Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

De Gids

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 179 (2016)
afl. 1 ([nvt]), 39 p. = Grensland Duitsland
afl. 2 ([nvt]), 39 p.
afl. 3 ([nvt]), 39 p. = Waar is de leider?
afl. 4 ([nvt]), 39 p.
afl. 5 ([nvt]), 39 p. = Verzet
afl. 6 ([nvt]), 39 p. = Life writing

Roel Bentz van den Berg (redactie), Fiep van Bodegom (redactiesecretariaat), Piet Gerbrandy (redactie), Rosa van Gool (redactie, vanaf nr. 3), Floor Koomen (vormgeving), Edzard Mik (eindredactie), Merlijn Olnon (redactie, t/m nr. 2), Adriaan van Veldhuizen (redactie), Dirk Vis (redactie), Dirk van Weelden (redactie), Niña Weijers (redactie)
Redactieraad: Hans Maarten van den Brink, Gerlien van Dalen, Adriaan van Dis, Louise O. Fresco, Laurens van Krevelen (t/m nr. 5), Willem Otterspeer, Monika van Paemel, René van Stipriaan, Abram de Swaan
Redactie-adres: p/a Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam
Uitgever: Uitgeverij De Groene Amsterdammer, Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam