Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Aflevering inhoud

Liter : Christelijk literair tijdschrift
Jaargang 4 (2001) 17 (mei), 96 p.

Redactioneel


Titel: Redactioneel
Vindplaats: p. 1
Annotatie: In dit nummer.

I. Poëzie

Beek, Menno van der
Titel: Delila
Eerste versregel: 'Zijn slapend hoofd lijkt groter van dichtbij'
Vindplaats: p. 9

Beek, Menno van der
Titel: Grondhouding
Eerste versregel: 'Zo ver als mogelijk bij deze stad vandaan'
Vindplaats: p. 8

Beek, Menno van der
Titel: Uitstap
Eerste versregel: 'Ik sprak u twee keer. Dat is niet genoeg;'
Vindplaats: p. 7
Annotatie: Opdracht: Voor Hans Werkman, bij zijn afscheid van Liter.

Gerlach, Eva; [Pseud. van Dijkstra, Margaret]
Titel: Rara
Eerste versregel: 'Het stormde, niemand kon slapen. Het loeide en bonkte en er knapten pannen van'
Vindplaats: p. 11-15 - ill., facs.
Illustrator: Gaauw, Sarah van der
Annotatie: Met een illustratie van Sarah van der Gaauw op p. 10.

Holtrigter, Juliën; [Pseud. van Loenen, Henk van]
Titel: De jongen
Eerste versregel: 'Dit is de markt van de geuren: gebraden hanen'
Vindplaats: p. 52

Leusink, Jane (Y.)
Titel: De hang is een wolf
Eerste versregel: 'Wat is dat toch, die hang naar iets waarin'
Vindplaats: p. 44-45
Annotatie: Bij: Doris Orgel, Saartjes kamer (1978).

Leusink, Jane (Y.)
Titel: Die weelderige tuin bij Villar de Mararife
Eerste versregel: 'De zonnebloemen, de goudsbloemen, de Japanse kers'
Vindplaats: p. 42

Leusink, Jane (Y.)
Titel: San Juan de Ortega
Eerste versregel: 'Kathedralenflora, zegt padre José Maria'
Vindplaats: p. 43

Leusink, Jane (Y.)
Titel: Santiago de Compostela
Eerste versregel: 'Je loopt erdoor, door die dorpjes,'
Vindplaats: p. 40-41

Wege, Gert van de; Jellema, C.O. (Cornelius Onno)
Titel: Fata morgana
Eerste versregel: 'Kwam iemand in de tuin vanmiddag die'
Vindplaats: p. 2
Annotatie: Opdracht: Voor Joachim B. Uit: Droomtijd (Querido, 1999). Bevat een uitleg van de dichter Cor Jellema op p. 3 o.d.t. 'Fata Morgana' (Klinker) en een reactie van Gert van de Wege op p. 4-6 o.d.t. 'Verbeelde heling' (Medeklinker) (Rubriek: Klinker & Medeklinker).

IV. Essay

Haar, Gerda van de
Titel: In Croisets 'Lucifer' viel God
Vindplaats: p. 46
Annotatie: De opvoering van Joost van den Vondels treurspel 'Lucifer' in het eerste kwartaal van 2001 onder regie van Hans Croiset.
Trefwoorden: Croiset, Hans; Vondel, Joost van den

Haar, Gerda van de
Titel: Literatuur leunt op God
Vindplaats: p. 80-83
Annotatie: Reactie op de vier stellingen van Arie Maasland (p. 77-79, zie aldaar), waarmee wordt nagegaan hoe christenen omgaan met niet-christelijke literatuur.
Trefwoorden: Maasland, Arie

Harinck, George
Titel: Betoverde herinnering 3: Bilderdijk in de encyclopedie
Vindplaats: p. 71-76
Annotatie: Onderzoekje naar hoe Willem Bilderdijk als lemma is opgenomen in de grote internationale en Nederlandse encyclopedieën.
Trefwoorden: Bilderdijk, Willem

Maasland, Arie
Titel: Kritische vragen aan literaire christenen
Vindplaats: p. 77-79
Annotatie: Aan de hand van vier stellingen wordt nagegaan hoe christenen omgaan met niet-christelijke literatuur. Een reactie van Gerda van de Haar volgt op p. 80-83 (zie aldaar).

