Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Op ruwe planken : Open podium op papier

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 6 (2006/2007)
afl. 1 (september 2006), 30 p. = Stam + d, anything goes
afl. 2 (december 2006), 30 p. = Onder invloed
afl. 3 (maart 2007), 43 p. = 'haha'
afl. 4 (mei 2007), 44 p. = [On the road]

Met gegevens over de auteurs achterin het nummer

Willem Claassen (redactie), Myrna Eppings (redactie, m.i.v. nr. 3), Dennis Gaens (redactie, tevens vormgeving), Nick van Hofwegen (vormgeving, nr. 2), Kim Liebrand (redactie, m.i.v. nr. 2), Yvette Linders (eindredactie), Sander Verhaegh (redactie), Willem-Sjoerd van Vliet (eindredactie)
Redactie-adres: Gymnasion -1.310, Heyendaalseweg 141, NL-6525 AJ Nijmegen
Uitgever: Op Ruwe Planken, Gymnasion -1.310, Heyendaalseweg 141, NL-6525 AJ Nijmegen