Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargang inhoud

De Tweede Ronde : Tijdschrift voor literatuur
Jaargang 28 (2007)

Redactioneel


Titel: Voorwoord
Vindplaats: nr. 3, p. 3
Annotatie: Vorsten met literaire talenten.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer


Titel: Voorwoord
Vindplaats: nr. 2, p. 3
Annotatie: Zomernummer met alleen verhalen en light verse.


Titel: Voorwoord
Vindplaats: nr. 1, p. 3
Annotatie: Inleiding op het themanummer.
Thema: India-nummer


Titel: Over J.A. dèr Mouw (Adwaita)
Vindplaats: nr. 4, p. 126
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw
Trefwoorden: Mouw, Johan Andreas dèr


Titel: Voorwoord
Vindplaats: nr. 4, p. 3
Annotatie: Naast Nederlands proza, poëzie en light verse, ook vertaalde poëzie en een hommage aan J.A. dèr Mouw.

I. Poëzie


Titel: De Bhagavad Gita XII, 1-5: Arjuna sprak: 'Wie heeft de kennis Heer:
Vindplaats: nr. 1, p. 43
Cyclus: Acht elftallen over Indiase wijsheid
Vertaler: Born, Jaap van den
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Akhtar, Javed
Titel: Na de rellen
Eerste versregel: 'Diepe, doodse stilte.'
Vindplaats: nr. 1, p. 164-165
Vertaler: Brunt, Lodewijk; Plukker, Dick
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Akhtar, Javed
Titel: Voor de rellen
Eerste versregel: 'Waarom is vandaag iedereen'
Vindplaats: nr. 1, p. 163-164
Vertaler: Brunt, Lodewijk; Plukker, Dick
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Alfons de Wijze (koning)
Titel: Cantigas de Santa Maria
Eerste versregel: 'Al wie de Maagd met ere dient...'
Vindplaats: nr. 3, p. 162-164
Vertaler: Willemsen, August
Vertaling van: Cantigas de Santa Maria: Quena Virgin ben servirá
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is afgedrukt op p. 164.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Balkt, H.H. ter
Titel: Aan Adwaita
Eerste versregel: 'Uit de eendenpers keert geen eend héél weer'
Vindplaats: nr. 4, p. 127
Annotatie: Met opschrift van Pico della Mirandola.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Barberini, Maffeo
Titel: IJdele dichtersroem
Eerste versregel: 'Wat nu, Maffeo? Waarom zit je hier'
Vindplaats: nr. 3, p. 189
Vertaler: Rawie, Jean Pierre
Vertaling van: Quanto sia vano il pensiero d'acquistar fama col mezzo della posia: Che fai maffeo, che pensi? a che con arte
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Bevers, Bernd G.
Eerste versregel: 'Altijd weer de volle agenda'
Vindplaats: nr. 1, p. 29

Bevers, Bernd G.
Eerste versregel: 'Markt in een kleine stad'
Vindplaats: nr. 1, p. 30

Bevers, Bernd G.
Eerste versregel: 'Nu ben je dus oud.'
Vindplaats: nr. 1, p. 29

Bevers, Bernd G.
Eerste versregel: 'Zoveel profeten'
Vindplaats: nr. 1, p. 30

Bezemer, Tom
Titel: (Hola)
Eerste versregel: 'Hun taal in 't openbaar is zeer bescheiden:'
Vindplaats: nr. 3, p. 65
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Bezemer, Tom
Titel: Balladette
Eerste versregel: 'Waar is die goede oude tijd gebleven'
Vindplaats: nr. 2, p. 14
Annotatie: Light verse.

Bezemer, Tom
Titel: Kwintijn
Eerste versregel: 'Een vliegensvlug besluit? Dat neemt alleen een dwaas'
Vindplaats: nr. 2, p. 14
Annotatie: Light verse.

Boerstoel, Jan
Titel: Sterren boven Carnac
Eerste versregel: 'Ze vallen niet zo op in Amsterdam'
Vindplaats: nr. 2, p. 36-37
Annotatie: Light verse.

Bonaparte, Napoleon
Titel: De hond, het konijn en de jager
Eerste versregel: 'De jachthond van Cesar, welbekend,'
Vindplaats: nr. 3, p. 84
Vertaler: Burger, Meindert
Vertaling van: Le chien, le lapin et le chasseur: César, chien d'arrêt renommé,
Annotatie: Light verse. De Franse tekst op p. 85.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Born, Jaap van den
Eerste versregel: ''K 'K 'K 'K 'K 'K'
Vindplaats: nr. 4, p. 136
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Born, Jaap van den
Eerste versregel: ''K groei opwaarts, 'k stoot 't hoofd aan Orion'
Vindplaats: nr. 4, p. 137
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Born, Jaap van den
Eerste versregel: ''T gulz'ge, zonn'ge, wich'lend, grac'lijk org'len'
Vindplaats: nr. 4, p. 135
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Born, Jaap van den
Titel: Bekroonde gedichten
Eerste versregel: 'De kroontjespen heeft niet voor niets die naam'
Vindplaats: nr. 3, p. 66-71
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Born, Jaap van den
Titel: De republiek Israël
Eerste versregel: 'Ik zou toch wel eens even willen weten'
Vindplaats: nr. 2, p. 41
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Duidelijk
Eerste versregel: ''Nou ja, wie zou zoiets nou niet geloven'
Vindplaats: nr. 2, p. 44
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Een fraai gezicht!
Eerste versregel: ''Is dat Hem nou? Wel heb ik van mijn leven!'
Vindplaats: nr. 2, p. 45
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Eigen schuld
Eerste versregel: ''Waarom wil toch geen mens meer van Mij weten?'
Vindplaats: nr. 2, p. 41
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Er bestaan veel goden
Eerste versregel: 'Er zijn meer goden laat de bijbel weten'
Vindplaats: nr. 2, p. 38
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Er is maar één God
Eerste versregel: 'Eén God bestaat maar echt, dient u te weten'
Vindplaats: nr. 2, p. 38
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: God is liefde
Eerste versregel: 'Gods Liefde is het die ons laat gedijen'
Vindplaats: nr. 2, p. 39
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Heb uw vijanden lief
Eerste versregel: 'God laat zijn tegenstanders niet gedijen'
Vindplaats: nr. 2, p. 39
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Jezus heeft een terugval
Eerste versregel: 'Zal ik er op de valreep eentje nemen?'
Vindplaats: nr. 2, p. 40
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Jezus stopt met de drank
Eerste versregel: ''Geen druppel wijn zal ik meer tot mij nemen!'
Vindplaats: nr. 2, p. 40
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Jezus voer op ten hemel!
Eerste versregel: 'De Heiland moest zwaar voor mijn zonden boeten'
Vindplaats: nr. 2, p. 42
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Jezus zit in de hel
Eerste versregel: ''Eén misstap! Moet Ik daar zo zwaar voor boeten?'
Vindplaats: nr. 2, p. 42
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Machteloze woede
Eerste versregel: ''Wat is dat nou voor nieuwerwets gedonder?'
Vindplaats: nr. 2, p. 43
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Onze God kan alles!
Eerste versregel: 'God geeft de vijand stevig op zijn donder'
Vindplaats: nr. 2, p. 43
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Onzichtbaar
Eerste versregel: 'O lieve God! Ik wil slechts voor U leven'
Vindplaats: nr. 2, p. 45
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Sonnet: (vul zelf het octaaf in)
Eerste versregel: ''T ........................... gefluit'
Vindplaats: nr. 4, p. 136
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Born, Jaap van den
Titel: Vaag
Eerste versregel: ''Je weet nooit zeker wat je moet geloven'
Vindplaats: nr. 2, p. 44
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Vroeg uit de veren
Eerste versregel: 'Ik ga eruit. Ik kan niet langer wachten'
Vindplaats: nr. 2, p. 46
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Born, Jaap van den
Titel: Waar wachten we eigenlijk op?
Eerste versregel: 'Waarom we in die graven moeten wachten'
Vindplaats: nr. 2, p. 46
Cyclus: Dubbele moraal
Annotatie: Light verse.