Rozema, Hilbrand
Titel: Hoe Dante de wereld op de divan legde, en zichzelf
Vindplaats: p. 16-24 - ill.
Illustrator: Doré, Gustave
Annotatie: Dante Alighieri, De goddelijke komedie, met alle prenten van Gustav Doré. Vert.: Peter Verstegen en Ike Cialona (Athenaeum-Polak, 2000).
Trefwoorden: Alighieri, Dante

Werkman, Hans
Titel: 'Klem je vast aan de mensen': Over P.J. Risseeuw, honderd jaar na zijn geboorte
Vindplaats: p. 53-70 - portr.
Annotatie: Biografische schets van de Haagsche protestant-christelijke schrijver, redacteur en recensent (1901-1968). Van zijn hand (ook onder het pseudoniem Joh. P. Ruys) verschenen vanaf 1924 onder andere 'Brave zonen hunner jeugd' (debuut 1924), 'Burgers in nood' (1936), en 'De glazen stad: roman uit de Eurotuin' (1966).
Trefwoorden: Risseeuw, P.J. (Pieter Johannes)

V. Recensie

Spruyt, Bart Jan
Titel: C.S. Lewis
Vindplaats: p. 85-87
Annotatie: Over: C.S. Lewis, 'Essay collection & other short pieces' (red. Lesley Walmsley, 2000) en 'Collected letters, vol. 1: Family letters 1905-1931' (red. Walter Hooper, 2000) (Rubriek: Signaleringen).
Trefwoorden: Lewis, C.S.

Wege, Gert van de
Titel: Alledaags spektakel
Vindplaats: p. 92-96
Annotatie: Over: Meint R. van den Berg, 'Zwart water en andere verhalen' (Groen, 2001) en Louis Krüger, 'Wederkomst' (Mozaïek, 2001) (Rubriek: Kritieken).
Trefwoorden: Berg, Meint R. van den

Werkman, Hans
Titel: Jan Luyken en John Bunyan
Vindplaats: p. 84-85
Annotatie: Over: H. van 't Veld, 'Beminde broeder die ik vand op 's werelds pelgrims wegen' (De Banier, 2000) (Rubriek: Signaleringen).
Trefwoorden: Veld, H. van 't

Westerbeek, Ronald
Titel: Een grotere, minder onverschillige kracht
Vindplaats: p. 89-91
Annotatie: Over: Vonne van der Meer, 'De avondboot' (Contact, 2001) (Rubriek: Kritieken).
Trefwoorden: Meer, Vonne van der

Zwart, Dirk
Titel: Inkeer
Vindplaats: p. 87
Annotatie: Over: Henk Abma (red. en samenst.), 'Inkeer: een onderzoek vanuit literatuur en beeldende kunst' (Stichting Collage-osg, 2000) (Rubriek: Signaleringen).
Trefwoorden: Abma, Henk

Zwart, Dirk
Titel: Tom Naastepad
Vindplaats: p. 87-88
Annotatie: Over: Th.J.M. Naastepad, 'Het zevende jaar: gedichten' (Ten Have, 2000, heruitg. 1965) (Rubriek: Signaleringen).
Trefwoorden: Naastepad, Th.J.M.

VII. Interview

Bunt, Teunis; Schouten, Rob
Titel: Een fascinatie voor rommelige gedachten: In gesprek met Rob Schouten
Vindplaats: p. 25 - portr.
Annotatie: In dit interview met de poëziecriticus, bloemlezer en verhalenschrijver vooral aandacht voor de dichter Schouten, onder andere over de bundels 'Gedichten 1' (De Arbeiderspers, 1978), 'Carabas ontvlucht' (De Arbeiderspers, 1982) en 'Infauste dienstprognose' (De Arbeiderspers, 2000).
Trefwoorden: Schouten, Rob