Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargang inhoud

Raster : Tijdschrift in boekvorm
Jaargang [nvt] (2006)

Redactioneel


Titel: Gaston Bachelard (1884-1962)
Vindplaats: nr. 116, p. 190-191
Annotatie: Biografische schets van de 'wiskundige, epistemoloog, wetenschapshistoricus, filosoof en fenomenoloog'.
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden


Titel: Van de redactie
Vindplaats: nr. 115, p. 3
Annotatie: Raster heeft voor dit nummer een gastredactie gevraagd.


Titel: Bij dit nummer
Vindplaats: nr. 116, p. 4
Annotatie: Een representatieve keuze uit Gaston Bachelards onderzoekingen naar de beeldvorming van en rond de elementen Vuur, Water, Lucht en Aarde.
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden


Titel: Bij dit nummer
Vindplaats: nr. 114, p. 6-7
Annotatie: Over de essayist Roberto Calasso.
Trefwoorden: Calasso, Roberto


Titel: Bij dit nummer
Vindplaats: nr. 113, p. 11
Annotatie: Raster verandert enigszins van karakter. Het accent komt meer op de boekvorm te liggen. De huidige redactie gaat op in de redactieraad. Voor elk nummer treedt een redacteur op als samensteller.

Reinsma, Janna; Reinsma, Richtje
Titel: Bij dit nummer
Vindplaats: nr. 115, p. 6-7

I. Poëzie

Andrade, Carlos Drummond de
Titel: O mevrouw o mevrouw
Eerste versregel: 'O mevrouw o mevrouw o doet u geen moeite mevrouw'
Vindplaats: nr. 115, p. 173
Vertaler: Willemsen, August

Anker, Jan-Willem
Titel: vliegangst
Eerste versregel: 'verman je, er dook niemand weg naar de achterbanken van een pendelbus'
Vindplaats: nr. 115, p. 108

Bishop, Elizabeth
Titel: Gedichten
Vindplaats: nr. 113, p. 82-141 - portr.
Vertaler: Bernlef, J.
Annotatie: Enkele gedichten verschenen eerder in 'Een wonder als ontbijt' (Kwadraat, 1980) en 'Alfabet op de rug gezien : poëzievertalingen', samenst., vert. en bew. J. Bernlef (Querido, 1995). De gedichten zijn ingrijpend herzien.

Bruinja, Tsead
Titel: Oprah
Eerste versregel: 'we liggen achter zegt oprah'
Vindplaats: nr. 115, p. 183

Herzberg, Judith
Titel: Target
Eerste versregel: 'Er is verwarring over woorden:'
Vindplaats: nr. 115, p. 39

Jansma, Esther
Titel: Grote dingen in stukjes
Eerste versregel: 'Er zijn honderdduizendmiljoenmiljard plekken'
Vindplaats: nr. 115, p. 115

Leeuwen, Joke van
Eerste versregel: 'Laten we'
Vindplaats: nr. 115, p. 128
Annotatie: Concrete poëzie.

Loontjens, Jannah
Titel: Jaag na!
Eerste versregel: 'Een zeldzame orchidee. Zij kan zich -'
Vindplaats: nr. 115, p. 182

Moore, Marianne
Titel: Gedichten
Vindplaats: nr. 113, p. 12-48 - portr., ill.
Vertaler: Bernlef, J.
Annotatie: 'Notities bij gedichten van Marianne Moore', p. 43-48. De vertaalde gedichten van Marianne Moore verschenen eerder in: 'Een veldmuis in Versailles' (Querido, 1968).
Trefwoorden: Moore, Marianne

Mutsaers, Charlotte
Titel: Lexicaal appèl
Eerste versregel: 'verwijder het woord hobbykip uit het woordenarsenaal.'
Vindplaats: nr. 115, p. 88

Tellegen, Toon
Titel: Avond
Eerste versregel: 'Het is zomer.'
Vindplaats: nr. 115, p. 141

Tellegen, Toon
Titel: Monoloog
Eerste versregel: 'Ik wil niet vallen.'
Vindplaats: nr. 115, p. 138-139


Eerste versregel: 'zou je me willen laten horen'
Vindplaats: nr. 115, p. 128
Annotatie: Concrete poëzie.

