Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Revolver : Driemaandelijks literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 34 (2007/2008)
afl. 134 (juni 2007), 99 p. = Leonard Nolens
afl. 135 (september 2007), 142 p. = Hadewijch
afl. 136 (december 2007), 124 p. = Japan. Het stille water
afl. 137 (bijlage) (maart), 31 p. = Jan Cox. Brieven aan Adriaan
afl. 137 (maart), 119 p. = Ben Cami

Met gegevens over de auteurs

Fran├žois de Bauw (vormgeving), Gerd Segers (hoofdredactie)
Redactie-adres: Ludwig Burchardstraat 35, B-2050 Antwerpen
Uitgever: Gerd Segers, Ludwig Burchardstraat 35, B-2050 Antwerpen