Bosman, Hendrik Jan
Titel: April
Eerste versregel: 'Het regent en het is april.'
Vindplaats: nr. 3, p. 72
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Bosman, Hendrik Jan
Titel: Genesis 14
Eerste versregel: 'Bera van Sodom en Sinab van Adma,'
Vindplaats: nr. 3, p. 73
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Bosman, Hendrik Jan
Titel: I Koningen 3-11
Eerste versregel: 'Hij stond bekend als buitensporig wijs'
Vindplaats: nr. 3, p. 76
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Bosman, Hendrik Jan
Titel: I.
Eerste versregel: 'Mijn slaapmat is wat dun, de nacht is koud'
Vindplaats: nr. 3, p. 75
Cyclus: II Samuel 11:13
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Bosman, Hendrik Jan
Titel: II.
Eerste versregel: 'Hij denkt beslist dat ik het nog niet weet'
Vindplaats: nr. 3, p. 75
Cyclus: II Samuel 11:13
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Bosman, Hendrik Jan
Titel: Perspectief
Eerste versregel: ''k Ben Brahman, maar we zitten zonder meid'
Vindplaats: nr. 1, p. 51
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Bosman, Hendrik Jan
Titel: Richteren 21:25
Eerste versregel: 'Het is me toch een tijd! Wat U, meneer?'
Vindplaats: nr. 3, p. 74
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Bosman, Hendrik Jan
Titel: Woef
Eerste versregel: 'Eindelijk wildernis!'
Vindplaats: nr. 1, p. 51
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Claes, Paul
Titel: Adwaita
Eerste versregel: 'Ik koesterde de droom van 't klein atoom,'
Vindplaats: nr. 4, p. 174
Annotatie: Pastische onder de naam 'J.A. dèr Mouw'.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Criens, Frits
Titel: Afvalrace
Eerste versregel: 'Vandaag kwam ik mijn ex op fitness tegen'
Vindplaats: nr. 2, p. 47
Annotatie: Light verse.

Criens, Frits
Titel: Nachtmerrie
Eerste versregel: 'Ik ben ontvoerd door zeven vrouwtjesdwergen'
Vindplaats: nr. 2, p. 48
Annotatie: Light verse.

Criens, Frits
Titel: Oproep
Eerste versregel: 'Licht in de duisternis'
Vindplaats: nr. 1, p. 53
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Criens, Frits
Titel: Symbool
Eerste versregel: 'Leve de ratio'
Vindplaats: nr. 1, p. 52
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Criens, Frits
Titel: Willekeur
Eerste versregel: 'Weg met het bijgeloof'
Vindplaats: nr. 1, p. 52
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Dabral, Mangalesh
Titel: Vermist
Eerste versregel: 'Op de pishuizen van de stad en op andere drukbezochte plekken'
Vindplaats: nr. 1, p. 165-166
Vertaler: Brunt, Lodewijk; Plukker, Dick
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Das, Kamala
Titel: Bosbrand
Eerste versregel: 'Pas ben ik een honger gaan voelen'
Vindplaats: nr. 1, p. 171
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Forest-fire: Of late I have begun to feel a hunger
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Das, Kamala
Titel: Briefje voor een echtgenoot
Eerste versregel: 'Haal uit het puin van ontwrichte gezinnen'
Vindplaats: nr. 1, p. 172
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Lines to a Husband: From the debris of housewrecks
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Das, Kamala
Titel: Broom
Eerste versregel: 'Het eerste teken van waanzin'
Vindplaats: nr. 1, p. 169
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Bromides: The first sign of madness
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Das, Kamala
Titel: De woestenij
Eerste versregel: 'Eens dacht ik te horen bij mensen als mijn vader,'
Vindplaats: nr. 1, p. 172
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: The Wilderness: Once I thought I belonged to people like my father,
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Das, Kamala
Titel: Een man is een jaargetij
Eerste versregel: 'Een man is een jaargetij,'
Vindplaats: nr. 1, p. 167
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: A man is a season: A man is a season,
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Das, Kamala
Titel: Een wond in mijn zij
Eerste versregel: 'Hij was een wond in mijn zij'
Vindplaats: nr. 1, p. 168
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: A Wound on my Side: He was a wound on my side
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Das, Kamala
Titel: Gekostumeerde voorstelling
Eerste versregel: 'Elke deugd vereist vandaag de dag'
Vindplaats: nr. 1, p. 170
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: The Fancy-dress Show: Every virtue requires today
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Das, Kamala
Titel: Het mooie ding
Eerste versregel: 'Hoe vaak heb ik geprobeerd'
Vindplaats: nr. 1, p. 170
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: The Beauteous Thing: How often I tried
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Das, Kamala
Titel: Reigers
Eerste versregel: 'Gesedeerd'
Vindplaats: nr. 1, p. 168
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Herons: On sedatives
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Das, Kamala
Titel: Waanzin is een land
Eerste versregel: 'Waanzin is een land'
Vindplaats: nr. 1, p. 169
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Madness in a country: Madness in a country
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Dinis (koning)
Titel: Ach bloemen
Eerste versregel: 'Ach bloemen, bloemen van de groene linde,'
Vindplaats: nr. 3, p. 169
Vertaler: Lemmens, Harrie
Vertaling van: Ai flores: Ai flores, ai flores do verde pinho
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Dinis (koning)
Eerste versregel: 'Een herderin hoorde ik klagen'
Vindplaats: nr. 3, p. 172-173
Vertaler: Willemsen, August
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Dinis (koning)
Eerste versregel: 'Een herderin, zeer schoon van leest'
Vindplaats: nr. 3, p. 173-174
Vertaler: Willemsen, August
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Dinis (koning)
Titel: Ik wil dan nu
Eerste versregel: 'Ik wil dan nu naar Provençaalse aard'
Vindplaats: nr. 3, p. 165-166
Vertaler: Lemmens, Harrie
Vertaling van: Quer'eu: Quer'eu em maneira de proençal
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is afgedrukt op p. 166.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Dinis (koning)
Titel: Mijn leven, vrouwe
Eerste versregel: 'Mijn leven, vrouwe, kent slechts grauwe'
Vindplaats: nr. 3, p. 167
Vertaler: Lemmens, Harrie
Vertaling van: Sehhor, eu vivo: Senhor, eu vivo coitada
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Dinis (koning)
Titel: O schone vrouwe
Eerste versregel: 'O schone vrouwe, ik hoorde dat ge klaagt'
Vindplaats: nr. 3, p. 168
Vertaler: Lemmens, Harrie
Vertaling van: Senhor fremosa: Senhor fremosa, vejo-vos queixar
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Dinis (koning)
Titel: O, moeder, wat bezielt
Eerste versregel: 'O moeder, wat bezielt u dat u mij'
Vindplaats: nr. 3, p. 171
Vertaler: Lemmens, Harrie
Vertaling van: Que coita houvestes: Que coita houvestes, madr'e senhor,
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Dinis (koning)
Titel: Vriend ik leef in pijn
Eerste versregel: 'Vriend, ik leef in pijn, daar ik u niet ontvangen'
Vindplaats: nr. 3, p. 170
Vertaler: Lemmens, Harrie
Vertaling van: Coitada viv', amigo: Coitada viv'. amigo, porque vos nom vejo,
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Drs. P; [Pseud. van Polzer, Heinz Hermann]
Eerste versregel: 'Belinda Criag had India bezocht'
Vindplaats: nr. 1, p. 58
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Drs. P; [Pseud. van Polzer, Heinz Hermann]
Titel: Zes onzijnen
Eerste versregel: 'C. Cavallaro heeft onlangs, naar blijkt'
Vindplaats: nr. 2, p. 150-152
Annotatie: Light verse.

