Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Liter : Christelijk literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 5 (2002)
afl. 21 (maart [=juli]), 112 p.
afl. 22/23 (mei/juli [=juli]), 144 p. = Huis van bewaring [Verhalen van J.K. van Eerbeek]
afl. 24 (oktober), 96 p.
afl. 25 (december [=feb 2003]), 143 p. = Nederigheid is oneindig... : Over T.S. Eliot

Met gegevens over de medewerkers bij de afzonderlijke bijdragen

Steven van der Gaauw (vormgeving), Gerda van de Haar (redactie), Hilbrand Rozema (redactie), Bart Jan Spruyt (redactie), Gert van de Wege (redactie), Dirk Zwart (redactie)
Redactieraad: Henk Knol (po√ęzie), Jac. Schaeffer (essays), Ronald Westerbeek (verhalend proza)
Redactie-adres: Noorderhavenkade 90c, NL-3038 XN Rotterdam
Uitgever: Boekencentrum Uitgevers, Postbus 29, NL-2700 AA Zoetermeer