Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Passionate Magazine : Tijdschrift voor de nieuwe letteren
Jaargang 8 (2001) 5 (september/oktober), 27+29 p. = Geen Daden maar Woorden
Het thema beperkt zich tot p. 2-29, waarbij de paginering wordt aangevuld met de code GDMW

Redactioneel

Dekker, Richard
Titel: In den beginne
Vindplaats: p. 4-5 (GDMW)
Annotatie: In dit nummer bijdragen van auteurs die op zullen treden tijdens het festival 'Geen Daden Maar Woorden' in Rotterdam op 28 en 29 september.
Thema: Geen Daden maar Woorden

I. Poëzie

Bas, Jan (Cornelis) de
Titel: De stem van God
Eerste versregel: 'Dit is het vertrouwde beeld.'
Vindplaats: p. 11

Bas, Jan (Cornelis) de
Titel: Het reisplan
Eerste versregel: 'Dit, het plan te hebben om,'
Vindplaats: p. 10

Bas, Jan (Cornelis) de
Titel: It's raining
Eerste versregel: 'Dit, het liggen in bed'
Vindplaats: p. 10

Bas, Jan (Cornelis) de
Titel: Ode aan de dieren achterin de dierentuin
Eerste versregel: 'Vraag: 'Noemt u eens een dier'
Vindplaats: p. 11

Bas, Jan (Cornelis) de
Titel: Onder de thee van God
Eerste versregel: 'We praten over ditjes,'
Vindplaats: p. 11

Boskma, Pieter
Titel: In de verdubbelde uren
Eerste versregel: 'Dunbuikig nog, ik, vierenveertig jaar geleden'
Vindplaats: p. 17 (GDMW)
Thema: Geen Daden maar Woorden

Boskma, Pieter
Titel: Klamme lente
Eerste versregel: 'Een boeket violen staat'
Vindplaats: p. 16 (GDMW)
Thema: Geen Daden maar Woorden

Boskma, Pieter
Titel: Uit de luwte
Eerste versregel: 'Wie schrijft met een tak in de wind'
Vindplaats: p. 17 (GDMW)
Thema: Geen Daden maar Woorden

II. Proza

Gerritsen, Esther
Titel: Het geeft niet: Een toespraak
Vindplaats: p. 18-19 (GDMW)
Annotatie: Geschreven voor theatergroep Victoria.
Thema: Geen Daden maar Woorden

Nouws, Jack
Titel: Brandende liefde
Vindplaats: p. 4-9

Veldkamp, Miquel
Titel: Koud gras
Vindplaats: p. 18-21

Verhulst, Dimitri
Titel: Nonkel Potrel
Vindplaats: p. 12-15 (GDMW)
Thema: Geen Daden maar Woorden

IV. Essay

Brus, Erik
Titel: Ten slotte
Vindplaats: p. 24-25
Annotatie: Nederlandse schrijvers zijn te vaak met zichzelf bezig. (Rubriek: Ten slotte).

Dalman, Yorgos
Titel: Ingezonden brief
Vindplaats: p. 12-16 - ill.
Annotatie: Het met een Oscar bekroonde animatiefilmpje 'Father & daughter' van Michael Dudok de Wit (Rubriek: P.O.S.T.).
Trefwoorden: Dudok de Wit, Michael

Gogh, Ruben van
Titel: Het gedicht van binnenuit: Over het effect van de voordracht
Vindplaats: p. 6-10 (GDMW) - ill.
Annotatie: Over de kunst van poëzie voordragen.
Thema: Geen Daden maar Woorden

Goudvis, Raoul
Titel: Nostalgie in de lage landen
Vindplaats: p. 22-23
Annotatie: Nostalgische muziek uit Rotterdam, met name de jazz die gepromoot wordt door Jules Deelder.
Trefwoorden: Deelder, Jules Anton

Schouten, Rob
Titel: Voedsel inslaan of naar Burger King?: De gestage ontnuchtering van Menno Wigman
Vindplaats: p. 22-23 (GDMW) - portr.
Annotatie: Over de poëzie van Menno Wigman.
Thema: Geen Daden maar Woorden
Trefwoorden: Wigman, Menno

Versteeg, Kees
Titel: Noordereiland
Vindplaats: p. 17
Annotatie: Aforismen.

VI. Illustratie / Kunst

Oudshoorn, Floris
Titel: Drie cartoons
Vindplaats: p. 20-21 (GDMW) - ill.
Illustrator: Oudshoorn, Floris
Annotatie: Met een korte inleiding.
Thema: Geen Daden maar Woorden