Tellegen, Toon
Titel: Na jaren
Eerste versregel: 'Haar terugzien,'
Vindplaats: nr. 115, p. 137

Tellegen, Toon
Titel: Op een kinderochtend
Eerste versregel: 'Op een kinderochtend'
Vindplaats: nr. 115, p. 140

Tellegen, Toon
Titel: Schuldigen
Eerste versregel: 'Zij die weten dat zij schuldig zijn'
Vindplaats: nr. 115, p. 140-141

II. Proza

Anders, Günther
Titel: Yegussa wordt geëerd : prerevolutionaire notulen van het Vrijheidscomité (fragment)
Vindplaats: nr. 115, p. 57-59
Vertaler: Meeuse, Piet
Annotatie: Uit de in 2007 te verschijnen Nederlandse vertaling van: Günther Anders, 'Die molussische Katakombe' (Beck, 1992)..

Bishop, Elizabeth
Titel: In het dorp
Vindplaats: nr. 113, p. 143-164
Vertaler: Bernlef, J.
Annotatie: Verscheen oorspronkelijk in de dichtbundel 'Questions of travel' (Farrar, Straus and Giroux, 1965). Herdrukt in 'The collected prose' (Farrar, Straus and Giroux, 1984).

Emmerik, Pam
Titel: Kijkschuld (fragment)
Vindplaats: nr. 115, p. 158-1162
Annotatie: Fragment uit het eerste hoofdstuk van de nog te verschijnen roman 'Wie het paradjis kan verdragen'.

Martens, Hedda
Titel: Een mogelijk landhuis
Vindplaats: nr. 115, p. 184-185

Roodnat, Joyce
Titel: Renée's roep
Vindplaats: nr. 115, p. 167-172

Wiemer, Heleen
Titel: Bij ons in het ravijn
Vindplaats: nr. 115, p. 186-188

IV. Essay


Titel: De boeken van Roberto Calasso
Vindplaats: nr. 114, p. 83
Annotatie: Literatuurlijst.
Trefwoorden: Calasso, Roberto

Anders, Günther; [Pseud. van Stern, Günther]
Titel: De ontwikkeling van de morele fantasie en de kneedbaarheid van het gevoel (fragment)
Vindplaats: nr. 115, p. 22-25
Vertaler: Meeuse, Piet
Annotatie: Uit: Günther Anders, 'Die Antiquiertheit des Menschen : über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution'.

Bachelard, Gaston
Titel: De miniatuur
Vindplaats: nr. 116, p. 91-116
Vertaler: Vogelaar, Jacq
Vertaling van: La miniature
Annotatie: Hoofdstuk 7 uit 'La poétique de l'espace' (1957). Met een naschrift van de vertaler op p. 117-120.
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden

Bachelard, Gaston
Titel: De vlam van een kaars
Vindplaats: nr. 116, p. 132-191
Vertaler: Matsier, Nicolaas
Vertaling van: La flamme d'une chandelle
Annotatie: Opdracht: Voor Henri Bosco. Met een inleiding van de vertaler op p. 121-131.
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden

Bachelard, Gaston
Titel: De vliegdroom
Vindplaats: nr. 116, p. 44-65
Vertaler: Meeuse, Piet
Vertaling van: Le rêve de vol
Annotatie: Hoofdstuk 1 uit 'L'air et les songes : essai sur l'imagination du mouvement' (1943).
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden

Bachelard, Gaston
Titel: Het nest
Vindplaats: nr. 116, p. 80-90
Vertaler: Meeuse, Piet
Vertaling van: Le nid
Annotatie: Hoofdstuk 4 uit 'La poétique de l'espace' (1957).
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden

Bachelard, Gaston
Titel: Laden, kisten en kasten
Vindplaats: nr. 116, p. 68-79
Vertaler: Vogelaar, Jacq
Vertaling van: Tiroir, coffres et armoires
Annotatie: Hoofdstuk 3 uit 'La poétique de l'espace' (1957).
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden

