Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Passionate Magazine : Tijdschrift voor de nieuwe letteren
Jaargang 8 (2001) 4 (juli/augustus), 55 p. = Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

Redactioneel

Ohlsen, Ronald
Titel: In den beginne
Vindplaats: p. 4-5
Annotatie: Literatuur waarin de recente geschiedenis een rol speelt.
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

I. Poëzie

Jansen op de Haar, Arnold
Titel: Soldatenlaarzen
Eerste versregel: 'ik werk op een flat aan een oeuvre'
Vindplaats: p. 30
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

Uphoff, Manon
Eerste versregel: 'Gisteren werd je gearresteerd'
Vindplaats: p. 20
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

Wieringa, T.(Tommy) D.
Titel: Pantserwals rond Badme
Eerste versregel: 'Als eens de zegen van het brood'
Vindplaats: p. 38
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

II. Proza

Beute, Xander Michiel
Titel: De zelfmoordenaar is een kort leven beschoren
Vindplaats: p. 46-47
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

Verhelst, Steven
Titel: Highschool apocalypse
Vindplaats: p. 14-19
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

IV. Essay

Brus, Erik
Titel: Non-fictie is geen literatuur - dat idee
Vindplaats: p. 40-44 - ill.
Annotatie: Voorbeelden van Nederlandse non-fictieromans (of romans met een journalistiek uitgangspunt), zoals 'De zaak 40/61' (1962) van Harry Mulisch, 'Montyn' (1982) van Dirk Ayelt Kooiman en 'Over het IJ' (1991) van Kees van Beijnum.
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

Dijk, Michelle van
Titel: Ten slotte
Vindplaats: p. 52-53
Annotatie: Literatuur heeft het afgelopen decennium een verschuiving laten zien van kwaliteit naar kwantiteit.
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

Erkelens, Rob van
Titel: Op de huid van de tijd: Tijdgeest in de jongste Nederlandse literatuur
Vindplaats: p. 6-10 - portr.
Annotatie: In de Nederlandse literatuur ontbreekt het aan engagement en tijdgeest en zijn de auteurs meer geïnteresseerd in zichzelf.
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

Kerkhof, Harold
Titel: Ingmar Heytze en de willekeur van het pessimisme
Vindplaats: p. 48-49
Annotatie: De poëzie van Ingmar Heytze.
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?
Trefwoorden: Heytze, Ingmar

Riet, Valentijn van 't
Titel: Het einde van een groots theaterstuk
Vindplaats: p. 32-37
Annotatie: Een reis door Roemenië ten tijde van de val van de Berlijnse Muur (november 1989).
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

Versteeg, Kees
Titel: Noordereiland
Vindplaats: p. 51
Annotatie: Aforismen.
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

VI. Illustratie / Kunst

Wit, Peter de
Titel: Sigmund
Vindplaats: p. 11
Illustrator: Wit, Peter de
Annotatie: Beeldverhaal.
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?

VII. Interview

Duijnhoven, Serge van; Witte, Arjan; Ohlsen, Ronald
Titel: Chroniqueurs van onze tijd
Vindplaats: p. 22-29 - portr.
Thema: Dossier moderne geschiedenis. Waar zijn de chroniqueurs van onze tijd?
Trefwoorden: Duijnhoven, Serge van; Witte, Arjan; Spoel, Jan Roelof van der; Scholten, Jaap