Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Deus ex Machina : Tijdschrift voor literatuur en kunst

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 26 (2002)
afl. 100 (maart), 108 p. = De taal van de toekomst
afl. 101 (juni), 80 p. = Grensbewoners. Berichten uit een asielcentrum
afl. 102 (september), 80 p. = Pampa Poetica - Argentijnse literatuur na Borges
afl. 103 (december), 84 p. = Russische Literatuur uit het Postsovjettijdperk

Met gegevens over de auteurs

Jacqueline Caenberghs (redactie), Hippoliet Declerck (grafische redactie), Kris Van Heuckelom (redactie), Niko van Horenbeeck (vormgeving), Joris Iven (hoofdredactie), Frederik Janssens (redactie), Hilde Keteleer (redactie), Dirk Leyman (redactie), Bert De Munck (redactie), Tjen Pauwels (redactie)
Redactieraad: Frank Albers, Ilse Logie, Elly Schippers, Lucienne Stassaert, Peter Theunynck, John Vervoort
Redactie-adres: Antwerpse Steenweg 118, B-9100 Sint-Niklaas
Uitgever: Deus ex machina p/a Kris Lauwerys, Korte achteromstraat 9, B-2018 Antwerpen