Bachelard, Gaston
Titel: Verbeelding en beweeglijkheid: Inleiding bij 'De lucht en de dromerijen'
Vindplaats: nr. 116, p. 28-43
Vertaler: Meeuse, Piet
Vertaling van: Introduction
Annotatie: Inleiding bij 'L'air et les songes : essai sur l'imagination du mouvement' (1943).
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden

Bachelard, Gaston
Titel: Verbeelding en materie: Inleiding bij 'Het water en de dromen'
Vindplaats: nr. 116, p. 10-27
Vertaler: Meeuse, Piet
Vertaling van: Imagination et matière
Annotatie: Inleiding bij 'L'eau et les rêves : Essai sur l'imagination de la matière' (1941).
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beeldenGaston Bachelard : Denker in beeldenGaston Bachelard : Denker in beelden

Bachelard, Gaston
Titel: Voorwoord bij 'De psychoanalyse van het vuur'
Vindplaats: nr. 116, p. 121-125
Vertaler: Vogelaar, Jacq
Vertaling van: Avant-propos
Annotatie: Voorwoord bij 'La psychanalyse du feu' (1938).
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden

Bernlef, J.; [Pseud. van Marsman, Hendrik Jan]
Titel: Nawoord: de kracht van het zichtbare
Vindplaats: nr. 113, p. 175-181
Trefwoorden: Bishop, Elizabeth; Moore, Marianne

Bishop, Elizabeth
Titel: Blijken van genegenheid
Vindplaats: nr. 113, p. 51-81
Vertaler: Hoog, Else
Annotatie: Verscheen oorspronkelijk in 'The collected prose' (Farrar, Straus and Giroux, 1984). Verscheen eerder in deze vertaling in het 'Nieuw Wereld Tijdschrift', (1985-1).
Trefwoorden: Moore, Marianne

Bloois, Joost de
Titel: In afwachting van antwoord: Van Celan naar Kiefer, en verder
Vindplaats: nr. 115, p. 129-136
Annotatie: Over de poëzie van Paul Celan en Anselm Kiefer.
Trefwoorden: Kiefer, Anselm; Celan, Paul

Boomgaard, Jeroen
Titel: Aankondiging van onnavolgbaarheid
Vindplaats: nr. 115, p. 73-76
Annotatie: Over het fenomeen kunstmanifest.

Calasso, Roberto
Titel: 'Absolute literatuur'
Vindplaats: nr. 114, p. 128-131
Vertaler: Pluijm, Els van der
Annotatie: Fragment uit: Roberto Calasso, 'De literatuur en de goden' (Wereldbibliotheek, 2001), vert. uit het Italiaans door Els van der Pluijm. Oorspronkelijke uitgave: 'La letteratura e gli dèi' (Adelphi, 2001).

Calasso, Roberto
Titel: 'De molen van Hamlet' van Giorgio de Santillana en Hertha von Dechend
Vindplaats: nr. 114, p. 113-115
Vertaler: Pluijm, Els van der
Annotatie: Vertaling van de flaptekst bij: Giorgio de Santillana en Hertha von Dechend, 'Il mulino di Amleto' (Adelphi, 1983), de Italiaanse vertaling van: 'Hamlet's mill' (Godine, 1977).
Trefwoorden: Dechend, Hertha von; Santillana, Giorgio de

Calasso, Roberto
Titel: De negenenveertig treden
Vindplaats: nr. 114, p. 20-77
Vertaler: Pluijm, Els van der
Annotatie: Selectie vertaalde essays uit: Roberto Calasso, 'I quarantanove gradini' (Adelphi, 1991) [Vert.: 'De negenenveertig treden'].

Calasso, Roberto
Titel: De onreine dwaas (L'impuro folle): over 'memoires van een zenuwzieke' van Daniel Paul Schreber
Vindplaats: nr. 114, p. 84-85
Vertaler: Pluijm, Els van der
Annotatie: Vertaling van de flaptekst bij: Daniel Paul Schreber, 'Memorie di un malato di nervi' (Adelphi, 1974), de Italiaanse vertaling van: 'Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken' (Ullstein, 1973).
Trefwoorden: Schreber, Daniel Paul

Calasso, Roberto
Titel: De onreine dwaas (fragment)
Vindplaats: nr. 114, p. 94-107
Vertaler: Pluijm, Els van der
Annotatie: Vertaling van een fragment uit: Roberto Calasso, 'L'impuro folle' (Adelphi, 1974) de Duitse senaatspresident Dr. Daniel Paul Schreber.