Drs. P; [Pseud. van Polzer, Heinz Hermann]
Eerste versregel: 'De global warming wint dan nu het pleit'
Vindplaats: nr. 4, p. 84
Annotatie: Light verse.

Drs. P; [Pseud. van Polzer, Heinz Hermann]
Eerste versregel: 'Een welbekende Belgische figuur'
Vindplaats: nr. 4, p. 84
Annotatie: Light verse.

Drs. P; [Pseud. van Polzer, Heinz Hermann]
Eerste versregel: 'Hij werd de hoogste burger van zijn land'
Vindplaats: nr. 1, p. 57
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Drs. P; [Pseud. van Polzer, Heinz Hermann]
Titel: Wilhelm II (1859-1941)
Eerste versregel: 'Zijn rechterarm was duidelijk te kort'
Vindplaats: nr. 3, p. 86
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Elizabeth I (koningin)
Titel: Bij het vertrek van Monsieur
Eerste versregel: 'Ik durf niet tonen hoe ik lijd en strijd,'
Vindplaats: nr. 3, p. 175
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: On Monsieur's departure: I grieve and dare not show my discontent,
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Ezekiel, Nissim
Titel: De leraar
Eerste versregel: 'Weet je nog wie ik ben? Meneer Sheth.'
Vindplaats: nr. 1, p. 175
Vertaler: Burger, Meindert
Vertaling van: The professor: Remember me? I am Professor Sheth.
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Ezekiel, Nissim
Titel: Dienstmeid
Eerste versregel: 'De jonge, naamloze dienstmeid'
Vindplaats: nr. 1, p. 177
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Servant: The young servant, anonymous,
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Ezekiel, Nissim
Titel: Genezers
Eerste versregel: 'De planloos gegroeide stad heeft een doodswens.'
Vindplaats: nr. 1, p. 176
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Healers: The unplanned city has a death-wish.
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Ezekiel, Nissim
Titel: Hoe mijn vader stierf
Eerste versregel: 'Mijn vader praatte te veel'
Vindplaats: nr. 1, p. 178
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: How my Father Died: My father talked too much
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Ezekiel, Nissim
Titel: Koeien
Eerste versregel: 'Mijn moeder klaagt nog steeds'
Vindplaats: nr. 1, p. 177-178
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Cows: My mother still complains
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Ezekiel, Nissim
Titel: Liefdessonnet
Eerste versregel: 'In 't café op de vogelrijke heuvel'
Vindplaats: nr. 1, p. 173
Vertaler: Burger, Meindert
Vertaling van: Love sonnet: This café, on the hill, among the birds,
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Ezekiel, Nissim
Titel: Transparant
Eerste versregel: 'Licht is het tegendeel'
Vindplaats: nr. 1, p. 179
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Transparently: Light is the opposite
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Ezekiel, Nissim
Titel: Verklaring
Eerste versregel: 'Naar niets dat buiten mijn bereik valt'
Vindplaats: nr. 1, p. 174
Vertaler: Burger, Meindert
Vertaling van: Declaration: Whatever is beyond my reach
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Frans I (koning)
Eerste versregel: 'Op volle zee, waar stormwinden mij slaan,'
Vindplaats: nr. 3, p. 176
Vertaler: Does, Robert de
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Frans I (koning)
Eerste versregel: 'U ziet hier, door een kleine ruimte omgeven,'
Vindplaats: nr. 3, p. 177
Vertaler: Does, Robert de
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Frederik II (keizer)
Eerste versregel: 'Omzichtigheid, verdienste, juiste maat,'
Vindplaats: nr. 3, p. 178
Vertaler: Rawie, Jean Pierre
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Gandhi, Mohandas
Titel: Arbeidsvreugde
Eerste versregel: 'Met zweep en bullepees sla ik erop'
Vindplaats: nr. 1, p. 50
Cyclus: Acht elftallen over Indiase wijsheid
Vertaler: Born, Jaap van den
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Gardijn, Peter du
Titel: Ontmoeting met Adwaita
Eerste versregel: 'Ik leg mijn vereelte handen op het pantserglas'
Vindplaats: nr. 4, p. 169
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Haar, Henk van der
Titel: Sestina
Eerste versregel: 'Ik zie weer hoe ze door de polder reden:'
Vindplaats: nr. 4, p. 64-65
Annotatie: Rectificatie in nr. 29 (2008) 1 (Lente), p. 192.

Haelen, Quirien van; [Pseud. van Criens jr., Frits]
Titel: Bollywood
Eerste versregel: 'De basis is gewoonlijk een verhaal'
Vindplaats: nr. 1, p. 55
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Haelen, Quirien van; [Pseud. van Criens jr., Frits]
Titel: Plan
Eerste versregel: 'Er zit een mooie foto bij zijn brief'
Vindplaats: nr. 1, p. 54
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Heine, Heinrich
Eerste versregel: 'Ik heb met de keizer ruzie gemaakt,'
Vindplaats: nr. 3, p. 77-79
Vertaler: Hogendoorn, Wiebe
Annotatie: Light verse. De oorspronkelijke tekst is afgedrukt op p. 79.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Hendrik IV (koning)
Eerste versregel: 'Bekoorlijke Gabrielle,'
Vindplaats: nr. 3, p. 183-184
Vertaler: Does, Robert de
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Hermis, Kees; [Pseud. van Wisse, Cornelis Hendrik Herman]
Titel: Beeldschrift
Eerste versregel: 'Geschetst hoe jouw gezicht er vandaag'
Vindplaats: nr. 4, p. 66

Hermis, Kees; [Pseud. van Wisse, Cornelis Hendrik Herman]
Titel: Buitengebied 1
Eerste versregel: 'Het was zo'n avond die wel kwam'
Vindplaats: nr. 1, p. 31

Hermis, Kees; [Pseud. van Wisse, Cornelis Hendrik Herman]
Titel: Buitengebied 2
Vindplaats: nr. 1, p. 32

Hermis, Kees; [Pseud. van Wisse, Cornelis Hendrik Herman]
Titel: Omslag
Eerste versregel: 'Na stilte van jaren en andere geluiden'
Vindplaats: nr. 4, p. 67

