Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Lava : Literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 11 (2005)
afl. 1 (maart), 38 p.
afl. 2 (juni), 38 p.
afl. 3 (oktober), 34 p.
afl. 4 (december), 34 p.

Met korte gegevens over de auteurs achterin het nummer

Floor Buschenhenke (redactie), Geert Dijkers (vormgeving), Edwin Fagel (redactie), Kees Henniphof (redactie, t/m nr. 3), Jérôme Jacquot (redactie, t/m nr. 2), Mathijs Schiffers (eindredactie), Ronnie van Veen (redactie, nr. 3-), Chantal Vrouwenvelder (redactie)
Redactie-adres: Postbus 2343, NL-3500 GH Utrecht
Uitgever: Tijdschrift Lava, p/a Postbus 2343, NL-3500 GH Utrecht