Calasso, Roberto
Titel: De psychologische mythe in het oude India van Maryla Falk
Vindplaats: nr. 114, p. 120-122
Vertaler: Pluijm, Els van der
Annotatie: Vertaling van de flaptekst bij: Maryla Falk, 'Il mito psicologico nell'India antica' (Adelphi, 1986).
Trefwoorden: Falk, Maryla

Calasso, Roberto
Titel: De uitgeverij als literair genre
Vindplaats: nr. 114, p. 181-188
Vertaler: Pluijm, Els van der
Annotatie: Vertaling van 'L'editoria come genere letterario', een voordracht gehouden in Moskou op 17 oktober 2001 en gepubliceerd in: Roberto Calasso, 'La follia che viene dalle Ninfe' (Adelphi, 2005).

Calasso, Roberto
Titel: Over Roberto Bazlen: 'geschriften' van Roberto Bazlen
Vindplaats: nr. 114, p. 173
Vertaler: Pluijm, Els van der
Annotatie: Vertaling van de flaptekst bij: Roberto Bazlen, 'Scritti' (Adelphi, 1984).
Trefwoorden: Bazlen, Roberto

Calasso, Roberto
Titel: Vanuit een leeg punt: Aristoteles, Phys., IV, 214 a 4
Vindplaats: nr. 114, p. 176-180
Vertaler: Pluijm, Els van der
Annotatie: Vertaling uit: Roberto Bazlen, 'Scritti' (Adelphi, 1984).
Trefwoorden: Bazlen, Roberto

Calasso, Roberto
Titel: Versluierde heerlijkheid: over de aforismen van Kafka
Vindplaats: nr. 114, p. 162-172
Vertaler: Pluijm, Els van der
Annotatie: Nawoord bij 'Aforismi di Zürau' (Adelphi, 2004).
Trefwoorden: Kafka, Franz

Etty, Elsbeth
Titel: Betrokken zonder vrouw en kinderen
Vindplaats: nr. 115, p. 176-181
Annotatie: Waarom schrijft een mens columns.

Goldschmidt, Tijs
Titel: Koko en Kafka
Vindplaats: nr. 115, p. 77-81
Annotatie: Over apen, taal en televisie.

Hertmans, Stefan
Titel: De gevoelloze emotie
Vindplaats: nr. 115, p. 147-157

Heumakers, Arnold
Titel: Cultuurkritiek als literatuur: (met dank aan Michel Houellebecq)
Vindplaats: nr. 115, p. 142-146
Trefwoorden: Houellebecq, Michel; Thomas, Michel

Hoogstad, Jan Hein
Titel: De revolutie kwam niet via (M)TV
Vindplaats: nr. 115, p. 69-72
Annotatie: Over muziek, televisie en revolutie.

Jong, Jaap de
Titel: Retorica als wapen van Bush
Vindplaats: nr. 115, p. 39-48
Trefwoorden: Bush, George W.

Kafka, Franz
Titel: Aforismen uit Zürau
Vindplaats: nr. 114, p. 149-161
Vertaler: Vogelaar, Jacq
Annotatie: Vertaling uit: Franz Kafka, 'Nachgelassene Schriften und Fragmente' (Fischer, 1992).

Kaptein, Hendrik
Titel: Kat is hond: Of: Recht is Taal, maar hiet helemaal
Vindplaats: nr. 115, p. 60-68

Kierkegaard, Sören
Titel: Bij de opdracht aan 'Die enkeling'
Vindplaats: nr. 115, p. 14-20
Vertaler: Zelm, Michal van
Annotatie: Deze tekst was geschreven om de opdracht aan 'die enkeling', die is opgenomen in de bundel 'STichtelijke redevoeringen in verschillende geest', te begeleiden.

Leeuwen, Richard van
Titel: Vertellen als bezwering: De verhalen van Sjahrazaad
Vindplaats: nr. 115, p. 109-114
Annotatie: Over het taalgebruik in 'De vertellingen van Duizend-en-één-Nacht'.

