Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

De Zingende Zaag

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2001)
afl. [35/36] ([nvt]), [48] p. = Het blauwe uur

De nummering is volgens opgave van de redactie. Met gegevens over de medewerkers achterin het nummer

George Moormann (redactie)
Redactie-adres: Postbus 1077, NL-2001 BB Haarlem
Uitgever: Uitgeverij De Zingende Zaag, Postbus 1077, NL-2001 BB Haarlem