Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Liter : Christelijk literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 6 (2003)
afl. 26 (maart), 80 p.
afl. 27 (mei), 80 p.
afl. 28 (juli), 80 p.
afl. 29/30 (oktober/december), 136 p. = Wie zijn wij? Wie zijn jullie?

Met gegevens over de medewerkers bij de afzonderlijke bijdragen

Riet van Dijk (redactie, gastredacteur nr. 29/30), Steven van der Gaauw (vormgeving), Gerda van de Haar (redactie), Hilbrand Rozema (redactie), Bart Jan Spruyt (redactie), Gert van de Wege (redactie), Dirk Zwart (redactie)
Redactieraad: Henk Knol (po√ęzie), Jac. Schaeffer (essays), Ronald Westerbeek (verhalend proza)
Redactie-adres: Noorderhavenkade 90c, NL-3038 XN Rotterdam
Uitgever: Boekencentrum Uitgevers, Postbus 29, NL-2700 AA Zoetermeer