Linssen, Dana
Titel: Kino / oog
Vindplaats: nr. 115, p. 163-167
Annotatie: Over het oog en het (film)beeld.

Lubbers, Eveline
Titel: Greenwash - Schone Schijn
Vindplaats: nr. 115, p. 82-88
Annotatie: Volgens de 'Concise Oxford English Dictionary' is Greenwash: desinformatie verspreid door een organisatie om een verantwoord milieu-imago voor te wenden.

Martelaere, Patricia de
Titel: L.S.
Vindplaats: nr. 115, p. 174-176
Annotatie: Over het schrijven.

Meeuse, Piet
Titel: De literatuur en de goden
Vindplaats: nr. 114, p. 139-143
Annotatie: Over: Roberto Calasso, 'De literatuur en de goden' (Wereldbibliotheek, 2001), vert. uit het Italiaans door Els van der Pluijm. Oorspronkelijke uitgave: 'La letteratura e gli dèi' (Adelphi, 2001).
Trefwoorden: Calasso, Roberto

Meeuse, Piet
Titel: Een grimmig sprookje van Günther Anders
Vindplaats: nr. 115, p. 54-56
Annotatie: Inleiding op 'Yegussa wordt geëerd : prerevolutionaire notulen van het Vrijheidscomité' van Günther Anders op p. 57-59.
Trefwoorden: Anders, Günther

Meeuse, Piet
Titel: Ka, of de wijsheid van een Italiaanse Rishi
Vindplaats: nr. 114, p. 131-138
Annotatie: Over: Roberto Calasso, 'Ka' (Adelphi, 1996).
Trefwoorden: Calasso, Roberto

Meeuse, Piet
Titel: Met de beelden meebewegen: De verbeelding volgens Bachelard
Vindplaats: nr. 116, p. 5-9
Annotatie: Inleiding op het werk van de wetenschapsfilosoof Gaston Bachelard.
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden
Trefwoorden: Bachelard, Gaston

Meeuse, Piet
Titel: Morele strekoefeningen
Vindplaats: nr. 115, p. 20-21
Annotatie: Inleiding op 'De ontwikkeling van de morele fantasie en de kneedbaarheid van het gevoel' van Günther Anders op p. 22-25.
Trefwoorden: Anders, Günther

Meskens, Ann
Titel: Stabat Mater
Vindplaats: nr. 115, p. 26-38
Annotatie: Over oorlog en ethiek.

Mourits, Bertram
Titel: Hallo hallo: De poëzie van de Eenzame Uitvaart
Vindplaats: nr. 115, p. 116-122
Annotatie: Dichterscollectief 'De poule des doods' voorziet uitvaarten waarbij geen nabestaanden worden verwacht van een passend gedicht.
Trefwoorden: Starik, Frank

Pol, Barber van de
Titel: De schrijver valt zichzelf in de rede - hoera!
Vindplaats: nr. 115, p. 49-54

Reinsma, Janna; Zelm, Michal van; Reinsma, Richtje
Titel: Briefwisseling met de redactie over de groeiende onwil om een stuk over Kierkegaard te schrijven
Vindplaats: nr. 115, p. 8-13
Annotatie: Met een korte inleiding op de vertaling van 'Bij de opdracht aan 'Die enkeling'' van Sören Kierkegaard op p. 14-20.
Trefwoorden: Kierkegaard, Sören

Sanders, Ewoud
Titel: Je wilt niet weten wat ik je toewens
Vindplaats: nr. 115, p. 96-101
Annotatie: Over verwensingen in het Nederlands.

Starik, Frank
Titel: Eenzame uitvaart 55
Vindplaats: nr. 115, p. 122-127
Annotatie: Verslag van een uitvaart die door de dichteres Maria Barnas wordt verrijkt met een gedicht.
Trefwoorden: Barnas, Maria

Vogelaar, Jacq; [Pseud. van Broers, Franciscus Wilhelmus Maria]
Titel: Bij 'Poëtica van de ruimte', het boek
Vindplaats: nr. 116, p. 66-67
Thema: Gaston Bachelard : Denker in beelden
Trefwoorden: Bachelard, Gaston

