Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Bunker Hill : Tijdschrift met literatuur

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 5 (2001/2002)
afl. 16/17 (december 2001), 109 p.
afl. 18 (april 2002), 83 p.

Met gegevens over de auteurs achterin het nummer

Lolies van Grunsven (redactie), Menno Hartman (redactie), Daphne de Heer (redactie), Jasper Henderson (redactie)
Redactieraad: Hans Goedkoop, Oek de Jong, Lisa Kuitert, Annie van den Oever
Redactie-adres: Van Miereveldstraat 1, NL-1071 DW Amsterdam
Uitgever: Stichting Bunker Hill, Postbus 75184, NL-1070 AD Amsterdam