Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Revolver : Driemaandelijks literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 35 (2008/2009)
afl. 138 (juni 2008), 109 p.
afl. 139 (september 2008), 129 p. = 365 Voetnoten voor Joris Gerits
afl. 140 (december 2008), 100 p.
afl. 141 (maart), 88 p. = Roland Jooris, 'Getekend of gedicht'

Fran├žois de Bauw (vormgeving), Jan Depover (webmaster), Gerd Segers (hoofdredactie)
Redactie-adres: Ludwig Burchardstraat 35, B-2050 Antwerpen
Uitgever: Gerd Segers, Ludwig Burchardstraat 35, B-2050 Antwerpen