Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Deus ex Machina : Tijdschrift voor literatuur en kunst

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 36 (2012)
afl. 140 (juni), 120 p. = Misantropie
afl. 141 (september), = Uitgesproken. 10 dichtersstemmen
afl. 142 (november), 65 + 37 p. = Le pot Belge: poëzie uit België / poésie de Belgique
afl. 143 (december), 63 p. = Libertijnnenummer

Jan Bettens (redactie), Bavo D'hooge (redactie), Lies Van Gasse (redactie), Niko van Horenbeeck (vormgeving), Michiel Kroese (redactie), Sylvie Marie (redactie), Jan M. Meier (redactie), Wim Michiel (redactiesecretariaat), Max Moragie (redactie), Max Neetens (redactie), Michaël Vandebril (redactie)
Redactie-adres: Korte Achteromstraat 9, B- 2018 Antwerpen
Uitgever: Deus ex machina p/a Kris Lauwerys, Korte achteromstraat 9, B-2018 Antwerpen