Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Liter : Christelijk literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 4 (2001)
afl. 16 (maart), 96 p.
afl. 17 (mei), 96 p.
afl. 18 (juli), 96 p.
afl. 19 (december), 112 p. = Geluk met hem die niet meeloopt. De taal van de psalmen
afl. 20 (december [=mrt 2002]), 96 p.

Met gegevens over de medewerkers bij de afzonderlijke bijdragen

Steven van der Gaauw (vormgeving), Gerda van de Haar (redactie), Hilbrand Rozema (redactie), Bart Jan Spruyt (redactie), Gert van de Wege (redactie), Dirk Zwart (redactie)
Redactieraad: Henk Knol (po√ęzie), Jac. Schaeffer (essays), Ronald Westerbeek (verhalend proza)
Redactie-adres: Noordsingel 51a, NL-3035 EJ Rotterdam
Uitgever: Boekencentrum Uitgevers, Postbus 29, NL-2700 AA Zoetermeer