Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Lava : Literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 10 (2004)
afl. 1 (maart), 37 p.
afl. 2 (juli), 37 p.
afl. 3 (oktober), 38 p.
afl. 4 (december), 46 p. = Jubileumspecial

Met korte gegevens over de auteurs achterin het nummer

Joost Baars (redactie, t/m nr. 2), Floor Buschenhenke (redactie, nr. 3-), Geert Dijkers (vormgeving), Edwin Fagel (redactie), Kees Henniphof (redactie), Jérôme Jacquot (redactie), Mathijs Schiffers (eindredactie)
Redactie-adres: Utrecht
Uitgever: Tijdschrift Lava, p/a Postbus 2343, NL-3500 GH Utrecht