Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Noachs Kat : Noord-Nederlands tijdschrift voor proza en poëzie

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2006)
afl. 17 (januari), 40 p.
afl. 18 (juli), 40 p. = Heimwee
afl. 19 (december), 40 p. = Bloed

Paul M. Borggreve (redactie, vanaf afl. 19), S. Hassan Golbang Khorasani (redactie, m.i.v. afl. 18 eindredactie), Chris Houwman (eindredactie, m.i.v. afl. 18 redactie en vormgeving), Detmer Hubbeling (redactie), Hubert Klaver (redactie), M & H (vormgeving, t/m afl. 17), András Mebius (redactie, tot afl. 17. Tevens vormgeving afl. 17)
Redactie-adres: Oosterweg 39B, 9724 CB Groningen
Uitgever: Schrijversvereniging Noachs Kat, Soendastraat 89, 9715 NM Groningen