Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Tijdschrifttitel

Tempus Fugit : Literair & jazzistiek tijdschrift
Opgericht in 2002
ISSN 0772-8921
E-mail redactie:

Aanwezig in de database: jg. 0 (2000) 25 (januari) - jg. 0 (2000) 25 (januari)
Bericht van de uitgever: Het tijdschrift is opgeheven


Klik op een jaargang voor een uitgebreide beschrijving.
[[nvt] (2000)]