Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Kinbote : literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2005)
afl. 1 (juni), 135 p. = Bedreigd

Met gegevens over de medewerkers achterin het nummer

Joris van Casteren (redactie), Vanessa van Dam (vormgeving), Arie Storm (redactie), Jeroen Vullings (redactie), Menno Wigman (redactie)
Redactie-adres: Postbus 1662, 1000 BR Amsterdam
Uitgever: Uitgeverij Prometheus, Postbus 1662, NL-1000 BR Amsterdam