Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Liter : Christelijk literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 17 (2014)
afl. 73 (maart), 80 p. = Mystiek
afl. 74 (juni), 80 p.
afl. 75 (september), 80 p.
afl. 76 (december), 80 p.

Met gegevens van de medewerkers achterin het nummer

Menno van der Beek (redactie), Tewin van den Bergh (redactie, t/m nr. 73), Aart de Bonte (redactie), Len Borgdorff (eindredactie), Wilke de Braal (redactie, tevens redactiesecretariaat t/m nr. 73), Nels Fahner (redactie, vanaf nr. 75), Steven van der Gaauw (redactie, tevens vormgeving), Liesbeth Goedbloed (redactie), Gerda van de Haar (redactie), Ruben Hofma (redactie, t/m nr. 75), Elizabeth Kooman (redactie, nr. 74), Els Meeuse (redactie), Jan Sonneveld (redactie), Rick Timmermans (redactie, vanaf nr. 74), Janneke van der Veer (redactie, vanaf nr. 74; tevens redactiesecretariaat)
Redactie-adres: Kortenhoevenseweg 49, NL-4128 CM Lexmond
Uitgever: Stichting Liter, Wilhelminalaan 6, NL-6717 JJ Ede