Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Bunker Hill : Tijdschrift met literatuur

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 8 (2005/2006)
afl. 29 (maart 2005), 79 p.
afl. 30 (oktober 2005), 75 p.
afl. 31/32 (februari 2006), 143 p. = Literatuur én popmuziek

Met gegevens over de auteurs achterin het nummer

Dirk-Jan Arensman (redactie), Martijn Mertens (redactie, t/m nr. 30), Caroline Mulder (redactie), Vincent Overeem (redactiesecretariaat, m.i.v. nr. 31/32 redactielid), Alfred Schaffer (redactie, nr. 30), Victor Schiferli (redactie), Maartje Somers (redactie, nr. 29), Irene de Waal (redactiesecretariaat, m.i.v. nr. 31/32)
Redactieraad: Lolies van Grunsven, Menno Hartman, Daphne de Heer, Jasper Henderson
Redactie-adres: Van Miereveldstraat 1, NL-1071 DW Amsterdam
Uitgever: Stichting Bunker Hill, Postbus 75184, NL-1070 AD Amsterdam