Vogelaar, Jacq; [Pseud. van Broers, Franciscus Wilhelmus Maria]
Titel: De bruiloft van Cadmus en Harmonia
Vindplaats: nr. 114, p. 115-120
Annotatie: Roberto Calasso over de tegenstelling in de wereldbeschouwingen van Plato en Homeros.
Trefwoorden: Homerus; Calasso, Roberto; Plato

Vogelaar, Jacq; [Pseud. van Broers, Franciscus Wilhelmus Maria]
Titel: De ondergang van Kasj
Vindplaats: nr. 114, p. 108-113
Annotatie: Over: Roberto Calasso, 'La rovina di Kasch' (Adelphi, 1983).
Trefwoorden: Calasso, Roberto

Vogelaar, Jacq; [Pseud. van Broers, Franciscus Wilhelmus Maria]
Titel: K.
Vindplaats: nr. 114, p. 143-148
Annotatie: Over: Robert Calasso, 'K.' (Adelphi, 2002).
Trefwoorden: Kafka, Franz; Calasso, Roberto

Vogelaar, Jacq; [Pseud. van Broers, Franciscus Wilhelmus Maria]
Titel: Ka
Vindplaats: nr. 114, p. 122-127
Annotatie: Over: Roberto Calasso, 'Ka' (Adelphi, 1996).
Trefwoorden: Calasso, Roberto

Vogelaar, Jacq; [Pseud. van Broers, Franciscus Wilhelmus Maria]
Titel: Schrebergarten
Vindplaats: nr. 114, p. 85-94
Annotatie: Roberto Calasso schreef verschillende keren over de geschriften van de Duitse senaatspresident Dr. Daniel Paul Schreber.
Trefwoorden: Schreber, Daniel Paul; Calasso, Roberto

Vogelaar, Jacq; [Pseud. van Broers, Franciscus Wilhelmus Maria]
Titel: Trapsgewijs, stap voor stap, de rokken één voor één
Vindplaats: nr. 114, p. 8-17
Annotatie: Over: Roberto Calasso, 'I quarantanove gradini' (Adelphi, 1991) [Vert.: 'De negenenveertig treden'].
Trefwoorden: Calasso, Roberto

Vogelaar, Jacq; [Pseud. van Broers, Franciscus Wilhelmus Maria]
Titel: Vertellend denken
Vindplaats: nr. 114, p. 78-82
Annotatie: Over: Roberto Calasso, 'I quarantanove gradini' (Adelphi, 1991) [Vert.: 'De negenenveertig treden'].
Trefwoorden: Calasso, Roberto

Vogelaar, Jacq; [Pseud. van Broers, Franciscus Wilhelmus Maria]
Titel: Voetnoot zonder ...: ... tekst
Vindplaats: nr. 114, p. 173-175
Trefwoorden: Bazlen, Roberto; Calasso, Roberto

Westendorp, Piet
Titel: Het Neo-Rationalisme in de gebruiksaanwijzing
Vindplaats: nr. 115, p. 89-95

Wulffers, Albert
Titel: Wierook voor de duivel
Vindplaats: nr. 115, p. 101-105
Annotatie: Over roken.

VI. Illustratie / Kunst

Michel, K.
Vindplaats: nr. 115, p. 106-107 - iil.
Illustrator: Michel, K.

Vogelaar, Coralie
Vindplaats: nr. 115, p. 173 - facs.
Annotatie: Geschreven verklaring met betrekking tot het haar van Coralie Vogelaar.

VII. Interview

Bishop, Elizabeth; Bernlef, J.
Titel: Een gesprek met Elizabeth Bishop: 1976
Vindplaats: nr. 113, p. 165-173
Annotatie: Verscheen oorspronkelijk in de 'Haagse Post' (1976).
Trefwoorden: Bishop, Elizabeth

Boon, Sander; Widdershoven, Thomas; Vries, Marina de; Nieuwenhuijzen, Kees
Titel: Over smaak, mode en letterbeelden
Vindplaats: nr. 113, p. 184-190 - ill.
Annotatie: Over de vormgeving van 'Raster' in de loop der jaren.
Trefwoorden: Boon, Sander; Widdershoven, Thomas; Nieuwenhuijzen, Kees