Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Hollands Maandblad
Jaargang 42 (2001) 641 [= 4] (april), 40 p.

Redactioneel

Bommeljé, Bastiaan
Titel: Deze maand
Vindplaats: p. 2

I. Poëzie

Gerbrandy, Piet
Eerste versregel: 'Houd vast, vent, je bent nog maar even.'
Vindplaats: p. 12

Gerbrandy, Piet
Eerste versregel: 'Wortelstok spreidt knollen in je'
Vindplaats: p. 13

Horst, Tonny van der
Eerste versregel: 'In de laatste kamer waar hij zat,'
Vindplaats: p. 22
Cyclus: Herinneringen aan A. Roland Holst

Horst, Tonny van der
Eerste versregel: 'Soms was er nog iets om hem heen'
Vindplaats: p. 23
Cyclus: Herinneringen aan A. Roland Holst

II. Proza

Jansen, Jaromir
Titel: Cicero Consultants
Vindplaats: p. 3-11

Schoots, Edith
Titel: Naima
Vindplaats: p. 24-27

IV. Essay

Bommeljé, Bastiaan
Titel: Crisis in de journalistiek: Drie oorzaken van de neergang van de pers
Vindplaats: p. 14-21
Annotatie: De malaise bij de kranten: teruglopende abonnementen, verliesgevende internetactiviteiten, vergrijzende journalisten.

Muller, F.A.
Titel: Een apofantische oerknal: Over de noodzaak van waarheid en betekenis
Vindplaats: p. 30-38
Annotatie: Twee fundamentele vragen: 'Wat is waarheid?' en 'Wat is betekenis?'.

Poll, Aldien
Titel: In memoriam Fransje Poll-de Muinck Keizer 1926-2001
Vindplaats: p. 39-40
Trefwoorden: Poll-de Muinck Keizer, Fransje

Walter, Hein
Titel: 'Het spijt ons'
Vindplaats: p. 28-29
Annotatie: De moeite die gedaan moet worden om zijn gedichten gepubliceerd te krijgen.

VI. Illustratie / Kunst

Russel, Silvia
Vindplaats: p. voorplat, 5, 9, 17, 19, 27, 33, 37 - ill.
Illustrator: Russel, Silvia