'Het smalle pad van de liefde' (Atlas/Contact, 2013) (Rubriek: Maatwerk).
Trefwoorden: Meer, Vonne van der

VI. Illustratie / Kunst

Peters, Hilde
Titel: 255088 voetstappen: 24 oktober - van Pedrouzo tot Monte do Gozo: stap 164625 - Regen of niet?
Vindplaats: p. 13-18 - ill.
Trefwoorden: Peters, Hilde

VII. Interview

Haar, Gerda van de; Hiele, Mart van der; Knibbe, Hester
Titel: Een hemd over niets of een ander geloof
Vindplaats: p. 51-61 - portr.
Illustrator: Knibbe, Arend
Trefwoorden: Knibbe, Hester