Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Bunker Hill : Tijdschrift met literatuur

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 9 (2006/2007)
afl. 33 (mei 2006), 71 p.
afl. 34/35 (november), 134 p. = Circus Amerika
afl. 36 (januari), 93 p. = Debutantennummer
afl. 37/38 (maart), 141 p. = Retour Zuid-Afrika

Met gegevens over de auteurs achterin het nummer

Dirk-Jan Arensman (redactie), Caroline Mulder (redactie), Vincent Overeem (redactie), Alfred Schaffer (redactie), Victor Schiferli (redactie), Irene de Waal (redactiesecretariaat)
Redactieraad: Lolies van Grunsven, Menno Hartman, Daphne de Heer, Jasper Henderson
Redactie-adres: Van Miereveldstraat 1, NL-1071 DW Amsterdam
Uitgever: Stichting Bunker Hill, Postbus 75184, NL-1070 AD Amsterdam