Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Revolver : Driemaandelijks literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 33 (2006/2007)
afl. 130 (juni 2006), 125 p. = Karel van de Woestijne. Weerwoorden 'in laetren tijd'
afl. 131 (september 2006), 96 p. = Raymond Brulez
afl. 132 (december 2006), 106 p. = Het prozapark 2
afl. 133 (maart 2007), 112 p. = E-Pos II

Met gegevens over de auteurs

Fran├žois de Bauw (vormgeving), Gerd Segers (redactie)
Redactie-adres: Ludwig Burchardstraat 35, B-2050 Antwerpen
Uitgever: Gerd Segers, Ludwig Burchardstraat 35, B-2050 Antwerpen