Hoenselaars, Hans
Titel: Bitte
Eerste versregel: 'In de file tussen onze vaderlanden'
Vindplaats: nr. 4, p. 69

Hoenselaars, Hans
Titel: Kajuit
Eerste versregel: 'Monstert hij de passer, het kompas,'
Vindplaats: nr. 4, p. 68

Jaimini
Titel: Regelgeving
Eerste versregel: 'In den beginne was het Woord? Welnee:'
Vindplaats: nr. 1, p. 46
Cyclus: Acht elftallen over Indiase wijsheid
Vertaler: Born, Jaap van den
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Janssen, Piet
Titel: jachtseizoen
Eerste versregel: 'hazewinden zijn het,'
Vindplaats: nr. 4, p. 70-71

Janssen, Piet
Titel: tuinman
Eerste versregel: 'alles loopt uit in de lente'
Vindplaats: nr. 4, p. 70

Janssen, Piet
Titel: zoeker
Eerste versregel: 'haarscherp was je'
Vindplaats: nr. 4, p. 71

Jiskoot, Kees
Titel: Advies aan reizigers naar SOAlië
Eerste versregel: 'Doe, sekstoerist,'
Vindplaats: nr. 2, p. 118
Annotatie: Light verse.

Jiskoot, Kees
Titel: Bericht aan de reizigers
Eerste versregel: 'De Ark van Noach op de Ararat,'
Vindplaats: nr. 2, p. 117
Annotatie: Light verse.

Jiskoot, Kees
Titel: Com niet met sangh
Eerste versregel: 'Des vrijdags neem ik stevig in'
Vindplaats: nr. 4, p. 82
Annotatie: Light verse.

Jiskoot, Kees
Titel: Een oude rapper
Eerste versregel: 'Kompjoeterapparaten, groot of klein, desktop of lap-,'
Vindplaats: nr. 4, p. 82
Annotatie: Light verse.

Jiskoot, Kees
Titel: Eens Zeeuwen reize: (Burgermansballade)
Eerste versregel: 'Ik taal niet naar een tropisch paradijs,'
Vindplaats: nr. 2, p. 116-117
Annotatie: Light verse.

Jiskoot, Kees
Titel: Hoogwoud 1256 - Doorn 1918
Eerste versregel: 'Graaf Willem II, op dat moment Roomskoning,'
Vindplaats: nr. 3, p. 81
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Jiskoot, Kees
Titel: India
Eerste versregel: 'Indus, Ganges, Brahampoetra,'
Vindplaats: nr. 1, p. 56
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Jiskoot, Kees
Titel: Louis Napoléon
Eerste versregel: 'Die Fransman troonde op Soestdijk'
Vindplaats: nr. 3, p. 80
Annotatie: Light verse. Bijschrift: Postuum eerbetoon.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Jiskoot, Kees
Titel: Muiden, 23 juni 1296
Eerste versregel: 'Van Velsen, Van Woerden, Van Amstel: o wie'
Vindplaats: nr. 3, p. 81
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Jiskoot, Kees
Titel: Op stap met Adwaita: Een ignorant
Eerste versregel: 'Ik wurm me door het werk van deze dichter.'
Vindplaats: nr. 4, p. 170
Annotatie: Light verse.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Jiskoot, Kees
Titel: Paria
Eerste versregel: ''Ooit word ik uit de vaart genomen''
Vindplaats: nr. 1, p. 56
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Juvenalis, Decimus Junius
Titel: Over Messalina: (Satiren, boek 6, rr. 115-132
Vindplaats: nr. 3, p. 82-83
Vertaler: Verstegen, Peter
Annotatie: Light verse. De Latijnse tekst op p. 83.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Kaldas, Elisabeth
Titel: Adwaita in de binnentuin
Eerste versregel: 'De zon staat hoog en warm, ik zit verscholen'
Vindplaats: nr. 4, p. 171
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Kamal, Arun
Titel: Toeval
Eerste versregel: 'In Surat was de pest uitgebroken.'
Vindplaats: nr. 1, p. 180-181
Vertaler: Brunt, Lodewijk; Plukker, Dick
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Katyayani
Titel: Gedicht van een nachtwaker
Eerste versregel: ''s Nachts'
Vindplaats: nr. 1, p. 182-183
Vertaler: Brunt, Lodewijk; Plukker, Dick
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Khare, Vishnu
Titel: Chittor in vogelvlucht
Eerste versregel: 'Een gier zit'
Vindplaats: nr. 1, p. 184
Vertaler: Brunt, Lodewijk; Plukker, Dick
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Li Yu (keizer)
Titel: Op de wijze van 'De golven spoelen het zand'
Eerste versregel: 'Gedane zaken kunnen enkel worden betreurd,'
Vindplaats: nr. 3, p. 192
Vertaler: Meyer, Jan De
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Li Yu (keizer)
Titel: Op de wijze van 'De onsterfelijke bij de rivier'
Eerste versregel: 'De kersenbloesems zijn allemaal gevallen -'
Vindplaats: nr. 3, p. 190
Vertaler: Meyer, Jan De
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Li Yu (keizer)
Titel: Op de wijze van 'De schone Yu'
Eerste versregel: 'Wind wentelt op de kleine binnenplaats -'
Vindplaats: nr. 3, p. 192
Vertaler: Meyer, Jan De
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Li Yu (keizer)
Titel: Op de wijze van 'Het zand van de Zijdewassersbeek'
Eerste versregel: 'De rode zon is al geklommen'
Vindplaats: nr. 3, p. 191
Vertaler: Meyer, Jan De
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Li Yu (keizer)
Titel: Op de wijze van 'Pure en serene muziek'
Eerste versregel: 'Sinds ons afscheid'
Vindplaats: nr. 3, p. 191
Vertaler: Meyer, Jan De
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Loebis, Wietske
Eerste versregel: 'Ik heb een hekel aan analfabeten'
Vindplaats: nr. 4, p. 83
Annotatie: Light verse.

Loebis, Wietske
Titel: Koning Midas
Eerste versregel: 'Veel koningen zijn gul, goedlachs en groots'
Vindplaats: nr. 4, p. 83
Annotatie: Light verse.

Loebis, Wietske
Titel: Stoffelijk overschot spreekt
Eerste versregel: 'Waar ik het meeste tegenop zie'
Vindplaats: nr. 4, p. 83
Annotatie: Light verse.

Madhva
Titel: Voorbeschikking
Eerste versregel: 'Miljoenen zielen zjin hier afgedwaald'
Vindplaats: nr. 1, p. 48
Cyclus: Acht elftallen over Indiase wijsheid
Vertaler: Born, Jaap van den
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Mandelstam, Osip
Eerste versregel: 'Al strelen namen van beroemde steden'
Vindplaats: nr. 4, p. 111
Vertaler: Wiebes, Marja; Berg, Margriet
Annotatie: Het oorspronkelijke Russische gedicht is ook afgedrukt.

Mandelstam, Osip
Eerste versregel: 'Als Psyche, 't Leven zelf, afdaalt naar 't schimmenrijk,'
Vindplaats: nr. 4, p. 112
Vertaler: Wiebes, Marja; Berg, Margriet
Annotatie: Het oorspronkelijke Russische gedicht is ook afgedrukt.

