Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Strak : Geïllustreerd literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2011)
afl. 1 (mei), 42 p.
afl. 2 ([december]), 39 p.

Met gegevens over de medewerkers

Jeroen Aalbers (eindredactie), Suzanne Allewelt (vormgeving), Silvana Sodde (redactie), Elfie Tromp (eindredactie)
Redactie-adres: Rotterdam
Uitgever: Redactie Strak, Rotterdam