Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Raster : Tijdschrift in boekvorm

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2006)
afl. 113 ([nvt]), 190 p.
afl. 114 ([nvt]), 191 p.
afl. 115 ([nvt]), 192 p.
afl. 116 ([nvt]), 192 p. = Gaston Bachelard : Denker in beelden

M.i.v. deze jaargang gaat de redactie op in de redactieraad. De eindredactie ligt per nummer op een der leden van de eindredactie

J. Bernlef (eindredactie, nr. 113), Sasja Koetsier (redactiesecretariaat, vanaf nr. 114), Coralie Vogelaar (vormgeving, nr. 115), Jacq Vogelaar (redactiesecretariaat, nr. 113; eindredactie nr. 114-116)
Redactieraad: Hans W. Bakx, H.C. ten Berge, J. Bernlef, Nicolaas Matsier, Piet Meeuse, Pieter de Meijer, K. Michel, Kees Nieuwenhuijzen (tevens vormgeving), Cyrille Offermans, Hans Tentije, Willem van Toorn, Jacq Vogelaar, Marjoleine de Vos
Redactie-adres: Van Miereveldstraat 1, NL-1071 DW Amsterdam
Uitgever: De Bezige Bij, Postbus 75184, NL-1070 AD Amsterdam