Mandelstam, Osip
Eerste versregel: 'Een ijle rookpluim lost in luchten op, het vriest,'
Vindplaats: nr. 4, p. 114
Vertaler: Targan Mouravi, Nina
Annotatie: Het oorspronkelijke Russische gedicht is ook afgedrukt.

Mandelstam, Osip
Eerste versregel: 'Golvend Tiflis van mijn dromen,'
Vindplaats: nr. 4, p. 113
Vertaler: Wiebes, Marja; Berg, Margriet
Annotatie: Het oorspronkelijke Russische gedicht is ook afgedrukt.

Mandelstam, Osip
Titel: De lutheraan
Eerste versregel: 'Ik wandelde langs 't protestantse kerkje,'
Vindplaats: nr. 4, p. 110-111
Vertaler: Wiebes, Marja; Berg, Margriet
Annotatie: Het oorspronkelijke Russische gedicht is ook afgedrukt.

Mandelstam, Osip
Titel: Tristia
Eerste versregel: 'Ik moest me aan de leer des afscheids wijden:'
Vindplaats: nr. 4, p. 114-115
Vertaler: Targan Mouravi, Nina
Annotatie: Het oorspronkelijke Russische gedicht is ook afgedrukt.

Mandelstam, Osip
Eerste versregel: 'Waar kan ik deze januari heen?'
Vindplaats: nr. 4, p. 116
Vertaler: Targan Mouravi, Nina
Annotatie: Het oorspronkelijke Russische gedicht is ook afgedrukt.

Maria Stuart (koningin)
Titel: Sonnet geschreven in kasteel Fotheringhay
Eerste versregel: 'Ach, wie ben ik? En waartoe dient mijn leven?'
Vindplaats: nr. 3, p. 186
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Sonnet écrit au château de Fotheringhay: Que suis-je hélas? Et de quoi sert ma vie?
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Maria Stuart (koningin)
Eerste versregel: 'O God goedertieren'
Vindplaats: nr. 3, p. 187
Vertaler: Rawie, Jean Pierre
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Maria Stuart (koningin)
Titel: Vijfde sonnet voor Bothwell
Eerste versregel: 'Om hem moest ik in diepe smart verkeren,'
Vindplaats: nr. 3, p. 185
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Sonnet à Bothwell, no. 5: Puor lui aussi j'ai jeté mainte larme.
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Milosz, Czeslaw
Titel: Ontmoeting
Eerste versregel: 'We reden vóór de dageraad over bevroren velden,'
Vindplaats: nr. 4, p. 117
Vertaler: Eekman, Tom
Vertaling van: Spotkanie: Jechaliśmy przed świtem po zamarzłych polach,
Annotatie: Het oorspronkelijke Poolse gedicht is ook afgedrukt.

Milosz, Czeslaw
Titel: Wat het betekent
Eerste versregel: 'Weet niet dat hij licht geeft'
Vindplaats: nr. 4, p. 118
Vertaler: Eekman, Tom
Vertaling van: Co znaczy: Nie wie że świeci
Annotatie: Het oorspronkelijke Poolse gedicht is ook afgedrukt.

Mouw, Johan Andreas dèr
Eerste versregel: 'Far, far away the night-train's sound still trails-'
Vindplaats: nr. 4, p. 144
Vertaler: Claes, Paul
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt. Met een inleiding op p. 138-140.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Mouw, Johan Andreas dèr
Eerste versregel: 'I'm Brahman. Our maid left us nonetheless.'
Vindplaats: nr. 4, p. 141
Vertaler: Claes, Paul
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt. Met een inleiding op p. 138-140.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Mouw, Johan Andreas dèr
Titel: Aquarium
Eerste versregel: 'In this obscure green spot of the great sea,'
Vindplaats: nr. 4, p. 142
Vertaler: Claes, Paul
Vertaling van: Aquarium: In schem'rig groen stukje van de oceaan
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt. Met een inleiding op p. 138-140.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Mouw, Johan Andreas dèr
Eerste versregel: 'It lies there still, the stone: a year ago'
Vindplaats: nr. 4, p. 143
Vertaler: Claes, Paul
Annotatie: Het oorspronkelijke gedicht is ook afgedrukt. Met een inleiding op p. 138-140.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Mouw, Johan Andreas dèr
Titel: Gedicht
Eerste versregel: 'Kent iemand dat gevoel: 't is geen verdriet,'
Vindplaats: nr. 4, p. 172
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Nagarjuna
Titel: Leeg
Eerste versregel: 'Het universum om ons hen bestaat'
Vindplaats: nr. 1, p. 47
Cyclus: Acht elftallen over Indiase wijsheid
Vertaler: Born, Jaap van den
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Nieuwint, Pieter
Titel: Geloof
Eerste versregel: 'Wanneer wordt een gelovige'
Vindplaats: nr. 2, p. 149
Annotatie: Light verse.

Nieuwint, Pieter
Titel: Peperkoek
Eerste versregel: 'Bepaalde peperkoeken zijn'
Vindplaats: nr. 2, p. 149
Annotatie: Light verse.

Nieuwint, Pieter
Titel: Videocamera
Eerste versregel: 'Ik heb een videocamera'
Vindplaats: nr. 2, p. 149
Annotatie: Light verse.

Pamelen, Frank van
Titel: Geachte heer E. Presley
Eerste versregel: 'Geachte heer E. Presley'
Vindplaats: nr. 4, p. 85-86
Annotatie: Light verse.

Patanjali
Titel: Allemaal voor niets
Eerste versregel: 'Ik kan er echt niet bij met mijn verstand'
Vindplaats: nr. 1, p. 45
Cyclus: Acht elftallen over Indiase wijsheid
Vertaler: Born, Jaap van den
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Patel, Gieve
Titel: Gedicht 1
Eerste versregel: 'Ieder moment en moment na moment'
Vindplaats: nr. 1, p. 186
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Poem 1: Each moment, and moment after moment,
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Patel, Gieve
Titel: Gedicht 2
Eerste versregel: 'Wat is het tussen'
Vindplaats: nr. 1, p. 187
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Poem 2: What is it between
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Patel, Gieve
Titel: Gedicht 3
Eerste versregel: 'Van dag tot dag de afstand bepalen'
Vindplaats: nr. 1, p. 188
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: Poem 3: Direct day to day the distance
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.

Patel, Gieve
Titel: Het dubbelzinnige lot van Gieve Patel die moslim noch hindoe is in India
Eerste versregel: 'Geen deel zijn van deze haat is ontbering.'
Vindplaats: nr. 1, p. 185
Vertaler: Verstegen, Peter
Vertaling van: The Ambiguous Fate of Gieve Patel, He Being Neither Muslim nor Hindu in India: To be no part of this hate is deprivation.
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Petrarca, Francesco
Titel: Canzone
Eerste versregel: 'Als weer de hemel zich begint te neigen'
Vindplaats: nr. 4, p. 120-123
Vertaler: Verstegen, Peter
Annotatie: Het oorspronkelijke Italiaanse gedicht is ook afgedrukt.

Plantin, Christophe
Titel: Aards geluk
Eerste versregel: 'Wie een mooi huis bezit, rijk aan gerieflijkheden,'
Vindplaats: nr. 4, p. 119
Vertaler: Hogendoorn, Wiebe
Vertaling van: Le bonheur de ce monde: Avoir une maison commode, propre et belle,
Annotatie: Het oorspronkelijke Franse gedicht is ook afgedrukt.

