Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Tirade

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 59 (2015)
afl. 457 [= 1] (januari), 94 p. = Writers unlimited winternachtenspecial 2015
afl. 458 [= 2] (maart), 129 p. = Meester en leerling
afl. 459 [= 3] (juni), 93 p.
afl. 460 [= 4] (oktober), 93 p.
afl. 461 [= 5] (december), 108 p.

Met gegevens over de medewerkers achterin het nummer

Emiel Efdée (vormgeving), Martijn Knol (redactie, t/m nr. 4), Gilles van der Loo (redactie), Lieke Marsman (redactie, t/m nr. 2), Emilia Menkveld (redactie, gastredacteur nr. 2), Roos van Rijswijk (redactie, vanaf nr. 5), Judith Uyterlinde (redactie, gastredacteur nr. 1), Wytske Versteeg (redactie, vanaf nr. 3), Maria Vlaar (redactie, gastredacteur nr. 2), Marko van der Wal (redactie)
Redactie-adres: Herengracht 613, NL-1017 CE Amsterdam
Uitgever: Uitgeverij G.A. van Oorschot, Herengracht 613, NL-1017 CE Amsterdam