Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Passionate Magazine : Tijdschrift voor de nieuwe letteren

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 9 (2002)
afl. 1 (januari/februari), 52 p.
afl. 2 (maart/april), 95 p. = C.B. Vaandrager
afl. 3 (mei/juni), 55 p.
afl. 4 (juli/augustus), 55 p.
afl. 5 (september/oktober), 54 p. = De Fouad Laroui minispecial
afl. 6 (november/december), 54 p. = New Journalism

Met gegevens over de medewerkers achterin het nummer

Martin Bril (redactie, nr. 2), Erik Brus (eindredactie), Wieteke van Dam (redactie, nr. 1), Richard Dekker (redactie), Michelle van Dijk (redactie), Said El Haji (redactie), Christian Jongeneel (redactie), Annemarie Opmeer (redactie, nr. 6), Michelle Verheij (redactie, nr. 5-6), Lonne Wennekendonk (vormgeving)
Redactie-adres: Postbus 25264, NL-3001 HG Rotterdam
Uitgever: Stichting Passionate, Postbus 25264, NL-3001 HG Rotterdam