Pointl, Frans
Titel: Leemte / OLVG 2007
Eerste versregel: 'Heel af en toe mis ik de hand'
Vindplaats: nr. 4, p. 72
Annotatie: Rectificatie in nr. 29 (2008) 1 (Lente), p. 192.

Pointl, Frans
Titel: OLVG / 2007
Eerste versregel: 'De tijd is rijp'
Vindplaats: nr. 4, p. 73

Pol, Jan van der
Eerste versregel: 'Er is een groeiend aantal feministen'
Vindplaats: nr. 2, p. 175
Annotatie: Light verse.

Pol, Jan van der
Titel: Zomerdroom
Eerste versregel: 'Was deze neef toevallig nou een nicht,'
Vindplaats: nr. 2, p. 176
Annotatie: Light verse.

Rekers, Guus
Titel: In zekere zin
Eerste versregel: 'In 't hooi op zoek'
Vindplaats: nr. 4, p. 87

Roggeman, Willem M.
Titel: De bulderende lach van François Rabelais
Eerste versregel: 'Zwelgend in een eeuw van overvloed'
Vindplaats: nr. 1, p. 33-35

Rosen, L.F.; [Pseud. van Waal, Leo van der]
Titel: De speelgoedverzamelaar
Eerste versregel: 'Ik hou van het kind'
Vindplaats: nr. 4, p. 76

Rosen, L.F.; [Pseud. van Waal, Leo van der]
Titel: Ook ik sta achter je
Eerste versregel: 'De dunne onderjurk, opgetrokken'
Vindplaats: nr. 4, p. 75

Rosen, L.F.; [Pseud. van Waal, Leo van der]
Titel: Vragen aan het vlees
Eerste versregel: 'Eindelijk alleen, sidderend'
Vindplaats: nr. 4, p. 74

Scholten, Patty
Titel: Bokito
Eerste versregel: 'Bokito mooie aap, Bokito zoet.'
Vindplaats: nr. 2, p. 177
Annotatie: Light verse.

Scholten, Patty
Titel: De dobbepaarden
Eerste versregel: 'Tweehonderd griene hynders, onbereden'
Vindplaats: nr. 2, p. 178
Annotatie: Light verse.

Scholten, Patty
Titel: Oude leeuw in de dierentuin
Eerste versregel: 'Ontzag wekt hij niet meer, slechts spot en hoon.'
Vindplaats: nr. 3, p. 87
Annotatie: Light verse.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Scholten, Patty
Titel: Reuzenschildpad Adwaita
Eerste versregel: 'Je lijkt op iemand, en 'k weet niet op wie.'
Vindplaats: nr. 4, p. 180
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Schrijer, Thom
Titel: fanfare
Eerste versregel: 'Ik greep niet in toen de fanfare over ons'
Vindplaats: nr. 1, p. 37

Schrijer, Thom
Eerste versregel: 'Uiteindelijk gaf de vrouw'
Vindplaats: nr. 1, p. 36

Sen, Sudeep
Titel: IJsvarens
Eerste versregel: 'Voor mijn bureau zijn de ruiten van het raam berjipt'
Vindplaats: nr. 4, p. 124-125
Vertaler: Ridder, Susan
Vertaling van: Fern frost: In front of my desk, the glass panes on the window are frosted
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.

Sen, Sudeep
Titel: Regenbetovering
Eerste versregel: 'Alweer een dag vol regen; alles is doordrenkt:'
Vindplaats: nr. 4, p. 125
Vertaler: Ridder, Susan
Vertaling van: Rain charm: Another rain-swept day leaves everything water-logged
Annotatie: Het oorspronkelijke Engelse gedicht is ook afgedrukt.

Stoel, Cornelia
Titel: De oogjes op de soep
Eerste versregel: 'Wij hebben lange dagen gemaakt'
Vindplaats: nr. 1, p. 38-39

Stoel, Cornelia
Titel: Zinsbegoocheling
Eerste versregel: 'Het doet niet zoveel toe of een konijn'
Vindplaats: nr. 1, p. 39

Stoel, Cornelia
Titel: Zuster Anna
Eerste versregel: 'Een maretak, een haneveer, een scharlaken doekje,'
Vindplaats: nr. 1, p. 38

Torn, Kees
Titel: Cinéma
Eerste versregel: 'Wat is het toch jammer, wat is het toch zonde, wat is het toch'
Vindplaats: nr. 2, p. 186
Annotatie: Light verse.

Torn, Kees
Titel: Dikkerd
Eerste versregel: 'Al was Kim nogal een dikkerd'
Vindplaats: nr. 2, p. 186
Annotatie: Light verse.

Torn, Kees
Titel: Knuffelkoeien
Eerste versregel: 'Goeie boeren, die hun vee verwennen'
Vindplaats: nr. 2, p. 186
Annotatie: Light verse.

Vardhamana
Titel: Wie weet?
Eerste versregel: 'Misschien is het en misschien is het niet'
Vindplaats: nr. 1, p. 44
Cyclus: Acht elftallen over Indiase wijsheid
Vertaler: Born, Jaap van den
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Versteegen, Jos
Titel: Een volk zandlopers
Eerste versregel: 'Een volk zandlopers staat er in'
Vindplaats: nr. 4, p. 77-78
Annotatie: Dit gedicht maakt deel uit van de bundel 'Slapen bij een warme man', die in het voorjaar van 2008 moet verschijnen.

Versteegen, Jos
Titel: Koeriers
Eerste versregel: 'Indian Express, Amazing Thai,'
Vindplaats: nr. 1, p. 40

Versteegen, Jos
Titel: Moestuin op de Dam
Eerste versregel: 'Dat ik een moestuin zou beginnen op de Dam,'
Vindplaats: nr. 1, p. 41

Vivekananda
Titel: Eén pot nat
Eerste versregel: 'O zoekenden, o luister naar mijn stem!'
Vindplaats: nr. 1, p. 49
Cyclus: Acht elftallen over Indiase wijsheid
Vertaler: Born, Jaap van den
Annotatie: Light verse.
Thema: India-nummer

Vysotski, Vladimir
Titel: Liedje over de zielsverhuizing
Eerste versregel: 'De een gelooft in Mohammed, in Allah of in Jezus'
Vindplaats: nr. 1, p. 59-60
Vertaler: Burger, Meindert
Annotatie: Light verse. Het oorspronkelijke Russische gedicht is ook afgedrukt.
Thema: India-nummer

Weber, Nico
Titel: Traditie
Eerste versregel: 'Je zou een tjidlang je geweld uitwonen.'
Vindplaats: nr. 4, p. 79-80

Xiao Guanyin (keizerin)
Titel: Lied in het aangezicht van de dood
Eerste versregel: 'Door schamel geluk, helaas, gewerd me grote zegen:'
Vindplaats: nr. 3, p. 182
Vertaler: Idema, W.L.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Xiao Guanyin (keizerin)
Titel: Tien liederen van de Hof van Berouw
Eerste versregel: 'Ik veeg de diepe zaal -'
Vindplaats: nr. 3, p. 179-181
Vertaler: Idema, W.L.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

II. Proza

Badami, Anita Rau
Titel: Het wonder van Ajji
Vindplaats: nr. 1, p. 101-111
Vertaler: Jonkheer, Christien
Thema: India-nummer

