Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Ballustrada : Literair periodiek

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 31 (2017)
afl. 1/2 ([nvt]), 94 p.
afl. 3/4 ([nvt]), 115 p. = Laaglandse poëzie afl. 22: Rivieren

Met gegevens over de medewerkers achterin het nummer

Johan Everaers (redactie), Ko de Jonge (vormgeving), Jan J.B. Kuipers (redactie), André van der Veeke (redactie)
Redactie-adres: Oranjestraat 24a, NL-4532 BS Terneuzen
Uitgever: Stichting Zeeuws Licht, p/a Oranjestraat 24a, NL-4532 BS Terneuzen