Bais, Amy
Titel: Verkeerd adres
Vindplaats: nr. 2, p. 5-13

Beauharnais, Hortense Eugénie de
Titel: Uit: Koningin van Holland
Vindplaats: nr. 3, p. 109-111
Vertaler: Verstegen, Peter
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Biesheuvel, J.M.A.
Titel: Droom
Vindplaats: nr. 2, p. 17-18

Biesheuvel, J.M.A.
Titel: Tocht door het geluk
Vindplaats: nr. 2, p. 15-17

Blauwhof, Jan
Titel: Erfgoed
Vindplaats: nr. 4, p. 5-20

Blauwhof, Jan
Titel: Het verhaal van Elsa Gurnee, die ieder jaar een jaartje jonger wordt
Vindplaats: nr. 2, p. 19-31

Boer, Thijs de
Titel: Ratten
Vindplaats: nr. 2, p. 32-35

Bonaparte, Lodewijk
Titel: Uit: Petites Histoires
Vindplaats: nr. 3, p. 123-124
Vertaler: Bolweg, Antonia
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Bonaparte, Napoleon
Titel: Corsicaanse novelle
Vindplaats: nr. 3, p. 151-157
Vertaler: Reilingh, Wim
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Catharina de Grote
Titel: Uit de Memoires
Vindplaats: nr. 3, p. 89-100
Vertaler: Weijers, Monse
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Chopra, Kamal
Titel: Om de eer
Vindplaats: nr. 1, p. 112-113
Vertaler: Brunt, Lodewijk; Plukker, Dick
Thema: India-nummer

Coover, Robert
Titel: De gevoelige lens: Scène voor 'De winter'
Vindplaats: nr. 4, p. 89-95
Vertaler: Boven, Martijn
Annotatie: Verhaal uit: 'Pricksongs & descants' (Dutton, 1969).

David, Esther
Titel: De volle maan
Vindplaats: nr. 1, p. 114-118
Vertaler: Kan, Jeroen van
Annotatie: Verhaal uit: 'By the Sabarmati' (Penguin Books, 1999).
Thema: India-nummer

Elisabeth (koningin van Roemenië)
Titel: Het gelukkige paar: Roman in drie delen
Vindplaats: nr. 3, p. 101
Vertaler: Bolweg, Antonia
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Flaubert, Gustave
Titel: Stomdronken dood
Vindplaats: nr. 2, p. 49-62
Vertaler: Does, Robert de

Frederik II (keizer)
Titel: Uit: De arte venandi cum avibus
Vindplaats: nr. 3, p. 105-108
Vertaler: Rijser, David
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Fritz, Ronald
Titel: Opname
Vindplaats: nr. 2, p. 63-71

Hart, Maarten 't
Titel: Alle dieren eten brood
Vindplaats: nr. 2, p. 72-80

Heijden, A.F.Th. van der
Titel: Parel Paërl (fragment)
Vindplaats: nr. 2, p. 85-99
Annotatie: Voorpublicatie uit een nog te verschijnen deel van de romancyclus 'Homo Duplex'.

Hontscharenko, Jan
Titel: Ik zag een olifant in Palolem
Vindplaats: nr. 1, p. 5-12
Thema: India-nummer

Ivan IV, de Verschrikkelijke
Titel: De correspondentie met Andrej Koerbski (fragment)
Vindplaats: nr. 3, p. 112-122
Vertaler: Weijers, Monse
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Jardin, Willem
Titel: Afrekening op z'n Indisch
Vindplaats: nr. 2, p. 100-115

Jardin, Willem
Titel: Slachtbordes
Vindplaats: nr. 4, p. 21-24
Annotatie: Bekort fragment uit de in het voorjaar van 2008 te verschijnen roman 'Monografie van de Mond'.

Koeprin, Alexander
Titel: De wonderbaarlijke dokter
Vindplaats: nr. 4, p. 96-103
Vertaler: Weijers, Monse

Lagerlöf, Selma
Titel: Spiering
Vindplaats: nr. 2, p. 119-127
Vertaler: Spaan, Michael

Lodewijk XIV (koning)
Titel: Uit: Raadgevingen aan de Hertog van Anjou
Vindplaats: nr. 3, p. 125-126
Vertaler: Does, Robert de
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Malaparte, Curzio; [Pseud. van Suckert, Kurt Erich]
Titel: De maagd van Napels (fragment)
Vindplaats: nr. 2, p. 128-143
Vertaler: Haar, Jan van der
Annotatie: Uit de nieuwe te verschijnen vertaling van 'De huid'.

Mann, Thomas
Titel: Anekdote
Vindplaats: nr. 2, p. 144-148
Vertaler: Kan, Jeroen van

Manto, Saadat Hassan
Titel: De juiste handelwijze
Vindplaats: nr. 1, p. 127
Vertaler: Brunt, Lodewijk
Thema: India-nummer

Manto, Saadat Hassan
Titel: Deemoed
Vindplaats: nr. 1, p. 127
Vertaler: Brunt, Lodewijk
Thema: India-nummer

Manto, Saadat Hassan
Titel: Kat in de zak
Vindplaats: nr. 1, p. 127
Vertaler: Brunt, Lodewijk
Thema: India-nummer

Manto, Saadat Hassan
Titel: Toba Tek Singh
Vindplaats: nr. 1, p. 119-126
Vertaler: Burger, Meindert
Thema: India-nummer

Manuel II Palaiologos (keizer)
Titel: Discussies met een moslim: Discussie 7
Vindplaats: nr. 3, p. 127-134
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Maria van Roemenië (koningin)
Titel: Herinneringen aan het Russische hof
Vindplaats: nr. 3, p. 145-150
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Mastrigt, Frans van
Titel: As
Vindplaats: nr. 1, p. 13-16
Thema: India-nummer

Maugham, William Somerset
Titel: De vier Hollanders
Vindplaats: nr. 2, p. 179-185
Vertaler: Janssen, Susan

Mudgal, Chitra
Titel: Tante Domin
Vindplaats: nr. 1, p. 129-130
Vertaler: Plukker, Dick
Thema: India-nummer

Navarre, Marguérite de
Titel: Uit de: Heptamérone (fragmenten)
Vindplaats: nr. 3, p. 135-144
Vertaler: Bolweg, Antonia
Annotatie: De derde en de vijfendertigste vertelling.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Olesja, Joeri
Titel: Fragment uit 'Afscheidsboek'
Vindplaats: nr. 4, p. 104-108
Vertaler: Mes, Madeleine

Padmanabhan, Manjula
Titel: Kralen
Vindplaats: nr. 1, p. 131-147
Vertaler: Golüke, Guido
Thema: India-nummer

Pillai, Thakazhi Sivasankara
Titel: Een tevreden blinde
Vindplaats: nr. 1, p. 148-153
Vertaler: Kurpershoek, René
Thema: India-nummer

Pointl, Frans
Titel: De kostganger
Vindplaats: nr. 2, p. 153-174

Pointl, Frans
Titel: Kat en de liefde
Vindplaats: nr. 1, p. 17-19

Roorda van Eysinga, Sicco (Sikko) Ernst Willem
Titel: Uit het leven van koning Gorilla
Vindplaats: nr. 3, p. 5-21
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Seth, Vikram
Titel: Twee fragmenten uit 'Een goede partij'
Vindplaats: nr. 1, p. 154-161
Vertaler: Mossel, Babet
Annotatie: Vertaling uit: 'A suitable boy' (Harper Collins, 1993). De volledige vertaling van het boek moet over enige tijd verschijnen.
Thema: India-nummer

Snijder, Philip
Titel: Quindici
Vindplaats: nr. 4, p. 25-42

Theodorus II Doukas Laskaris (keizer)
Titel: Aan Akropolites
Vindplaats: nr. 3, p. 158-160
Vertaler: Op de Coul, Michiel
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Toxopeus, John
Titel: Blind date
Vindplaats: nr. 2, p. 187-192

Warren, Hans
Titel: Uit: 'Om het behoud der eenzaamheid' (fragment)
Vindplaats: nr. 1, p. 20-27

Wiener, L.H. (Lodewijk Willem Henri)
Titel: Habitare necesse est
Vindplaats: nr. 4, p. 43-62

III. Toneel

Hemingway, Ernest
Titel: Vandaag is het vrijdag
Vindplaats: nr. 2, p. 81-84
Vertaler: Golüke, Guido

IV. Essay

Bergh, Hans van den
Titel: Foutieve interpretaties: De moeilijkheidsgraad van Dèr Mouw
Vindplaats: nr. 4, p. 128-133
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw
Trefwoorden: Mouw, Johan Andreas dèr

Burgersdijk, Diederik
Titel: Romeinse keizerverzen
Vindplaats: nr. 3, p. 23-34
Annotatie: 'Het vertalen van Griekse verzen in het Latijn was een liefhebberij voor ontwikkelde Romeinen'.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer

Butalia, Urvashi
Titel: Bloed (fragment)
Vindplaats: nr. 1, p. 62-70
Vertaler: Fastenau, Jan
Annotatie: 'Bloed' is een van de persoonlijke kronieken die zijn verzameld in 'The other side of silence : voices from the partition of India' (Viking, Penguin Books India, 1998).
Thema: India-nummer

Claes, Paul
Titel: 'K ben Brahman: Maar ik ben geen Engelsman
Vindplaats: nr. 4, p. 138-140
Annotatie: Over de vertaling in het Engels van gedichten van Dèr Mouw, waarvan op p. 141-143 drie voorbeelden, inclusief de oorspronkelijke tekst.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw
Trefwoorden: Mouw, Johan Andreas dèr

Fresco, Marcel Franz
Titel: Brahmandichter, een poëtische biografie: (Fragment van een nog ongepubliceerde tekst)
Vindplaats: nr. 4, p. 154-168
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw
Trefwoorden: Mouw, Johan Andreas dèr

Fresco, Marcel Franz
Titel: Van rouwgebrom tot Pim en Pom: Dèr Mouws poëtische vingeroefeningen
Vindplaats: nr. 4, p. 146-152
Annotatie: Over de gedichten van Dèr Mouw. Met enkele voorbeelden daarvan. Rectificatie in nr. 29 (2008) 1 (Lente), p. 192.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw
Trefwoorden: Mouw, Johan Andreas dèr

Hengst, Daan den
Titel: The emperor strikes back
Vindplaats: nr. 3, p. 35-42
Annotatie: De bespotting van de Romeinse keizer Julianus 'de Afvallige'.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer
Trefwoorden: Julianus (keizer)

Idema, W.L.
Titel: Keizerin Xiao Guanyin (1036-1075?)
Vindplaats: nr. 3, p. 50-52
Annotatie: De keizerin als dichteres.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer
Trefwoorden: Xiao Guanyin (keizerin)

Kan, Jeroen van
Titel: Jokers op stelten: Over de absurditeit van de Indiër die buiten India over India schrijft
Vindplaats: nr. 1, p. 71-77
Thema: India-nummer

Molegraaf, Mario
Titel: De map van mijn erflater: Over Hans Warren roman 'Om het behoud der eenzaamheid'
Vindplaats: nr. 1, p. 78-91
Annotatie: Over: Hans Warren, 'Om het behoud der eenzaamheid : hoogtepunten uit veertig jaar Geheim dagboek' (Bakker, 2001).
Trefwoorden: Warren, Hans

Narayan, R.K.
Titel: De wereld van de verhalenverteller
Vindplaats: nr. 1, p. 92-96
Vertaler: Bolweg, Antonia
Thema: India-nummer

Narayan, R.K.
Titel: Theater in India
Vindplaats: nr. 1, p. 97-99
Vertaler: Bolweg, Antonia
Thema: India-nummer

Op de Coul, Michiel
Titel: Reiziger doet Pergamum
Vindplaats: nr. 3, p. 43-45
Annotatie: De byzantijnse keizer beschrijft in een van zijn brieven een bezoek aan Pergamum.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer
Trefwoorden: Theodorus II Doukas Laskaris (keizer)

Rijser, David
Titel: Aquila non captat muscas?: 'De arte venandi cum avibus' van Keizer Frederik II
Vindplaats: nr. 3, p. 46-49
Thema: Gekroonde hoofden-nummer
Trefwoorden: Frederik II (keizer)

Siegel, Klaus
Titel: Ludwig II, de waanzinnige
Vindplaats: nr. 3, p. 53-63
Annotatie: De vraag of deze koning wel zo gek was als wordt beweerd.
Thema: Gekroonde hoofden-nummer
Trefwoorden: Ludwig II (koning)

Walter, Hein
Titel: 't Blauwe Bodenmeer
Vindplaats: nr. 4, p. 175-179
Annotatie: Het gedicht ''t Blauwe Bodenmeer' is een collage van de eerste twee sonnetten van de cyclus 'Herinnering' van J.A. dèr Mouw.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw
Trefwoorden: Mouw, Johan Andreas dèr

Woudsma, Co
Titel: 'K ben Brahman, maar ik sta niet op de lijst...
Vindplaats: nr. 4, p. 184-192
Annotatie: J.A. dèr Mouw ontbreekt op de door het Letterkundig Museum gepubliceerde lijst van honderd grootste dode Nederlandstalige schrijvers.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw
Trefwoorden: Mouw, Johan Andreas dèr

Woudsma, Co
Titel: Twee regels
Vindplaats: nr. 4, p. 181-183
Annotatie: Het gedicht 'De moeder de vrouw' van Martinus Nijhoff wordt vergeleken met het gedicht van Dèr Mouw, waarvan de eerste regel luidt: ''K hoor ruisen ons moeras - zo noemden wij 't,'.
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw
Trefwoorden: Nijhoff, Martinus; Mouw, Johan Andreas dèr

VI. Illustratie / Kunst

Baeken, Serge
Vindplaats: nr. 4, p. 134 - portr .
Illustrator: Baeken, Serge
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Gremmen, Mars
Vindplaats: nr. 4, p. 179 - portr.
Illustrator: Gremmen, Mars
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Nijkamp, Jet
Vindplaats: nr. 4, p. 173 - portr.
Illustrator: Nijkamp, Jet
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Straatman, Ruud
Vindplaats: nr. 4, p. 145 - portr.
Illustrator: Straatman, Ruud
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw

Tol, Jean-Marc van
Vindplaats: nr. 4, p. 153 - portr.
Illustrator: Tol, Jean-Marc van
Thema: Hommage aan J.A. dèr Mouw